Co si představit pod pojmem férově sdíleného města?

28. 11. 2018

Ve střední Evropě architektonická praxe a prostorové plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky aktivním osobám. Ale když vezmeme v úvahu demografii, ekonomicky aktivní lidé tvoří jen o něco málo více než polovinu obyvatel města. Senioři a mladší 18-ti let tvoří zbytek. Trendy též ukazují, že naše populace stárne. Přidáme-li k tomu ještě gender, profesi a kulturní zázemí, skupiny uživatelů se zásadním způsobem liší. Každá z nich má jiné potřeby, ale všichni by měli dostat příležitost užívat a sdílet veřejný prostor.

Jak vytvoříme město, které je opravdu pro všechny?

Pro budoucí zajištění odpovídající kvality života ve městech je sociální citlivost nezbytná. Měli bychom vytvářet odolné městské struktury, které poskytnou široké možnosti využití v centrech měst i rozvojových lokalitách. Je to výzva nejen pro ty, kteří město navrhují a plánují. Ze zkušenosti víme, že k implementaci těchto opatření je klíčová i politická podpora.

Jak navrhnout férově sdílené město? přináší 8 jednoduchých podmanivých příběhů několika hrdinů, kteří představují širší skupiny uživatelů. Dva fiktivní architekti, Sofie a Erik, vás provedou příběhem dívky, rodičů, starší ženy, postaršího páru, dětí a dalších návštěvníků různých míst ve městě. Příběhy upozorňují na každodenní situace, ve kterých stávající design může být významnou
překážkou. Zároveň nabízejí řešení, jak uvědomělý design významně přispívá ke kvalitě městského života, a to bez navýšení nákladů.

Tato publikace je určena odborníkům a odbornicím v oblasti architektury, urbanismu či antropologie, také politikům a političkám, ale i nejširší veřejnosti se zájmem o plánování města. Doufáme, že poskytne hlubší pochopení vlivu designu na náš běžný život. Snad se při čtení také pobavíte a budete ji dále šířit.

Eva van de Rakt
ředitelka Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Kancelář v Praze
Milota Sidorová
spoluzakladatelka, ředitelka WPS Prague
Zdeňka Lammelová
programová koordinátorka Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Kancelář v Praze

Místo vydání: Praha Datum vydání: 2017 Počet stran: 36 Licence: CC-BY-NC-ND 3.0

Zdroj: http://cz.boell.org/cs/2017/02/26/jak-navrhnout-ferove-sdilene-mesto


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Brožura

komix.hbs_a5_cz.pdf (22.2 MB)
Aktuality