Soubor nástrojů pro podporu aktivní dopravy

09. 09. 2017

Soubor nástrojů pro aktivní dopravu poskytuje orgánům místní samosprávy a jejich partnerům důležité informace o zdrojích a nástrojích i konkrétní případové studie, které mohou pomoci při prosazování pěší a cyklistické dopravy. S naším souborem můžete lépe plánovat a zavádět opatření ve prospěch pěší a cyklistické dopravy na území vaší obce. Materiál připravil Sustrans s podporou Dr Adriana Davise a partnerů Living Streets a The TAS Partnership Limited. Pokud chcete být informováni o aktualizacích souboru, zaregistrujte se zde.

Důkazy o ekonomických přínosech aktivní dopravy

Investice do pěší a cyklistické dopravy mohou výrazně ovlivňovat rozvoj místní ekonomiky. Tento soubor nástrojů obsahuje:

  • Důkazy o ekonomických přínosech aktivní dopravy
  • Celou řadu nástrojů, včetně: strategického investičního nástroje pro posouzení nákladů a přínosů multiintervenčního programu, nástroj pro výpočet dopadu různých infrastrukturálních investičních schémat, nástroj pro odhad ekonomického přínosu rekreační cyklistiky.

Propojení aktivní a veřejné dopravy s plánováním a rozvojem bydlení

Podle předpokladů v příštích dvaceti pěti letech vzroste počet obyvatel Velké Británie o téměř 10 milionů. Propojení sféry rozvoje bydlení s pěší, cyklistickou a veřejnou dopravou pomůže zajistit, aby nové developerské projekty vznikaly na správném místě a se správnou infrastrukturou, která jednotlivcům i firmám umožní efektivní a udržitelný způsob dopravy. Tento soubor nástrojů obsahuje:

  • Jak nejlépe sladit plánování a rozvoj bydlení s udržitelnou mobilitou
  • Jak co nejlépe plánovat rozvoj bydlení v souladu s udržitelnou dopravou
  • Jak zajistit infrastrukturu pro udržitelnou dopravu v nových developerských projektech.

Role aktivní dopravy v boji za lepší zdraví obyvatel

Jedním z důvodů, proč se pěší a cyklistickou dopravou zabýváme, je jejich pozitivní vliv na veřejné zdraví a životní pohodu. Aktivní doprava je důležitým prvkem v naší každodenní fyzické aktivitě, navíc prospívá i psychickému zdraví nebo kvalitě ovzduší.

Tento soubor nástrojů obsahuje:

  • Jak může pěší a cyklistická doprava zlepšit zdravotní stav a fyzickou kondici zaměstnanců
  • Jak aktivní doprava přispívá ke kvalitě ovzduší
  • Jak pěší a cyklistická doprava pomáhá zlepšit psychické zdraví

Zdoj: https://www.sustrans.org.uk/active-travel-toolbox?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=8500408_The%20Network%20August%202017&utm_content=Toolbox%20header&dm_i=6EB,526YG,MOUJV,JCRHX,1

Přeloženo: Asociace měst pro cyklisty

 

Aktuality