Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?

12. 02. 2018

Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ...

Možná otázka tedy zní: „Jaká dodatečná opatření přijme Ministerstvo životního prostředí (MŽP), resp. Česko, aby začalo plnit limity kvality ovzduší“. Otázka ale zní, kdo je Česko? Je to Ministerstvo životního prostředí, které jistě zaslalo odpověď? Nebo jsme to my obyvatelé, kteří žijí v České republice? Z tohoto pohledu bychom se měli ptát sami sebe, jak jsou nastaveny podmínky v oblasti dopravy a městské mobility a co pro zlepšení naplňování daných limitů můžeme udělat my všichni a naše organizace, které zastupujeme.


Pokud fungují tři výše uvedené předpoklady, ale limity se nedaří snižovat, kde je tedy chyba? Možná opravdu v nás samotných. Nové otázky zní:

Závěrem uvádíme jeden příklad. Evropská cyklistická federace (ECF) využila požadavku evropského komisaře a zaslalo našemu MŽP dopis s doporučeními podpory cyklistické dopravy. V zásadě chtěli podporu ve třech oblastech. 1) Větší finanční příspěvek do cyklostezek, zejména do „cyklodálnic“. 2) Větší podpora elektrokol. 3) Důsledné naplňování národní Cyklostrategie. Vzhledem k tomu, že na realizaci podpory cyklistické dopravy také intenzivně pracujeme, tak jsme nabídli pomoc MŽP s přípravou odpovědi, kterou přikládáme do přílohy. V podstatě jde o to, že plně souhlasíme s navrženými doporučeními ECF, jen je uvádíme do reálného kontextu Česka.

A v tom je celé kouzlo plnění limitů kvality ovzduší. Je relativně jednoduché napsat doporučení, či se k něčemu zavázat, ale mnohem obtížnější je dané závazky v kontextu české reality naplňovat.

Děkujeme všem, kteří si o zasazují svým dílem o naplňování limitů kvality ovzduší a pochopili svou roli.

Za platformu městské mobility

Jaroslav Martinek
Centrum dopravního výzkumu. v. v. i.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality