Výzva k připomínkám dokumentu EU - Akční plán městské mobility

25. 02. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj je spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU).  V této chvíli byla již vypracována pracovní verze tzv. Akčního plánu městské mobility (Urban Mobility Draft Action Plan), který obsahuje doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit.

Na adrese https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-mobility je možnost se formou vyplnění dotazníku až do 19. 3. 2018 vyjádřit k zpracovaným návrhům konkrétních 9 actions PUM.

Akční plán řěší tři hlavní oblasti:

  • Lepší nastavení norem: jak upravit stávající pravidla a předpisy, aby co nejlépe zajišťovaly městský prostor.
  • Lepší financování: jak zlepšit využívání nebo zjednodušit dostupnost (stávajících) nástrojů financování?
  • Lepší výměna znalostí: v tomto kroku se zaměříme na současnou síť pro výměnu znalostí a zjistíme, zda potřebuje nějaké úpravy.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Draft akčního plánu městské mobility

pum_draft_action_plan.pdf (762 kB)
Aktuality