Nová evropská metodika pro přípravu SUMP se představuje

18. 06. 2019

Na Konferenci k Plánům udržitelné městské mobility (Groningen 17.-18. 6. 2019) byla představena nová evropská metodika pro přípravu plánů udržitelné městské mobility (SUMP)

Nová evropská doporučení pracují s podobným cyklem pro přípravu strategického plánu, pouze jsou jinak nastavené důrazy. Zde prezentované informace přednesl Siegfried Rupprecht (Rupprecht Consult) na konferenci k Plánům udržitelné městské mobility, která se konala ve dnech 17. – 18. 6. 2019 s v nizozemském Groningenu.
Změny oproti první verzi nejsou výrazné - nová evropská metodika spíše připomíná důležitost určitých principů. Kompletní seznam změn oproti první verzi metodiky je ke stažení zde. A zde je přehled základních a nejvýraznějších změn:

1. Schválení plánu je pouze začátek, délka fází i jejich rozsah se mohou lišit.


SUMP má čtyři hlavní části - analýzu, vypracování strategie, přípravu opatření a implementaci/monitoring. Každé město je ale jiné, u každého mohou jednotlivé části trvat různou dobu. Zásadní je uvědomit si, že v okamžiku schválení SUMP zastupitelstvem je město pouze na cestě k cíli.  Pro obyvatele nejviditelnější a zároveň nejcitlivější je implementace opatření, pro vedení města by mělo jít o realistické kroky v duchu již odsouhlasených vize a cílů. Plán by tak měl dopředu počítat se zajištěním podmínek pro realizaci. 


Velikost bodů ukazuje na hlavní důrazy a pozornost, která by se měla soustředit především na implementaci:
 

2. Tři průběžné činnosti


Kruhové schema ukazuje, že příprava strategického plánu má jasně oddělené fáze, následující přesně po sobě. Některé činnosti jsou ale natolik důležité, že se opakují průběžně v rámci celé přípravy SUMP. Jsou to:
- Zapojování veřejnosti - participace
- Evaluace a monitoring
- Zajišťování politické podpory

Pro příklad jsme si vzali participaci, jejíž důležitost ukazuje následující graf. Veřejnost má být zapojována průběžně a rozhodně ne jen ve formě, že veřejnost „informujeme“, ale že se spolupodílí na procesu a to průběžně. Stejně jako participace, probíhá evaluace a politická kontrola průběžně v rámci celého procesu. Existuje několik klíčových momentů - milníků, kdy je třeba se zastavit a vrátit se k vizím, scénářům a zhodnotit soulad připravovaných opatření s dříve nastavenými dokumenty. 


3. Individuální přístup


Přístup ke strategickému plánování mobility, plánovaná opatření i strategie financování se mohou lišit stát od státu, nebo dokonce město od města v rámci jedné země. I přesto mohou být zkušenosti jiných měst a států velmi přínosné. Není přece nutné znovu objevovat kolo. Na druhé straně informace nejsou ty nejdůležtější. Je potřeba být ochoten se vzdělávat a nebát se o věcech komunikovat. 

Máme k dispozici řadu evropských projektů a doporučení k Plánům udržitelné městské mobility. V českém kontextu můžeme zjednodušeně hovořit o třech pohledech na zpracování SUMP:

  • převážně pro větší města nad 100 tis. obyvatel se složitějším dopravním systémem se doporučuje využít komplexní metodiku pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, (CDV, 2015), která využívá nástroje jako multimodální dopravní model a dává velký důraz na analýzu
  • Pro města středních velikostí a menší města je vhodnější zvolit jiné přístupy, například: SUMP 2.0, apod. Důležité je, aby byl plán pro města využitelný.
  • Pro malé obce naopak není příliš vhodné investovat do strategických dokumentů rozvoje infrastruktury. Samotná obecní infrastruktury nebývá tak složitá, mnohem důležitější jsou zde širší vztahy. Schůdným se zde jeví Plán udržitelné regionální, či sídelní mobility. V tomto případě je nutné dodat, že se jedná především o vliv krajských úřadů, který ale samozřejmě ovlivňuje i mobilitu jak ve středních, tak i velkých městech.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Aktuality