Akademie městské mobility - Vytvoření společné vize a zapojení veřejnosti

04. 05. 2018

Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají vytvoření společné vize a zapojení veřejnosti. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit.

  1. Je součástí vašeho SUMP i dlouhodobá vize městské mobility? Asi jednodušší otázka v českém prostředí nemůže být. Vždyť je tak jednoduché stanovit vizi. Ta přeci nic nestojí a slibem nezarmoutíš… Nicméně i přesto je třeba ji věnovat mimořádnou pozornost. Vždyť právě na ni musí být postaveny další priority a měřitelné cíle. Inspiraci k vizím je možné najít zde: http://www.dobramesta.cz/vize a také zde: http://www.dobramesta.cz/strategie.
  2. Připravili jste dlouhodobou vizi městské mobility společně se zástupci zainteresovaných subjektů? A opět se dostáváme k participační strategii, jejíž součástí je i projednání vize. http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti a http://www.dobramesta.cz/koordinator-mobility.
  3. Je součástí vašeho PUMM i vysvětlení, který ze scénářů bude nejlépe a nejefektivněji sloužit této dlouhodobé vizi, a proč? V českých PUMM se někde stala chyba. Nejprve se stanoví vize, pak scénáře. Má to být ale opačně a má to logiku.
  4. Informovali jste zainteresované subjekty i veřejnost o procesu budování této vize a vyzvali jste je, aby vám poskytly zpětnou vazbu? Umožnili jste, aby se veřejnost i zainteresované subjekty aktivně zapojily do procesu přípravy vaší vize? A opět se dostáváme k participační strategii, jejíž součástí je i projednání vize. http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti a http://www.dobramesta.cz/obcan.

 

Pokud je ale řeč o vizích, pak je třeba si ještě položit tyto doplňující otázky:

  • Jak silná je politická vůle ke změnám? Hnacím motorem úspěšného PUMM je politická vůle příslušných rozhodovacích orgánů. Praxe ukazuje, že ve městech je pouze minimum politiků, kteří stojí za změnami a vidí budoucnost dále než pouze své volební období, a nemají sílu a dostatek argumentů, aby dokázali o potřebnosti změn přesvědčit své kolegy v radě a v zastupitelstvu. Většina z nás ví, že auto potřebujeme k našemu životu, ale na druhé straně víme, že je jich někdy přespříliš…
  • Je stanovena ambiciózní vize pro budoucí udržitelnou mobilitu? V Česku se zatím města bojí stanovit vizi, která by hovořila o konkrétním snížení automobilové dopravy. Vize se může stát efektivním marketingovým nástrojem pro inovativní opatření v oblasti dopravy a mobility. Je-li vize správně formulovaná, může mít pozitivní vliv na ekonomický růst a zaměstnanost. Také může městům pomoci k dosažení vytčených konkrétních cílů. VIZE ale musí být spojena s konkrétním závazkem. Vzorem nám může být Vídeň (cíl snížení IAD byl stanoven na 15% do roku 2050), Curych, či Lipsko. Vizi si sice každé město musí stanovit samo, ale doporučuje se přijít s návrhem, aby celkový podíl udržitelné dopravy na dělbě přepravní práce dosáhl výše 75 %, kde udržitelnou dopravou rozumíme pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Někde je dominantní veřejná doprava, jinde cyklistická, či pěší. V tomto případě je VIZE především o postoji a o principu myšlení, která má městům pomoci pochopit nasměrování.
  • Nakolik se podařilo zapojit zainteresované subjekty a veřejnost? Participace znamená, že od samotného začátku navrhování bude veřejnost přizvána k aktivní účasti stanovení cílů. Participační strategie musí být založena na snaze otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě. Pokud se má veřejnost angažovat, potřebuje mít k dispozici relevantní informace a je třeba ji seznamovat průběžně s moderními principy plánování a tím předcházet budoucím problémům.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality