Byl aktualizován webový portál Akademie městské mobility.

20. 01. 2018

Tento týden byl aktualizován webový portál Akademie městské mobility. Myšlenka vytvořit tento portál ale vznikl už před šesti lety. Tehdy k nám do Česka přijeli odborníci z TU Dresden a to na seminář dne 22. 2. 2012 do Pardubic. Seminář měl být o podpoře cyklistické dopravy, ale němečtí kolegové jej směřovali na městskou mobilitu a představili nám svou německou akademii městské mobility.

Možná až tehdy nám došlo, jak propastný rozdíl je ve vzdělání v oblasti městské mobility mezi námi a sousedy. Ano, po šesti letech máme sice nový webový portál, ale kultura městské mobility k nám možná ještě nedorazila. Vždyť ani naše česká odborná sféra není jednotná v tom, co vlastně znamená podpora městské mobility. Není výjimkou, že jeden profesor má určitý názor, přičemž jeho kolega má naprosto odlišný. Proto je třeba, aby tato stránka jasně definovala pohled na městskou mobilitu. Shodou okolností tento týden naši zahraniční kolegové z projektu Sustainable Urban Transport Project (SUTP; globální projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility, zveřejnili opětovně 10 principů podpory udržitelné městské mobility, či Fact sheets o podpoře cyklistické dopravě, které jsme společně vytvářeli v letech 2011 – 2014.

Dobrou zprávou je, že chystáme pokračování této spolupráce.

Aktuality