Vídeň mapuje objekty ve veřejném prostoru a zjednoduší schvalovací řízení

10. 09. 2017

Město Vídeň začíná zaznamenávat obrazová data veřejného prostoru. Vozidla s kamerami a měřiči projedou celé město a dodají geograficky přesná obrazová data. Díky nim radnice odstraní nadbytečné předměty ve veřejném prostoru a od roku 2022 chce také značně zjednodušit jeho správu – občanům i podnikatelům postačí jeden webový portál.

„Cílem jízd, které potrvají do listopadu a poté se budou periodicky opakovat, je získat celoplošné fotografické znázornění všech objektů ve veřejném prostoru – od pozemního značení a dopravních značek přes reklamní cedule až po restaurační předzahrádky nebo kiosky. Ve výsledku z toho bude značné zjednodušení městské správy,“ vysvětluje vídeňská místostarostka Maria Vassilakou.

Vídeňská radnice předpokládá, že se ve veřejném prostoru nachází více než 300 000 objektů. Město zmapuje přibližně 6 100 ulic, tedy kolem 3 000 kilometrů (to odpovídá vzdálenosti Vídeň–Helsinky a zpět).

Zjednodušení pravidel

Obrazová data z projektu "Vídeň dává místo" poslouží pro v Evropě doposud ojedinělý software. Vídeň díky němu ulehčí obyvatelům i podnikatelům využití veřejného prostoru. Nový program bude vídeňská radnice uvádět do provozu od počátku roku 2018. Následně plánuje reorganizaci pravomocí ve schvalovacích řízeních, správě objektů i aktivit na veřejných prostranstvích. Změny se dotknou i příslušných právních předpisů.

Po roce 2022 budou obyvatelé Vídně i místní podnikatelé profitovat ze vzniku centrálního digitálního portálu, z něhož získají všechny potřebné informace, či přes něj vyřídí žádosti pro aktivity ve veřejném prostoru. Řadu formulářů v budoucnu nahradí jediná online žádost – ať se již bude jednat o umístění sousedské zelené oázy, restaurační předzahrádky, reklamní vývěsky nebo třeba kontejneru na stavební suť.

 

Ochrana dat

Vídeňská radnice již předem projednala zásady ochrany dat nad rámec zákona i s experty v oblasti moderních technologií. Podobně jako u online dostupných městských panoramat Street View od Googlu budou například obličeje nebo poznávací značky automobilů rozpixelovány. Nový digitální obraz a související data budou sloužit pouze vídeňskému magistrátu. Jednotlivé městské odbory je navíc budou moci použít i při řešení dalších problémů, od čehož si Vídeň slibuje finanční úspory.

Již nyní je například jasné, že na základě nových dat rakouská metropole očistí veřejný prostor od nadbytečných předmětů. Vídeň si je totiž vědoma, že veřejný prostor je vývěsním štítem města.

https://www.wiengibtraum.at/

Foto: Wien gibt Raum | Vídeň dává místo © PID/Christian Fürthner

Zdroj: Martin Landa, Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

landa@eurocommpr.cz

+420 776 373 332

www.eurocommpr.cz

 

facebook.com/eurocommprpraha

twitter.com/eurocommpr_prg

 

Aktuality