Novinky z mezinárodní konference VeloCity - 1. den

13. 06. 2017

V Nizozemí probíhá ve dnech 13.-16.6.2017 celosvětová konference VeloCity. Přínášíme vám výběr čtyř přednášek prvního dne:

1. Víc cyklistů znamená vyšší ekonomické benefity díky menšímu dopravnímu přetížení

Z celé řady benefitů, jež přináší cyklistická doprava, se tohle setkání zaměřilo na to, jaké dopady má větší počet cyklistů na dopravní zácpy. V současné době je tohle téma předmětem zkoumání evropského projektu FLOW („Víc možností pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy znamená menší potíže s dopravním přetížením“). Cílem je zrovnoprávnit pěší a cyklistickou dopravu s dopravou motorovou a řešit tak problémy s dopravními zácpami především v městských oblastech. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je uživatelsky příjemná metodika, která i pomocí dopravních modelů pomůže posoudit efektivitu opatření v oblasti pěší a cyklistické dopravy a propojit je se světem dopravního plánování.

Pozitivní vliv cyklodopravy na problémy s dopravními zácpami již zaznamenalo několik států a měst, která proto zavedla odpovídající opatření. Například Holandsko předpokládá nárůst dopravní přetíženosti o celých 40 %, a proto zavádí program „Beter benutten“ (Optimalizované využití“), jehož cílem je prostřednictvím optimalizovaného využití stávající infrastruktury zlepšit dostupnost ve dvanácti nejrušnějších regionech v zemi. Ústředním bodem programu je podpora cyklodopravy např. přes mobilní aplikace, cyklodálnice nebo pobídky k používání elektrokol. Kromě snižování problémů s dopravními zácpami jsou zde i další přínosy jako pokles nákladů v systému veřejné péče o zdraví.

Více v přiloženém souboru.

 

2. Co donutí lidi sednout na kolo?

Existuje několik překážek, které lidem brání v tom, aby do svého života zařadili jízdu na kole. Existuje však přinejmenším stejné množství kreativních a inovativních projektů, které dokážou podobné překážky bourat. Na tomto zasedání jsme viděli čtyři příklady toho, jak na různých místech Evropy budují dlouhodobou motivaci k jízdě na kole.

Belgická skupina Pro Velo představila některé ze svých projektů, jejichž cílem je dostat víc obyvatel Bruselu a Valonska do sedel jízdních kol, podle motta „Jednou na kole, všude na kole!“. Například iniciativa „Bike Experience“ sdružuje trenéry – dobrovolníky z řad bruselských cyklistů s obyvateli, kteří chtějí začít s jízdou na kole. Projekt spolupracuje i s regionální správou a jeho dlouhodobá úspěšnost je velmi vysoká: 83 % účastníků jezdí na kole i nadále.

Italský projekt Bike2Work, který je součástí celoevropského projektu, využívá Foggovu behaviorální teorii a snaží se zvýšit podíl cyklistů pomocí motivátorů, dovedností a spouštěčů. Motivačně působí například motivační prvky ve skupině vrstevníků, posílení moci a objevování. Mezi dovednosti patří například dostupnost jízdního kola, schopnost opravit propíchnutou duši na kole nebo znalost vhodných tras. A konečně spouštěčem mohou být odměny ve formě různých ocenění nebo sdílení zkušeností na sociálních sítích.

Více v přiloženém souboru.

 

3. Sociální inkluze

Vedle všech fyzických, environmentálních a ekonomických přínosů má cyklistická doprava i silný sociální dopad, protože v městských oblastech se jí nejvíc daří začleňovat různé sociální skupiny. Aktivisté z Argentiny, Brazílie, Austrálie, Velké Británie a Holandska se dnes sešli v útulné a podnětné místnosti Black Room, aby diskutovali o svých kampaních a přístupech k sociální inkluzi.

Vzhledem k tomu, jak jsou postavena naše města, není mobilita jen prostředkem k zajištění fyzické dostupnosti konkrétních míst, ale umožňuje i společenskou dostupnost pracovních míst, sociálních komunit, vzdělání atd. Předmětem jednání byly nesmírně zajímavé projekty, které by nezaměstnaným lidem umožnily být mobilnější a mít tak víc možností, jak získat práci, a díky kterým by skupiny migrantů a menšin mohly bezplatně získat jízdní kola i cyklistický trénink především v městských oblastech, případně by ženám umožnily projevit svou lásku k jízdnímu kolu, a to i v upnutých šatech a botách na podpatku.

Inspirující setkání ukázalo, jak dalekosáhlé možnosti nabízí jízdní kolo, když ho přestaneme vnímat jen jako prostý nástroj mobility, a začneme se na něj dívat jako na prostředek zdokonalení jednotlivce i společnosti.

 

4. Cyklistická doprava pro všechny – co to ve skutečnosti znamená?

První den konference Velo-city 2017 skončil velkolepě. Tři hlavní řečníci přinesli svědectví o tom, že jízdní kola slouží jako nástroje pro zrovnoprávnění a začlenění.

Setkání zahájila Maria Hopmanová s vědeckými důkazy o zdravotních benefitech cyklistické dopravy. Jízda na kole je nejlepší možnou zdravotní prevencí, a to pro mladé i starší, pro ženy i muže, pro lidi s kondicí i s obezitou, pro bělochy, Hispánce či Asiaty, pro bohaté i chudé. Jízda na kole je dobrá jak pro vaše tělo, tak podle průzkumů i pro váš mozek, protože jde o více činností najednou, které vyžadují spolupráci mezi mozkem a tělem (musíte udržovat rovnováhu, hlídat provoz kolem sebe a celé okolí, atd.). Když jedete na kole, dochází ke stimulaci vašich kognitivních funkcí.

Martha Roskowski z People for Bikes, největší organizace, která hájí zájmy cyklistů v USA, nám dala nahlédnout na situaci, která panuje ve Státech, kde studia pro plánování a rozvoj měst celé roky ovládali běloši a vytvářeli města s tendencí k segregaci. Automobilová kultura, která tak agresivně formuje naše města, měla a má přímý vliv na životy obyvatel. Naštěstí však celé řady aktivistů a obhájců pracují na tom, aby se města vrátila zpět lidem. Jak? Například vytvářejí lidské stěny podél cyklostezek, aby je oddělily od motorové dopravy.

A nakonec Clarisse Linkeová z Institutu pro dopravu a rozvoj. Promluvila o složité situaci v Jižní Americe a ukázala znepokojivé podmínky, ve kterých musí jezdit na kole tamní ženy. „Lidé v Evropě považují bezpečnost na veřejných místech za samozřejmost – v Jižní Americe to tak ale není.“ Ženy zde pracují o pět hodin týdně déle než muži, ale muži většinou jezdí do práce autem a ženy musí sdílet komunikaci s řidiči, kteří jedou rychlostí 70 km/h; méně než 10 % z jednoho procenta pravidelných cyklistů (platí pro Sao Paulo) jsou ženy. Mobilita, a tedy možnosti seberozvoje, prostě není ženám dostupná. Konference nabrala zpoždění, protože potlesk nebral konce.

Jízda na kole je mimořádně účinným nástrojem pro podporu a posílení každého jednotlivce, komunity i společnosti, ale musí dostat možnost ukázat svou magickou moc – prostřednictvím inkluze, diverzity a demokracie.

Překlad ze stránky: https://ecf.com/news-and-events/news/day-01-velo-city-2017-13th-june

 

 

Ke stažení :

velocity_první_den.pdf (452 kB)
Aktuality