Design ulice - možnost stažení dokumentů

03. 09. 2019

Blíží se pomalu termín první letní školy na téma udržitelné městské mobility, která proběhne ve dnech 10. - 12. 9. 2019 na FD ČVUT v Praze.  Z kapacitních a i časových důvodů se zde mnozí nedostanou a tak jednotlivá témata a prezentace budeme postupně zveřejňovat, aby všichni, kdo mají o problematiku zájem, se k informacím dostali. Materiály pro vás připravuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Pardubice.

Dnes zveřejňujeme pouze podklady, ze kterých teprve vznikne samotná prezentace pro letní školu.

I vy si můžete stáhnout dokument a prezentaci na téma: Street design, streetscape and traffic calming. Autoři: Octavia Stepan & Irina Rotaru. The Association for Urban Transition - ATU (2011). Dokumenty byly vytvořeny v rámci evropského projektu Transport Learning a dlouho volně ke stažení na jejich webové stránce. Jak už to ale bývá, jejich projekt skončil a tak byla i zrušena tato stránka. My jsme si dokumenty nejen stáhli, ale i přeložili.

Co se zde také můžete dočíst?

Termín design obvykle vztahujeme na oblast módy, vzhledu a estetické stránky, nebo na změnu vlastností toho, co je na povrchu. Design, který se týká města, jeho veřejného prostoru, jeho ulic a pohybu v nich, bychom však měli chápat jako finální výsledek řetězce aktivit a událostí. Řetězce, který začíná přijetím veřejné politiky mobility a pokračuje přes detailně zpracovaný plán udržitelné městské mobility až k jeho realizaci. V tomto ohledu je design ulice výsledkem řetězce politických, plánovacích a realizačních aktivit. Celková koncepce prostoru ulice tedy zahrnuje vývoj celého designu a jde o “produkt nakumulovaný v čase”, který odráží životní styl obyvatel daného místa, způsob, jakým prostor ulice využívají, a jejich chování a zvyky v oblasti mobility.

Kromě toho, že je design ulice jedním z konečných výstupů strategie mobility, je i procesem sám o sobě.

Toto chápání se opírá o nutnost integrovat více různých zájmů a omezení do koncepce uličního prostoru. Před pěti či šesti dekádami byla koncepce městských ulic založena na principu jakéhosi smíru, který zajišťovala infrastruktura oddělující rychlost vozidel od bezpečnosti všech ostatních uživatelů prostoru. Ulice byla po dlouhou dobu vnímána jako prostor spojující různé destinace, který využívá pouze motorová doprava. Tento přístup se však změnil, v současnosti už ulici nevnímáme jen jako dopravní koridor, ale jako jedno z nejživějších interaktivních míst ve městě. Design ulice by tedy v zájmu všech uživatelů a způsobů využití měl zohlednit nejen normy, které vyžaduje motorová doprava, ale i funkční, ekonomická, sociální a estetická kritéria, jako jsou:

  • ekonomická životaschopnost obchodů umístěných podél ulice;
  • fyzický komfort obyvatel v okolí (zejména hladina hluku a znečištění);
  • bezpečnost dětí, které jdou do školy pěšky nebo si hrají na chodníku;
  • pohodlí starších osob nebo osob s omezenou mobilitou při pohybu ulicí a při jejím přecházení;
  • celková atmosféra ulice.

Stručně řečeno je design ulice procesem, protože projektant by neměl svou koncepci založit výhradně na technických argumentech, ale i na jejich vzájemné korelaci, a zároveň by měl zohlednit další kritéria ze souvisejících oborů.

Design prostoru ulice by měl být jedním z výstupů ucelené politiky mobility. Ulice by měla nabídnout možnost pohodlného užívání všem uživatelům, ať už jdou po ulici pěšky, jedou na kole nebo v autě, sedí a pozorují, jedí, mluví atd. Současně by se design ulice měl přizpůsobit místním daným podmínkám a integrovat všechny způsoby dopravy, které si uživatelé přejí používat.

Nicméně bez ohledu na to, jak je prostor ulice kvalitně zkoncipován, nemůže determinovat volbu dopravního prostředku lidí. Může zvýšit atraktivitu určitého způsobu dopravy, může uživatelům pomoci objevit, jaké jsou přínosy prostoru městských ulic, ať už v nich provádíme aktivity nutné (např. přemísťujeme se z bodu A do bodu B), nebo společenské či volnočasové (např. stravujeme se ve venkovních zahrádkách restaurací, bavíme se ve skupině, sedíme a povídáme si na lavičce atd.), ale design samotný nesmí určovat naši dopravní volbu. Dále také musí být v souladu s jinými obory, jako jsou územní plánování, mobilita, kampaně na podporu udržitelné dopravy, omezený přístup vozidel, management parkování apod.

Krize ulice - více zde.

Příklady a inspirace o Designu ulice - zde.


Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality