Za dopravní nehody platí celá společnost, vloni to bylo celkem 69,4 miliard

26. 01. 2018

V roce 2016 vyšetřila Policie ČR 98 864 nehod. Celkové ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2016 se vyšplhaly na 69,4 mld. Kč, což představuje 1,45 % hrubého domácího produktu (HDP) za rok 2016. Zemřelo 611 osob, 2 530 bylo těžce zraněno, 24 486 lehce.

Výpočet ztrát připravili odborníci z Centra dopravního výzkumu. „Použili jsme k tomu vlastní certifikovanou metodiku aktualizovanou v roce 2017. Finální čísla jsme mohli uzavřít až po detailním dopočítání všech ztrát, které bylo možno ekonomicky vyhodnotit až v tomto roce“, doplňuje Ondřej Valach, specialista CDV na výpočet ztrát z dopravní nehodovosti. „Co vše je do výsledků zahrnuto, vidíme na následujícím přehledu“, dodává.

Ekonomické ztráty za rok 2016

Podle výsledků Centra dopravního výzkumu stojí dopravní nehody stát a společnost průměrně:

1 usmrcená osoba 19 411 000 Kč,
1 těžce zraněná osoba 5 094 200 Kč,
1 lehce zraněná osoba 668 500 Kč,
1 nehoda pouze s hmotnou škodou 364 500 Kč.

Jestliže tato čísla vynásobíme počtem nehod dle daného typu zranění, vyšplhá se celková ztráta na více než 69 miliard korun, což představuje 1,45 % HDP v roce 2016.

Vývoj výše celospolečenských ztrát zaznamenal oproti předchozímu roku mírný nárůst, který je dán především vyšším počtem nehod pouze s hmotnou škodou.

Nejvyšší nákladovou položkou jsou ztráty na produkci, které mají nejvyšší dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu. V důsledku vzniklých ztrát na produkci (usmrcená nebo zraněná osoba není schopna vyprodukovat určitou výši hrubého domácího produktu) se snižuje výše hrubého domácího produktu (HDP) a tím i daňový příjem do státního rozpočtu.

V roce 2016 došlo ke zvýšení celkových nákladů u nehod s těžkým i lehkým zraněním a také u nehod pouze s hmotnou škodou. Důvodem je zvýšení počtu registrovaných nehod Policií ČR. Naopak pokles byl zaznamenán u počtu zemřelých, který byl dán snížením počtu tohoto typu nehod.

Výše celkových ztrát z dopravní nehodovosti poskytuje přehled o tom, kolik dopravní nehody stojí stát, potažmo občany, dále tvoří důležité vstupní údaje do dopravně‐inženýrských analýz, jejichž cílem je vyhodnotit efektivnost daného dopravně‐bezpečnostního opatření, strategických materiálů atd. „Realizací skutečně efektivních opatření, což lze hodnotit právě díky kvalitnímu vyčíslení celospolečenských ztrát, dojde nejen k úspoře finančních prostředků, ale také ke zvýšení bezpečnosti, snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a naplnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, uzavírá Alena Vyskočilová.


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Aktuality