Cyklostrategie EU a Panevropský plán na podporu cyklodopravy

01. 07. 2017

Přidáváme ještě ohlédnutí za konferencí Velo-City, kde byly představeny dva důležité dokumenty, které se týkají podpory cyklodopravy na mezinárodní úrovni.

Cílem jednání byla podpora Cyklostrategie EU a otázky spojené s dalším vývojem Panevropského plánu.

 

Cyklostrategie EU navazuje na Lucemburskou deklaraci o podpoře cyklistické dopravy v Evropě, kterou podepsal český ministr dopravy Dan Ťok dne 20.10.2015. Na základě toho vznikl návrh Cyklostrategie EU, která doporučí cíle a stanoví opatření a akce, jež spadají do kompetencí EU. Poslední den konference Velo-City 2017 v nizozemském Nijmegenu byl tento návrh oficiálně předložen Evropské komisi jako inspirace pro budoucí aktivity.

 

Kdo se podílel na přípravě Cyklostrategie EU:

Hlavním iniciátorem vzniku Cyklostrategie EU byla Evropská cyklistická federace. V rámci iniciativy ECF jsou součástí expertní skupiny zástupci evropských zájmových skupin jako POLIS, Evropské rady pro bezpečnost dopravy, Evropské aliance pro veřejné zdraví, Green Budget Europe a CONEBI. Národní hlas zastupují národní cyklokoordinátoři z Lucemburska a Maďarska, zástupci Dánské cyklistické ambasády a holandské platformy CROW. Dalšími partnery jsou Transport for London, Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ), Mezinárodní unie cyklistů (UCI), Katolická univerzita v Lovani, rakouský Verracon a v neposlední řadě kontaktní osoba pro cyklistickou dopravu z generálního ředitelství EK pro dopravu a mobilitu (DG MOVE) v pozici pozorovatele. V přípravné fázi se také zapojila také Asociace měst pro cyklisty a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Podrobné informace na www.cyclingstrategy.eu.

 

Druhým dokumentem, na jehož přípravě se Asociace měst pro cyklisty společně s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. přímo podílela, je Panevropský plán cyklistické dopravy (Pan-European Master Plan). Jde o klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vzniká pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) K jeho vyhotovení se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014.

Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP – Transport, Health and Environment Pan-European Programme) vznikl v roce 2002 pod hlavičkou UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Program spojuje témata dopravy, zdraví a životního prostředí, jeho hlavním cílem je mimo jiné podporovat udržitelnou mobilitu, omezovat negativní dopady dopravy jako jsou emise nebo hluková zátěž či podporovat bezmotorovou dopravu. PEP sdružuje země Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Více zde

 

Co bude s oběma dokumenty dále

 

  • Panevropský plán cyklistické dopravy bude oficiálně schválený na 5. Setkání partnerů THE PEP ve Vídni v roce 2019
  • Evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová přijala první návrh Cyklostrategie EU dne 16.6. přímo na podiu Velo-City. Přestože byl dokument dokončen a je v rukou Evropské komise, jeho oficiální přijetí je stále předmětem diskuze a politických tlaků. Jasným vyjádřením podpory je otevřený dopis, který podepsala stovka subjektů, a byl odeslán Evropské komisi. Dopis vyzývá Komisi, aby Cyklostrategii EU zařadila do svého pracovního programu pro rok 2018, případně do dalších aktivit.

 

Základní rozdíly mezi oběma dokumenty představil Fabian Küster z Evropské cyklistické federace (jeho prezentace ke stažení zde). Panevropský plán prezentovali společně rakouský cyklokoordinátor Martin Eder a francouzská koordinátorka Sylvie Banoun (prezentace je ke stažení zde).

Aktuality