Co je více? Kvalitně zpracovaný plán udržitelné mobility, nebo jeho implementace?

10. 08. 2018

Co je více? Kvalitně zpracovaný plán udržitelné mobility, nebo jeho implementace? Zjevně trapná otázka, ale praxe prostě ukazuje, že města si sice nechávají zpracovávat dané plány podle přesně popsaných postupů a procesů, ale uniká pravá podstata. Je třeba učit nejen procesy, ale je třeba se zaměřit především na prezentaci efektivních opatření pro udržitelnou městskou mobilitu.

Proto již brzy přijdeme s kampaní City Changers, která má pomoci zahájit TRANSFORMACI MĚSTSKÉ MOBILITY. Tento projekt by měl umožnit vytvořit udržitelnou městskou mobilitu v českých městech. Nabízí technickou a marketingovou podporu pro inovativní nápady. V kampani se Ministerstvo dopravy rozhodlo spojit síly některých předních českých institucí v oblasti udržitelné mobility se sítěmi měst a dalšími think tanky, aby společně realizovaly projekty přímo v místech, kde je jich nejvíc třeba. Posun směrem k udržitelné městské mobilitě vyžaduje i transformaci politických a investičních rozhodnutí. Projekt City Changers chce podporovat projekty rozvoje vůdčích schopností a budování kariéry, určené pro představitele měst, politiky, úředníky, projektanty, plánovače a studenty. Věříme, že budování kapacit, mobilizace investic a podpůrný přístup jsou nejúčinnější opatření, jak dosáhnout stanovených cílů a udržitelné budoucnosti měst.

Témata městské mobility budou prezentovány s využitím pěti oblastí, které byly definovány prostřednictvím nové kampaně City Changers, která je zastřešena Ministerstvem dopravy ČR a společně připravena ve spolupráci Asociací měst pro cyklisty a Mastercard. S využitím níže uvedených oblastí bude možné veřejnosti ve srozumitelné a jednoduché formě představit jednotlivé oblasti městské a regionální mobility – multimodality.

Oblast designu

 • Projekty zaměřené na rekonstrukci ulic, tvorba zón „30“, zklidnění a usměrnění provozu v ulicích, ve městech a obcích, mobiliář a zeleň

Oblast mobility

 • Veřejná doprava: regionální železnice, modernizované dopravní prostředky, integrovaný dopravní systém,…
 • cyklistická doprava: cyklostezky v kraji a jejich rozvoj; přínosy tohoto druhu přepravy a další služby (parkovací věže, bike-sharing, přeprava kol, …)
 • pěší doprava: možnosti kombinace s dalšími způsoby dopravy, rozvoj pěší zón, kombinovaných zón pro chodce a cyklisty,…
 • alternativní formy dopravy – autonomní vozidla, car-sharing, …

Oblast inovací

 • inovace v oblasti veřejné dopravy – možností využití platební karty „nejen na placení“
 • inovace ve sdílení dopravních prostředků

Oblast komunikace

 • komunikace institucí a úřadů, které se spolupodílí na daném systému – prezentace projektů, ale také „nepříjemných témat“ – např. hluk, emise, nedostatek pohybu

Oblast občané

 • občan jako nutný aktivní článek celého systému „občan se ptá, občan navrhuje“…. = občan je ten, který má své potřeby a ke kterému je potřeba veškeré aktivity směřovat

O žádný objev se nejedná. Jen pomocí této kampaně budeme chhtít městům pomoci s propagací a implementací následujících témat:

Infrastrukturní opatření

 • Zklidňování dopravy (zóny s omezenou nejvyšší povolenou rychlostí, zúžené jízdní pruhy nebo zvýšený povrch vozovky pro snazší přecházení)
 • Pěší zóny
 • Inovativní horizontální značení a optimalizace dopravních značek a signalizace
 • Optimalizace a zrychlení prostředků hromadné dopravy (např. oddělené koridory pro hromadnou dopravu, pruhy pro autobusy, design autobusových zastávek, metrobusy (BRT))
 • Opatření pro cyklisty (proměna smíšených jízdních pruhů v cyklopruhy, obousměrný provoz pro cyklisty v jednosměrných ulicích)
 • Nové služby a inovativní postupy v oblasti mobility, např. bike sharing, car sharing, ride hailing, lanovky.

Regulační a plánovací opatření

 • Management parkování (optimální využití veřejného prostoru a řešení přestupků proti pravidlům parkování zlepší situaci všech účastníků silničního provozu)
 • Stavební předpisy, které zohledňují chodce a cyklisty (např. povinná parkovací místa pro jízdní kola)
 • Fyzická omezení pro automobily (např. model „superbloků“, jednosměrky atd.)
 • Konstrukční normy vhodné pro intermodalitu a bezpečnou pěší a cyklistickou infrastrukturu
 • Opatření zlepšující podmínky cyklistů a chodců, např. snížení nejvyšší povolené rychlosti, bezpečné křižovatky a přechody
 • Upřednostnění prostředků hromadné dopravy - pruhy pro autobusy nebo přednost na světelné signalizaci.

Ekonomické pobídky

 • Propagace zlevněných časových jízdenek pro dojíždějící
 • Poplatky za parkování a jízdu po určitých silnicích jako motivace k využití prostředků hromadné dopravy
 • Poplatky z neefektivních vozidel (odměňování firem za ekologicky šetrná opatření a sankce při nedodržování takové praxe)
 • Cílené dotace pro hromadnou dopravu (např. finanční prostředky ze zdanění pohonných hmot nebo vládní programy podpory).

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality