Představujeme Technologickou platformu silniční doprava

10. 11. 2019

Představujeme Technologickou platformu silniční doprava, jejíž poslním je:

  • Operativní propojení významných subjektův oboru silniční dopravy.
  • Prosazování udržitelného rozvoje silniční dopravy.
  • Vypracování strategické vize rozvoje silniční dopravy.
  • Definování strategie, prioritních oblastí a harmonogramu výzkumných aktivit směřujících k naplnění strategické vize.
  • Stimulace posílení veřejných a privátních financí do výzkumu silniční dopravy.
  • Podpora diseminace a implementace výsledků výzkumu do praxe.
  • Posílení výzkumné spolupráce na evropské, národní a regionální úrovni.
  • Rozšíření spolupráce a propojení s ERTRAC.

Co dělá platforma najdete na https://www.tpsd-ertrac.cz/
Výstupy  k městské mobiltě najdete v dokumentech v záložce  https://www.tpsd-ertrac.cz/dokumenty/

Historie - potřeba vzniku technologické platformy

Pro dosažení cílů lisabonské deklarace je nutný rozvoj evropského výzkumného prostoru, jedním z jeho prvků jsou evropské technologické platformy. V současné době pracuje 38 evropských technologických platforem, v oblasti dopravy vzniklo pět odvětvově orientovaných platforem. Jednou z nich je ERTRAC ( European Road Transport Research AdvisoryCouncil). Na tuto evropskou platformu navázaly národní technologické platformy, které již existují v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakousku a chystají se v dalších zemích.

V ČR v současné době v dopravě působí tři národní technologické platformy: TP interoperabilita železniční infrastruktury, TP letectví a kosmonautika a TP vozidla pro udržitelnou dopravu. Další tři se dopravy dotýkají - TP pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, Česká vodíková technologická platforma a Česká technologická platforma strojírenství.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality