INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ VE VOZOVCE

Jízdní kolo je vozidlo a cyklista je řidič. Základní výchozí situací pro jízdu na kole je pohyb ve vozovce při pravém okraji, společně s automobilovou dopravou. Cílem integračních opatření je zajistit bezpečné soužití oběma skupinám – řidičům motorových vozidel i cyklistům. Čím jsou rychlosti a intenzity motorových vozidel nižší, tím menší jsou i odlišnosti jejich pohybu oproti jízdním kolům. Uživatelé zde mohou snadno sdílet stejný dopravní prostor. Naopak, čím jsou intenzity a rychlosti motorové dopravy vyšší, tím vyšší je požadavek na vzájemné oddělení: nejprve pouze mírnější optické, následně raději fyzické.

Jak zvýšit bezpečnost vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty?

Se zajímavou novinku přichází společnost PDSystems, která vyvíjí a dodává systémy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.

Přečtěte si více na téma:

Weby a literatura

Návaznost na dokument „Nepopsaný list papíru“: Opatření 2.1.1. VOZOVKA