Asociace měst pro cyklisty je koordinátorem projektu SIMPLA

24. 11. 2018

Asociace měst pro cyklisty vznikla v roce 2013 jako součást naplňování Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. Má za sebou mnoho úspěšných projektů, změny legislativy, nové zdroje financování. Daří se měnit i veřejné mínění a popularita jízdního kola roste.

Svět se ale rychle vyvíjí a Asociace měst pro cyklisty chce na nové trendy pružně reagovat. Ostatně posun těžiště poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě je již dnes zcela zřejmý, pokud se podíváme na web Akademie městské mobility (více na www.dobramesta.cz), za kterým stojí právě tato asociace.

Změnu posunu asociace je i patrná v tom, že se stala koordinátorem výstupů projektu SIMPLA pro Českou republiku, a to s důrazem na přenos know-how myšlenek o udržitelné městské mobilitě.

Za tím účelem se Asociace měst pro cyklisty ve dnech 26. - 28. 11. 2018 zúčastní vzdělávacího programu v italském Trestu. Program je ke stažení v příloze. Poznatky budou zprostředkovány městům České republiky v roce 2019, ve kterém se máme těšit na mnoho pozitivních změn a aktivit.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality