Rada Evropské parkovací asociace se sešla v Praze

13. 07. 2017

Dne 30. června 2017 se uskutečnilo první zasedání Rady Evropské parkovací asociace v Praze.

Evropská parkovací asociace (EPA) je zaštiťující asociací pro národní parkovací asociace v rámci evropského prostoru, ale zároveň i pro soukromé společnosti, které jsou aktivní v problematice parkování, využití veřejného prostoru a udržitelné dopravy. Mezi členy EPA se od ledna roku 2017 řadí i Česká parkovací asociace (ČPA), což je zároveň jeden z důvodů, proč se pravidelné čtvrtletní jednání Rady tentokrát odehrává v Praze.
Dalším důvodem, proč si členové Rady EPA vybrali Prahu pro své další zasedání, je jejich zájem o přístup města k řešení parkovací politiky jako celku a technickému provedení celého systému. Praha se totiž loni v létě dostala uvedením nové koncepce digitalizace systému kontroly a sběru dat o parkování mezi města, která jsou v Evropě považována za jedničky v této problematice.
Mimo téma Prahy Rada EPA na svém zasedání v Praze probírala zejména přípravu Kongresu EPA, která se odehraje v letos v září Rotterdamu, a dále informace ze svých akčních skupin a Komise pro politiky a strategie týkající se vývoje jednotlivých projektů. Souhrn hlavních témat, o kterých se na konferenci hovořilo, přinášíme prostřednitvím zpravodajství z České parkovací asociace:

 

O čem se také hovořilo


Jak parkujeme v Čechách a jak v Evropě

Evropa již přestává parkovat na ulicích, ale snaží se ulice využít k jiným účelům. Typickým prvkem, který lze vysledovat v Evropě, je postupné ubírání parkovacích míst na ulicích. Na začátku je zpravidla jednoduché sdělení – ulice patří všem – ne jenom parkujícím vozidlům. Na toto sdělení navazuje představení dlouhodobého projektu, kdy postupně každý rok zmizí parkovací stání v řádu jednotek procent. A ulice dříve plné „plechových“ krabiček jsou zaplňovány lidmi, posezeními, herními prvky a dalšími oživujícími funkcemi. Vzpomeňme si na kauzu Malostranského náměstí. Kolik bylo okolo rušených parkovacích stání stesku. A nyní jsou na Malostranském náměstí lidé.

Evropa přenáší odpovědnost za parkování na provozovatele vozidla. Jak takový proces vypadá? V Čechách parkuje 65 vozidel na ulicích a 35 vozidel mimo ulice. Toto byl také přibližný výchozí stav v Evropě. Nyní ve velkých městech parkuje 35 aut na ulicích a 65 aut mimo uliční prostor. Některá evropská města tento proces doplnila i o motivační nástroje. Svým rezidentům nabídla adresné dotační tituly na řešení parkovacích potřeb mimo ulice. Těchto měst ale bylo minimum (např. Vídeň). Obecně Evropa říká: Parkování si má řešit provozovatel vozidla a pokud možno ne na úkor veřejného prostoru.

Evropa již zahajuje další fáze moderní mobility. Mnoha evropská města již přistoupila k dalším restrikcím v oblasti individuální automobilové dopravy. Mýto – nízkoemisní zóny – uzavření průjezdu městy, to je jen krátký výčet toho co lze z Evropy registrovat. Tyto projekty musíme začít připravovat už dnes, abychom později nedoháněli rychle ujíždějící vlak. A pozor v Evropě jezdí vlaky mnohem rychleji.

Spousta „deficitů“ je vyčíslitelná. Některé ve skutečnosti ale neexistují. ČPA od svého založení tvrdí, že největší deficity existují v našem myšlení. Máme v sobě zažito mnoho nemoderních návyků a zlozvyků. Tady se musíme od kolegů poučit, jak dosáhli vyššího pochopení pro moderní mobilitu. V Čechách existuje evidentní obava ze stroje. Úsekové měření radary, stacionární radary, skenovací autíčka v ZPS, z toho všeho mají lidé strach a podřídí se pravidlům. Ale na konci úseku měřené rychlosti šlápnou na plyn, řidiči raději postaví vozidlo do křižovatky, na přechod, na chodník, než aby riskovali automatický postih.

Posledním deficitem je vztah k veřejnému prostoru. My motoristé jsme si jej přisvojili a nechceme se o něj dělit. Asi bychom si měli uvědomit, že veřejný prostor patří všem, a že některá hesla byla opravdu poplatná spíše období plánované výstavby socialistické společnosti. Dobrovolná změna je vždy méně bolestná, než změna direktivně nařízená.

 Zdroj: Tisková zpráva České parkovací asociace

 

Aktuality