PUSH&PULL

Na této stránce si můžete stáhnout dokument a prezentaci z projektu PUSH&PULL - “Management parkování a pobídky jako úspěšná a osvědčená strategie energeticky efektivní městské dopravy. Seminář k dané problematice byl na MD dne 24.11.2015. Přednášeli doborníci z německé organizace Difu. Seminář uspořádal Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Hlavní cíle PUSH & PULL jsou:

  • Úspora energie díky přesunu cestujících z automobilů do udržitelnějších dopravních prostředků;
  • Podpora lokální ekonomiky prostřednictvím posílení racionálnějšího a řízeného přístupu k parkování a pomoc městským rozpočtům v úspoře peněz díky nerealizaci nákladů na stavbu dalších parkovacích míst a
  • Vytvoření kapacity pro následovníky, kteří chtějí realizovat podobný systém se znalostmi nutnými ke zmírnění problémů s parkováním a vytvoření politických argumentů na jejich podporu.

Projekt zahrnuje realizaci managementu parkování v sedmi velkých městech a jednom univerzitním areálu. Všichi účastníci vytvoří mechanismus financování založený na tom, že peníze získané za parkování jsou použity k financování udržitelné mobility. Při přípravě této publikace byly shromážděny informace ze stávajících studií a publikací, na kterých pracovali partneři projektu a další subjekty, tyto texty byly přeformulovány a další nové texty byly napsány. Upřímně vás vyzýváme k využívání a kopírování textů obsažených v této brožuře.

Tuto brožuru připravili a napsali tito členové konsorcia PUSH&PULL:
Tom Rye, Giuliano Mingardo, Martina Hertel, Jörg Thiemann-Linden, Robert Pressl, Karl Heinz Posch a Marta Carvalho.
Kontact:
Robert PRESSL
E-Mail: pressl@fgm.at, Forschungsgesellschaft Mobilität FGM - Austrian Mobility Research AMOR
Vydáno v lednu 2015

web: www.push-pull-parking.eu.