CESTY DO A ZE ŠKOLY

Záložka je vytvořena dle Indikátoru ECI B.6 - Cesty dětí do a ze školy

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.

  • Titulkový ukazatel: Procento dětí dopravující se do školy autem
  • Ukazatel: Způsob dopravy dětí z domova do školy a zpět a Pocit bezpečí na cestě do a ze školy
  • Definice: „Hromadná doprava" představuje školní autobus, školní taxi nebo soukromý automobil vezoucí více než dvě děti. „Soukromý automobil" představuje soukromý automobil vezoucí nejvíce dvě děti. Data by měla být sbírána mezi dětmi ve věku 3-15 let, tedy mezi těmi, kteří chodí do mateřské školy, základní devítileté školy či navštěvují první čtyři roky víceletého gymnázia. V zahraničí se udává konečný věk, ve kterém je možno dat sbírat, možnost dětí řídit malý motocykl. Indikátor musí být určován s ohledem na „nejběžnější způsob přepravy",což lze definovat jako způsob dopravy používaný v alespoň 50 % školních dní v roce (nebo jinak s odkazem na určité datum stejné pro všechny děti, určené při sběru dat).
  • Otázka: Jak je bezpečná a funkční je pro malé děti místní komunita a systém hromadné dopravy z pohledu jejich rodičů? Jaký druh dopravy se používá pro dopravu dětí do školy a zpět? Jak důležité je vychovávat děti, aby přijaly udržitelný životní styl? Tento indikátor má především za cíl určit počet dětí, které chodí do školy pěšky a/nebo na kole, a u ostatních zjistit, z jakých důvodů používají hromadnou dopravu nebo soukromá auta.
Více k danému indikátoru se lze dočíst zde.