Na Regiontour v Brně byla představena kampaň CityChangers

17. 01. 2019

Na Regiontour v Brně byla dnes 17. 1. 2019 představena kampaň City Changers a to na společném stánku Asociace měst pro cyklisty, MMR, MasterCard, mmcite a mmcite+. Partneři nabidli zázemí všem, kteří chtějí měnit veřejný prostor.

Více o kampani najdete už brzy na www.citychangers.cz, dále na přiloženém letáku, nebo si několik informací o participační kampaně CityChangers můžete přečíst níže:

Asociace měst pro cyklisty (novým názvem po schválení správní radou v letošním roce pravděpodobně Partnerství pro městskou mobilitu) přišla s konceptem CityChangers (dále též kampaň) v roce 2017. Ta se inspirovala kampaněmi k udržitelné a aktivní mobilitě v západoevropských zemích, koncept vznikl po mnohačetných konzultacích s příslušnými zahraničními partnery. Po celý rok 2018 byla kampaň připravovaná ze strany měst a FD ČVUT v Praze po odborné stránce a ze strany společnosti MasterCard po marketingové stránce. Společnost sama tuto službu nabídla a uhradila, a to jako součást závěrů z ostravské konference z prosince 2017, nazvané též CityChangers: https://www.dobramesta.cz/akce/1/konference-city-changers-2017-ostrava.

Cílem kampaně CityChangers je srozumitelně přiblížit veřejnosti i odborné veřejnosti přínosy opatření městské mobility a přizvat ji ke spolutvorbě a následně implementaci nové vládní koncepce městské mobility, kterou bude připravovat Ministerstvo dopravy ČR.

Těžiště kampaně bude stát na komunikaci s obyvateli měst, kteří by měli společně s městy a firmami přicházet s podněty, jak konkrétně řešit městskou mobilitu v jejich obcích a regionech a dále motivovat občany k udržitelnému dopravnímu chování. Více viz přiložený leták.

Garance nad kampaní ze strany vedení měst bude spočívat na spolupráci s konkrétními mediálně známými osobnostmi, mj. starostovi Říčan Vladimíru Kořenovi, jeho zástupci (David Michalička), a dále budou plnit důležitou roli předseda Asociace a zároveň radní pro dopravu města Jihlava Jaroslav Vymazal, stejně tak jako „motor kampaně“ a jednatel Asociace p. Martinek se svým minitýmem.

Koncept CityChangers nemá být pouze produktem zaměřeným lokálně na vybraná česká města, avšak v blízké budoucnosti mají být do kampaní zapojeny další země (nejprve v roce 2020 Slovensko a poté dalších 7 států). Za tím účelem se koná pracovní workshop dne 24. 1. 2019 v Bratislavě a připravuje se společný projekt, koordinovaný rakouskými partnery, konkrétně rakouským Spolkovým ministerstvem pro udržitelnost a cestovní ruch (Austrian Ministry of Sustainability and Tourism) ve spolupráci se Spolkovou agenturou ochrany přírody (Environment Agency Austria, Umweltbundesamt). 

Kampaň CityChangers se bude také podílet na národní implementaci projektu „Partnerství pro městskou mobilitu“ (PUM), vedeného MMR a německým Karlsruhe. Tomuto cíli slouží i konkrétní projektový záměr, který jako žádost o dotaci Asociace měst pro cyklisty podala na MMR dne 14. 12. 2018 pod názvem „Podpora implementace Partnerství pro městskou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky“.

Reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=glY_fUa_yAU


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality