INSPIRACE

Jedním z pilířů webových stránek Akademie městské mobility jsou zahraniční inspirace . Na tomto odkaze najdete velkou databázi evropských projektů a iniciativ, dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí v oblasti městské mobility a dopravy. Seznam bude postupně rozšiřován.


Zvláštní pozornost věnujeme otázkám partnerství, vzdělávacím institucím a strategickým plánům, které jsou dobrou inspirací pro fungování Platformy městské mobility.


AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ROKU 2018

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM
04. 03. 2020 | Na počátku všeho stálo rozhodnutí – chceme si připravit vlastní plán udržitelné městské mobility (PUMM). Pravdou je, že v Česku u měst stojí na počátku informace, že jej musí mít, jinak nedostanou dotace.  Pár měst jej má i z jiných důvodů, ale pravá podstata asi většině uniká. Jak by to tedy mělo být v ideálním, až naivním případě? Jen pouhý překlad... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 5 - Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní a regionální úrovni?

Lekce 5 - Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní a regionální úrovni?
13. 02. 2020 | Jelikož po teoretické lekci přichází vždy praktické cvičení, tak tentokrát necháme čtenáře, ať si sami udělají obrázek o tom, jak dané evropské doporučení  pro novou metodiku SUMP 2.0. je aplikovatelné pro Česko. V určitém případě se dá i napsat, že pokud by nefungovaly principy z lekce 5, pak by ani města nemusela dělat tyzo plány. Ale to jen předjímáme. Doslovný... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Praha bude v roce 2023 představovat budoucnost mobility

Praha bude v roce 2023 představovat budoucnost mobility
10. 02. 2020 | Česká republika bude v roce 2023 pořadatelem XXVII. Světového silničního kongresu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, konkrétně její jednatel Ing. Jaroslav Martinek, byl vybrán jako člen do Technického výboru 2.1 Mobilita v zastavěných územích. Ve dnech 22. – 24. 1. 2020 se účastnil úvodního setkání. Technický výbor rozdělil problematiku do tři části, přičemž... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 4 - Praktické cvičení: Rady pro Kutnou Horu a Hodonín. Inspirujte se Prahou a Lipskem.

Lekce 4 - Praktické cvičení: Rady pro Kutnou Horu a Hodonín. Inspirujte se Prahou a Lipskem.
06. 02. 2020 | Lekce 4 řeší otázku: Jak plánování udržitelné městské mobility funguje v praxi? Vybrali jsme si dvě města - Prahu a Lipsko jako inspiraci pro Kutnou Horu a Hodonín. Obě naposledy uvedená města oslovila spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.  s prosbou, aby se vyjádřil k dokumentům, které povedou ke zpracování jejich plánů udržitelné městské mobility. Kutná... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 4 - Jak plánování udržitelné městské mobility funguje v praxi?

Lekce 4 - Jak plánování udržitelné městské mobility funguje v praxi?
05. 02. 2020 | Nová evropská metodika SUMP.2.0. vznikla na základě zkušeností mnoha odborníků z praxe i teorie plánování. Jednotlivé principy, postupy a aktivity, které druhé vydání SUMP.2.0. doporučuje, vycházejí ze zkušeností celé řady evropských a světových měst.A pprávě tady si musíme dát pozor! Je jisté, že zkušenosti z evropských a světových měst se nedají vždy imlementovat... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

2. vydání Newsletteru projektu SMACKERs aktualitami k projektu.

2. vydání Newsletteru projektu SMACKERs aktualitami k projektu.
04. 02. 2020 | Projekt SMACKER, který zahrnuje 6 pilotních aktivit, trvá 3 roky a nyní se nachází v polovině druhého semestru. Projekt byl zahájen v dubnu 2019 pod vedením SRM Reti e Mobilità (organizátor veřejné hromadné dopravy v metropolitní oblasti Bologna). Účastní se jej 9 partnerů z 6 evropských zemí a jeho celkový rozpočet činí 2,1 milionů EUR. SMACKER je zaměřen na zlepšení... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Lekce 3 - Praktické cvičení: zapomněli jsme na uživatele

Lekce 3 - Praktické cvičení: zapomněli jsme na uživatele
03. 02. 2020 | Možná pár zasvěcených pochopilo, jaké jsou principy Plánu udržitelné městské mobility (viz. lekce 3), ale praxe v 95% případů ukazuje, že obyvatelé našich měst nepostřehnou, že takový plán město má. Tak k čemu je potom potřeba? Představte si, že by politik vašeho města uvedl daný plán slovy: "Jde to i bez záplavy automobilů v městech?" Pokud se takový najde, tak... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 3 - Když policie řekne NE, pak zkuste třeba

Lekce 3 - Když policie řekne NE, pak zkuste třeba
31. 01. 2020 | Tento dokument představuje třetí lekci vzdělávacího programu o plánování udržitelné městské mobility, tentokrát na téma „Jaké jsou hlavní prvky plánování udržitelné městské mobility?“ Teorie je popsána v kapitole 3.1. přiložené zprávy ale paradoxně není těžištěm této lekce. Ten problém je jinde. Rok co rok, den co den, se opakuje. Máme krásné metodiky,... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 2 - praktická cvičení

Lekce 2 - praktická cvičení
24. 01. 2020 | Vzdělávací program je mimo jiné postaven na myšlence, že lekce je nejprve zveřejněna v obecné rovině a následně je přes sociální sítě zaslána ke komentářím, podnětům a připomínkám. Lekce 2 je o přínosech PUMM a ze sociálních sítí jsme vybrali dva příspěvky. 1) Jak přistupovat k PUMM? Stejně, jako když si léčíš své tělo. Je těžké vést vzdělávací program... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 2 - Jaké jsou přínosy PUMM? Věnované starostovi města Litomyšl

Lekce 2 - Jaké jsou přínosy PUMM? Věnované starostovi města Litomyšl
23. 01. 2020 | Dnes zveřejňujeme lekci 2 o plánování udržitelné městské mobility (PUMM) na téma Jaké jsou přínosy PUMM? Jak již naznačila Lekce 1, prioritně nejde o sdělování informací, ale o vyvolávání diskuse jak jsme na tom  skutečně s PUMM. Neděláme ho povrchně, kdy nám podstatné informace unikají. Lekce 1 položila sice jednoduchou otázku „Co je PUMM a jaké jsou jeho principy“,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení
22. 01. 2020 | Lekce 1 byla mimo jiné o tom,  že se hledají politici, kteří rozumí principům plánu udržitelné městské a mobility a chtějí je realizovat v praxi. Příklad z praxe se našel sám - Paříž. Náhoda tomu chtěla, že na facebooku pracovní skupiny CityChanger Tomáš Novotný zveřejnil dne 21. 1. 2020 informaci o tom, že starostka Paříže představuje projekt “Čtvrthodinové město”... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 1 - Plán udržitelné městské mobility a 8 principů plánování z pohledu náměstka hejtmana

Lekce 1 - Plán udržitelné městské mobility a 8 principů plánování z pohledu náměstka hejtmana
20. 01. 2020 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s dnes rozjíždí ucelený vzdělávací program o plánování městské mobility a dopravy, se zaměřením na úředníky a politiky. Program je postaven na přísloví: „učím se tím, že to dělám“. K čemu potřebujeme teorii, když ji pak nepoužijeme v praxi? Kostrou výukového programu jsou jednotlivé lekce aktualizované evropské... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Sborník Příklady, zkušenosti a inspirace ze zahraničí

Sborník Příklady, zkušenosti a inspirace ze zahraničí
17. 01. 2020 | Představujeme sborník PŘÍKLADY, ZKUŠENOSTI A INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ. Ale co to vlastně je dobrá praxe? A lze implementovat zahraniční zkušenosti do českého prostředí? Ale jistě, jen musíme chtít. Principy jsou stejné, nezávisle na tom, jestli žijeme v Česku, nebo v Belgii, či Norsku. Často kolem sebe slyšíme, že jsme jiní, že máme jinou kulturu, a zkrátka, u nás... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

385 novinek - ohlédnutí za rokem 2019

385 novinek - ohlédnutí za rokem 2019
14. 01. 2020 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu vydal v roce 2019 na svých webových stránkách více jak 400 zpráv. Všechny chce uplatnit v letošním roce při zpracování aktualizované metodiky Plánu udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0. Zítra začínáme, takže dnes jsme pro vás vybrali 385 zpráv z roku 2019, které jsme setřídili dle témat a které nám pomohou při aktualizaci... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

11 přednášek o plánování udržitelné městské mobility

11 přednášek o plánování udržitelné městské mobility
04. 01. 2020 | Tým Akademie městské mobility se účastnil ve dnech 6. – 11. srpna 2018 v německém Lipsku MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLY pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“.  Vzhledem k tomu, že téma je v Česku opět živé, připravili jsme pro vás ohlédnutí za 11 nejzajímavějšími přednáškami. Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží? Máme odborníky... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

40 příkladů dobré praxe ze zahraničních měst.

40 příkladů dobré praxe ze zahraničních měst.
04. 01. 2020 | Opakování je matka moudrosti. Uvádíme souhrn 24 příkladů dobré praxe ze zahraničních měst. Vídeň (11 příkladů): Vídeň se stane centrem digitálního humanismu Vídeň rozmístí chytré semafory Vídeň zpřísní pravidla pro bezstanicový bikesharing Vídeň úspěšně sází na MHD Open data ve Vídni Vídeň má v Evropě ten nejlepší zvuk Vídeň má městský plán... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Cyklistická akademie v češtině a v angličtině

Cyklistická akademie v češtině a v angličtině
31. 12. 2019 | V letech 2011 - 2014 byl realizován projekt Central MeetBike. Jedním z jeho výstupů byla i Cyklistická akademie, která obsahuje 40 témat podpory cyklistické dopravy. Témata jsou v češtině a jsou ke stažení pod tímto článkem. Proč je o tom dnešní novinka? Teorii tedy známe, ale s praktickým uplatněním je to někdy obtížnější. Proto je potřeba stále dokola opakovat, že... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prezentace ke stažení z konference o PUMM z Groningenu (17.-18. 6. 2019)

Prezentace ke stažení z konference o PUMM z Groningenu (17.-18. 6. 2019)
30. 12. 2019 | V současné chvíli řada českých měst už má, nebo připravuje tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM). První doporučení k jeho zpracování vyšly na evropské úrovni koncem roku 2013, v Česku pak v roce 2015. Od té doby sloužily jako základní referenční dokumenty pro všechny odborníky, kteří se podílejí na přípravě a realizaci PUMM. Původní doporučení sice... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

12 článků z magazínu POLIS - Na konci visutého lana

12 článků z magazínu POLIS - Na konci visutého lana
29. 12. 2019 | V letošním roce jsme pro vás připravili překlad 12 článků z magazínu POLIS - Na konci visutého lana. Dnes přinášíme jejich shrnutí, neboť základní otázka zůstává stejná a je třeba si ji stále opakovat. Dělají města dost pro to, aby zajistila vhodnou mobilitu pro každého občana? Spolek Partnerství pro městskou mobilitu hledá inspiraci pro svou činnost v řadě evropských... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Může se hodit - souhrn 19 zpráv k plánování městské mobility

Může se hodit - souhrn 19 zpráv k plánování městské mobility
18. 12. 2019 | Co je také dobré také vědět k plánování městské mobility VZOROVÁ metodika JAK NA TO V ENERGETICE. Stáhněte sI Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města) Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu je na světě. Co to znamená pro nás? Konference sdružení měst a regionů pro dopravní inovace POLIS Partnerství pro městskou mobilitu... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak na to v dopravě

Jak na to v dopravě
14. 12. 2019 | Doprava je historicky jedním ze základních městotvorných činitelů a jedním z pilířů rozvoje civilizací a společnosti. V posledních letech si však společnost začala uvědomovat také nepříznivé dopady neustále rostoucí dopravy, jejíž rozpínání zdánlivě nemá konce. Znečištění životního prostředí, ztráty času a financí způsobené dopravními kongescemi, újmy... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Seznamte se s manifestem pro vládu Spojeného království

Seznamte se s manifestem pro vládu Spojeného království
12. 12. 2019 | Mobilita není o dopravě. Mobilita je o tom, jak se my všichni dostaneme k základním službám, které nám pomáhají naplnit naše každodenní potřeby a žít lépe. Dostupnost zaměstnání, vzdělání, čerstvých potravin, zelených ploch a zdravotní péče, to jsou některé ze základních lidských potřeb. Mobilita nám také umožňuje vidět se s rodinou, zapojovat se do vlastní... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Podněty pro český dopravní průzkum nové generace

Podněty pro český dopravní průzkum nové generace
11. 12. 2019 | V Česku probíhá řada průzkumů, ale doposud žádný se nezaměřil na otázku "Omezování automobilové dopravy na krátké vzdálenosti." Možná existuje, ale my o něm nevíme. Budeme rádi, když jeho výsledky nám zašlete. Zatím přicházíme se zprávou ze Skotska. Mimo jiné, myslíte si, že i v Česku by platilo toto konstatování?: Více než polovina dotazovaných podporuje řadu... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Konference sdružení měst a regionů pro dopravní inovace POLIS

Konference sdružení měst a regionů pro dopravní inovace POLIS
07. 12. 2019 | Ve dnech 27. - 28. 11. 2019 se v Bruselu konala  konference sdružení měst a regionů pro dopravní inovace POLIS. Konference byla velmi hojně navštívena, zúčastnilo se jí více než 600 zástupců měst, regionů, dopravních podniků a firem. Konference probíhala současně v řadě paralelních seminářů, názvy seminářů dobře vyjadřují aktuální problémy v městské a regionální... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Partnerství pro městskou mobilitu - stejé sdružení existuje ve Velké Británii

Partnerství pro městskou mobilitu - stejé sdružení existuje ve Velké Británii
01. 12. 2019 | Český  spolek Partnerství pro městskou mobilitu má svého dvojníka ve Velké Británii. Britské Partnerství pro městskou mobilitu je koalice, která poskytuje dlouhodobé vedení a krátkodobá řešení zaměřená na zvyšování kvality městské mobility. Naše inovativní partnerství reprezentuje celou šíři prostředí městské mobility. Naším úkolem je zajistit, aby efektivní... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Doprava má dlouhodobý vliv na zdraví mladých lidí

Doprava má dlouhodobý vliv na zdraví mladých lidí
24. 11. 2019 | Dostupnost dopravy má značný vliv na životní rozhodování mladých lidí a definuje možnosti, které se mladým v životě nabízejí. Pokud například střední školy v místě bydliště nenabízejí takové obory, jaké mladého člověka zajímají, existuje pro něj způsob, jak se dostat do vzdálenější školy, která mu vyhovuje lépe? A pokud přijde nabídka práce, má možnost,... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Výzkumná zpráva - běžné omyly o investicích do infrastruktury pro aktivní dopravu

Výzkumná zpráva - běžné omyly o investicích do infrastruktury pro aktivní dopravu
23. 11. 2019 | Výzkumná zpráva nebyla vytvořena v Česku, ale co platí ve Velké Británii, mohlo by platit i u nás. Zpráva ke stažení: Běžné omyly o investicích do infrastruktury pro aktivní dopravu Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/november/common-myths-about-investment-in-walking-and-cycling-busted-by-research-report/ Zpráva ve zkratce: O investicích do pěší a cyklistické... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Na počátku bylo slovo, myšlenka - i tak se dá charakterizovat Plán udržitelné městské mobility

Na počátku bylo slovo, myšlenka - i tak se dá charakterizovat Plán udržitelné městské mobility
18. 11. 2019 | Plánování udržitelné městské mobility se dá přirovnat k známému výroku "Na počátku bylo slovo, myšlenka". To co si myslí politici a úředníci o plánování udržitelné městské mobility, to taky řeknou a to de facto předurčí jeho podobu.  O tom byla další prezentace na konferenci k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD)... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města

Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města
15. 11. 2019 | Je na čase, abychom změnili přístup ke zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUMM). O tom byla konference k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD) dne 12. 11. 2019. Celkové shrnutí konference je k dispozici na tomto odkaze. Dnes chceme poskytnout městům první doporučení, jak na změnu. Proto představujeme výtah z prezentace... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Představujeme Technologickou platformu silniční doprava

Představujeme Technologickou platformu silniční doprava
10. 11. 2019 | Představujeme Technologickou platformu silniční doprava, jejíž poslním je: Operativní propojení významných subjektův oboru silniční dopravy. Prosazování udržitelného rozvoje silniční dopravy. Vypracování strategické vize rozvoje silniční dopravy. Definování strategie, prioritních oblastí a harmonogramu výzkumných aktivit směřujících k naplnění strategické... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Rychlý přehled posledních novinek na našich webech

Rychlý přehled posledních novinek na našich webech
31. 10. 2019 | Žijeme v uspěchané době. V důsledku toho ani nejsme schopni číst a ani vstřebávat všechny informace, které se na nás valí ze všech stran. A tak jsme si řekli, že je v oblasti mobility rozhodíme do tří skupin, třeba vám to pomůže se v tom orientovat. Chcete se učit, vzdělávat, inspirovat se dobrými příklady v oblasti kvalitní řešení městské mobility, veřejného... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Diskuse o financích a politice na Církevním gymplu v Olomouci

Diskuse o financích a politice na Církevním gymplu v Olomouci
23. 10. 2019 | Na Církevním gymnáziu v Olomouci proběhl ve středu 23. 10. 2019 další seminář CityChangers pro místní studentský parlament, který iniciovalo město Olomouc, konkrétně pan primátor města Olomouce Miroslav Žbánek. Prostřednictvím lektora Jaroslava Martinka ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu požádal studenty o pomoc. Chce z mnohých oblastí udělat obytné čtvrti,... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Děti (Občan, tag38)

Představujeme projekt: Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv

Představujeme projekt: Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv
09. 10. 2019 | Představujeme nový výzkumný projekt Univerzity Palackého v Olomouci - Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv. Zapojení občanů do rozhodovacího procesu skrze geoparticipativní prostorové nástroje patří mezi nové výzkumné proudy zahraniční socioekonomické geografie, behaviorální geografie, geoinformatiky, environmentální psychologie,... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Znáte iniciativu EIT Urban Mobility?

Znáte iniciativu EIT Urban Mobility?
02. 10. 2019 | V pondělí 30. 9. 2019 proběhla konference Města budoucnosti. Každá taková akce dává skvělou příležitost pro kontakty. Jedním z takových bylo seznámení s českým koordinátorem evropské iniciativy EIT Urban Mobility, která se týká i České republiky a která má velmi blízko k myšlenkám spolku Partnerství pro městskou mobilitu. První kontakt tak může být příslibem budoucí... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak propojit výstupy českého výzkumu?

Jak propojit výstupy českého výzkumu?
30. 09. 2019 | Existuje celá řada výzkumných projektů, které byly podpořeny v poslední době jak z národních, tak i evropských programů. Jedním z nich je například program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Seznam podpořených projektů je uveden v příloze. Z dosavadní praxe ale je patrné, že následné výstupy... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Ministerstvo jde příkladem – získalo cenu pro zaměstnavatele přátelského k cyklistům

Ministerstvo jde příkladem – získalo cenu pro zaměstnavatele přátelského k cyklistům
26. 09. 2019 | Žel zpráva není z České republiky, ale je pro nás skvělou inspirací. Severoirské ministerstvo pro infrastrukturu (Department for Infrastructure, DfI), které zodpovídá za podporu a rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury na území Severního Irska, dokázalo, že i v praxi žije to, co hlásá, když se stalo teprve druhou organizací ze zemí Spojeného království, která obdržela... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Představujeme projekt SMACKER

Představujeme projekt SMACKER
19. 09. 2019 | Městská část Praha–Suchdol je partnerem projektu SMACKER - Opatření a aktivity pro změnu chování a znalostí v periferních oblastech, který je organizován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.  Městská část bude v projektu řešit: návrh organizace a začlenění připravovaného tramvajového terminálu Výhledy a souvisejícího P+R, BUS a cyklo... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Zahajuje projekt SMACKER,

Zahajuje projekt SMACKER,
21. 08. 2019 | Koncem září proběhne 1. setkání, jehož tématem bude udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Městská část Praha-Suchdol je partnerem evropského projektu SMACKER, jehož součástí jsou mj. přípravy opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z příměstských oblastí. V této souvislosti lze zmínit například... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Publikace - 20 dobrých důvodů proč proměnit ulice našich měst a obcí

Publikace - 20 dobrých důvodů proč proměnit ulice našich měst a obcí
09. 08. 2019 | Koncept ulice existuje již velmi dlouho, mnohem déle než auta. V minulosti sloužil prostor mezi domy ve městech k nejrůznějším účelům a aktivitám, včetně práce, zábavy, sociální komunikace, jako místo pro trhy nebo pro dopravu. A samozřejmě byla ulice i ideální prostor pro rozvoj dětí – místem, kde si hrály, hádaly se, uzavíraly přátelství, rostly a stávaly... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Děti (Občan, tag38)

Kraj Vysočina má mobilní výstavu představující témata městské a aktivní mobility,

Kraj Vysočina má mobilní výstavu představující témata městské a aktivní mobility,
08. 08. 2019 | Víte, že Kraj Vysočina má mobilní výstavu představující témata městské a aktivní mobility? Výstavu a navazující workshopy připravily spolky Regio2020 a Partnerství pro městskou mobilitu. Výstava je hlavním tématem iniciativy City Changers (www.citychangers.cz). Výstava je ke stažení na níže uvedeném odkaze. Výstava si klade prostou otázku: Chceme města pro lidi nebo... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Cyklistická a pěší doprava v médiích – víc než 60 % zpráv vyzní negativně

Cyklistická a pěší doprava v médiích – víc než 60 % zpráv vyzní negativně
13. 07. 2019 | Ta novinka není z Česka, ale z Velké Británie. Nicméně, i když nemáme fakta, tak šestý smysl nám říká, že u nás je to podobné. Otázka zní: "Proč asi?" Originální zpráva ze SUSTRANS: Jak ukazuje nový výzkum společnosti Sustrans Scotland, navzdory velmi dobře zdokumentovaným přínosům v oblasti zdraví a životního prostředí se o aktivní dopravě v médiích píše... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Důraz na vzdělávání - letní školy

Důraz na vzdělávání - letní školy
10. 07. 2019 | Akademie městské mobility je postavena také na základě poznatků ze dvou letních škol, které proběhly v Lipsku ve spolupráci s TU Dresden a městem Lipsko a to v letech 2016 a 2018. Pokud umíte anglicky a jste v oboru, pak máte možnost se účastnit letošní letní školy, která proběhne ve dnech 2. - 6. 9. 2019, opět v Lipsku. Bližší informace najdete níže. Nicméně pro osm... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Kroměříž a připravovaná nová metodika plánování městské a udržitelné mobility

Kroměříž a připravovaná nová metodika plánování městské a udržitelné mobility
25. 06. 2019 | Ve dnech 17. – 18. 6. 2019 se v nizozemském Groningenu konala další konference k Plánům udržitelné městské mobility (PUMM). Postupně vás budeme seznamovat s tím, co jsme se zde dozvěděli. Všechny prezentace si můžete stáhnout na tomto odkaze.. Dnes jsme si vybrali téma připravované aktualizované metodiky. Prezentaci na dané téma měl Siegfried Rupprecht (Rupprecht Consult).... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Konference k Plánům udržitelné městské mobility (Groningen 17.-18. 6. 2019)

Konference k Plánům udržitelné městské mobility (Groningen 17.-18. 6. 2019)
17. 06. 2019 | V současné chvíli připravuje řada českých měst, nebo už ho má, tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM). První doporučení k jeho zpracování vyšly na evropské úrovni koncem roku 2013, v Česku pak v roce 2015. Od té doby sloužily jako základní referenční dokumenty pro všechny odborníky, kteří se podílejí na přípravě a realizaci PUMM. Původní doporučení... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Pozvánka na akci v Praze - Understanding Travellers’ Mode Choice and Perceived Value of Travel Time

Pozvánka na akci v Praze - Understanding Travellers’ Mode Choice and Perceived Value of Travel Time
14. 05. 2019 | Dovolujeme si vás pozvat na velmi zajímavou akci, která se koná v Praze: Towards Human-Centric, Smart and Liveable Cities: Understanding Travellers’ Mode Choice and Perceived Value of Travel Time Více informací o programu a k registraci: https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2019/workshop-registrace. Jen musíme upozornit, že celý program je v angličtině. Program: Part 1 – 60 minutes Opening... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Nejchytřejší na světě je Vídeň a české Milevsko

Nejchytřejší na světě je Vídeň a české Milevsko
23. 03. 2019 | Samozřejmě titulek je pravdivý jen z poloviny, ale něco tím chceme říci. Vídeň, tak ta opravdu jede. Zdá se, že Vídni se opravdu žije velmi dobře, jedná se o bohaté, jedno z nejzelenějších měst, které má perfektně zpracovanou strategii městské mobility, patří k nejvíce udržitelným městům a teď jsme se dozvěděli, že je i nejchytřejší. Rakouská metropole se stala... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Workshop o udržitelné městské mobilitě pod názvem Winspire v Trondheimu

Workshop o udržitelné městské mobilitě pod názvem Winspire v Trondheimu
28. 02. 2019 | Ve dnech 26. - 28. února 2019 proběhl v norském Trondheimu workshop o udržitelné městské mobilitě pod názvem Winspire. Hlavním organizátorem byla místní univerzita NTNU (Norwegian University of Science and Technology), do přípravy setkání se zapojila mimo jiné také Asociace měst pro cyklisty.  Celkem 16 účastníků diskutovalo o tématech týkajících se udržitelné městské... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

University spojuji síly v otázkách městské mobility

University spojuji síly v otázkách městské mobility
14. 02. 2019 | Na evropské úrovni existuje projekt UMOB LIFE ( https://u-mob.eu/), který propojuje několik  evropských universit v otázkách městské udržitelné mobility. Dokonce ve dnech 14 - 15. 3. 2019 se koná v Krakově jejich druhá společná konference. Je dobré, že i v České republice se rodí podobná iniciativa. Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Představujeme průběžné výsledky projektu SUMPs_Up

Představujeme průběžné výsledky projektu SUMPs_Up
11. 02. 2019 | V rámci projektu SUMPs-Up vznikla celá řada vedlejších produktů, které by bylo dobré dál šířit a sdílet. V současnosti byla finalizována publikace, která představuje podobu SUMP v jednotlivých členských státech – viz zde a v plném znění zde. Krátká verze je uvedena v příloze. Na základě jak tohoto dokumentu, tak i zprávy o vyhodnocení potřeb  a na základě výsledků... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak připravit efektivní kampaň

Jak připravit efektivní kampaň
10. 02. 2019 | Evropský týden mobility, který každý rok probíhá ve stejném termínu 16. - 22. září,  je sice ještě daleko, jeho příprava ale už je v plném proudu. Inspiraci pro podzimní kampaně je možné najít v příkladech ze zahraničí, ale i z Čech. Prezentaci na téma Letem světem příklady osvětových kampaní v tématu udržitelné mobility přednesla dne 7. 2. Jitka Vrtalová... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)

Náměty pro národní konferenci Akademie městské mobility - 2019

Náměty pro národní konferenci Akademie městské mobility - 2019
07. 02. 2019 | Neznáme ani místo, ani termín, kde proběhne další konference Akademie městské mobility. Ta poslední proběhla v Třebíči (4. - 5. 10. 2018). Nicméně už nyní hledáme podněty a náměty. A máme jednu skvělou inspiraci ze Skotska. Pokud si místo skotského kontextu dosadíme ten český, tak ústřední myšlenku máme.  Ano, mnozí odborníci na městskou mobilitu mohou namítnout,... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

6 kroků pro město, jak naštvat občana - ohlédnutí za slovenskou konferencí CityChangersSK

6 kroků pro město, jak naštvat občana - ohlédnutí za slovenskou konferencí CityChangersSK
02. 02. 2019 | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dne 24. 1. 2019 uskutečnilo pracovní semináž CityChangers SK, jehož cílem bylo spojit lidi, kteří se altivně podílejí na změnách ve prospěch kvality života v našich městách a obcích a to především řešením mobility. Základem úspěšných projektů a prospěšných změn je komunikace a spolupráce. Ministerstvo dopravy... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Nový projekt Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Nový projekt Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility
01. 02. 2019 | Jedním z nejobtížnějších úkolů měst a obcí je správně plánovat a řídit dopravu a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj mobility. Faktorů, které je třeba vzít v úvahu, je velká řada (územní plánování, obchod, trávení volného času, energetika, sociální oblast, životní prostředí atd.). Stejně tak je náročné sledovat nejnovější vývoj technologií v oblasti... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

OP URBACT informační den

OP URBACT informační den
18. 01. 2019 | Byla otevřena poslední výzva Operačního programu URBACT III. Jedná se o výzvu pro Sítě měst. Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Doba dezinformační - Focus Václava Moravce

Doba dezinformační - Focus Václava Moravce
13. 01. 2019 | Jestli chceme komunikovat téma doprava a mobilita, pak je třeba pochopit, jak vůbec veřejnost pracuje s informacemi, když víme, že náš složitý svět je nimi doslova přeplněný Jak se v nich vyznat? Jak odlišit fakta od výmyslů a lží? A komu prospívá informační chaos? Doporučujeme proto shlédnout Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Doba dezinformační. Pozvání přijali... číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Ohlédnutí za konferencí Trendy 2019 - Zeleň 2019 a dál

Ohlédnutí za konferencí Trendy 2019 - Zeleň 2019 a dál
11. 01. 2019 | Včera 10. 1. 2019 proběhla ve firmě Arboeko v Obříství u Mělníka konference Trendy 2019 - Zeleň 2019 a dál. Na této konferenci bylo mimořádné, že se nezaměřovala jen na otázky spojené se zelení, zahradami, stromy apod., ale hledala především širší sovislosti, přesně to, co potřebuje i doprava a mobilita. Mimo jiné zde zazněla přednáška na téma Design ulice. Více... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Asociace měst pro cyklisty je koordinátorem projektu SIMPLA

Asociace měst pro cyklisty je koordinátorem projektu SIMPLA
24. 11. 2018 | Asociace měst pro cyklisty vznikla v roce 2013 jako součást naplňování Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. Má za sebou mnoho úspěšných projektů, změny legislativy, nové zdroje financování. Daří se měnit i veřejné mínění a popularita jízdního kola roste. Svět se ale rychle vyvíjí a Asociace měst pro cyklisty chce na nové trendy pružně reagovat. Ostatně... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Představujeme organizaci Život bez bariér, z.ú.

Představujeme organizaci Život bez bariér, z.ú.
23. 11. 2018 | Na semináři Den městské mobility v Jičíně dne 20. 11. 2018 byla mimo jiné navázána spolupráce s organizací Život bez bariér, z.ú. Sdružení se opakovaně účastnilo stáží ve Švýcarsku ( http://zbb.cz/svycarsko/)  a chtělo by je se uplatnit v Česku. /Sociální služby, mobilita postižených a chování k nim, vzdělávání, inkluze, rehabilitace, bezbariérovost, přístupnost... číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Ostatní (Občan, tag41)

Město Jičín zve na den mobility

Město Jičín zve na den mobility
26. 10. 2018 | Město Jičín připravilo ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a s podporou Královéhradeckého kraje setkání na téma městské mobility. Cílem setkání je začít veřejnou debatu o podobě budoucí automobilové, pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy v Jičíně. Cílem akce je iniciování veřejné diskuze o kvalitě života ve městě Jičín, především v souvislosti... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Vladimír Pikora: Cyklisté – peklo řidiče aneb když menšina tyranizuje většinu a říká tomu pokrok

Vladimír Pikora: Cyklisté – peklo řidiče aneb když menšina tyranizuje většinu a říká tomu pokrok
21. 10. 2018 | Dne 18. 10. 2018 vyšel v Reflexu článek Vladimír Pikora: Cyklisté – peklo řidiče aneb když menšina tyranizuje většinu a říká tomu pokrok. Hodně lidem se líbil a tak jsme se rozhodli na něj reagovat a to ze čtyř úhlů pohledů: Ekonom Vladimír Pikora a Prof. Dr.-Ing. Udo Becker z TU Dresden. Co se Jarda Martinek, duchovní otec tohoto webu, naučil od Vladimíra Pikory? Ekonom... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Inspirace pro politiky - film Bikes vs. Cars.

Inspirace pro politiky - film Bikes vs. Cars.
17. 10. 2018 | V rámci festivalu Jeden svět v roce 2016 byl i promítán švédský snímek Bikes vs. Cars. V této chvíli jednáme o autorských právech k tomuto filmu, abychom jej mohli zařadit do našeho výukového programu a mohli umístit ukázky z tohoto filmu na našem webu. Více o filmu: https://vimeo.com/ondemand/bikesvscars Pro studijní účely jsme připravili prezentaci obsahující texty z tohoto... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Sběr podnětů a námětů pro Ministerstvo dopravy, aneb o tom byla konference Akademie městské mobility

Sběr podnětů a námětů pro Ministerstvo dopravy, aneb o tom byla konference Akademie městské mobility
07. 10. 2018 | V letech 2019–2020 chce Ministerstvo dopravy ČR spolu s dalšími ministerstvy připravit novou vládní strategii městské mobility. Sbírání podnětů bylo zahájeno již nyní, poprvé na konferenci Akademie městské mobility, která proběhla ve dnech 4. - 5. 10. 2018 v Třebíči. Současně konference nabídla náměty na podporu městské mobility pro novou městskou politickou reprezentaci. 1.... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Pětice českých gymnazistů spouští mezinárodně oceněný projekt sdíleného odvozu dětí do školy

Pětice českých gymnazistů spouští mezinárodně oceněný projekt sdíleného odvozu dětí do školy
06. 10. 2018 | ami to považují za "něco neuvěřitelného". Lucie, Anna, Tomáš, Kristýna a Sebastian, pět studentů gymnázia, kteří dokázali nápad dotáhnout až k hotovému projektu a mezitím získat mezinárodní uznání. Jejich aplikace nazvaná Vodvoz je přitom spojená s něčím běžným, co vlastně každý student pravidelně absolvuje − cestou do školy. Jejich facebook je zde. Jedná... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Výzva k zapojení se do stáží v mentorských městech.

Výzva k zapojení se do stáží v mentorských městech.
05. 10. 2018 | Města, která vytváří plán udržitelné městské mobility (SUMP), nebo zavádí implementaci pilotních opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu, mají možnost stát se jedním z 18 vybraných měst pro oblast Interreg Central Europa, kde se realizuje program LOW-CARB "Follower City". Vybraní zájemci budou mít příležitost načerpat znalosti, které jim budou poskytnuty na stáži v partnerských... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Úvaha pro konferenci - Jak může doprava nejlíp pomáhat i dalším generacím?

Úvaha pro konferenci - Jak může doprava nejlíp pomáhat i dalším generacím?
03. 10. 2018 | Ministerstvo dopravy chce v letech 2019–2020 spolu s dalšími ministerstvy připravit novou vládní strategii městské mobility, ale již nyní zahájilo sběr podnětů. Mezi první příležitosti patří i konference Akademie městské mobility, která začíná již zítra v Třebíči. Pro zkvalitnění plánů mobility v českých městech je potřebné, abychom znali podstatu problémů... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

V Javoříčku se diskutovalo o kampani City Changers

V Javoříčku se diskutovalo o kampani City Changers
30. 09. 2018 | 40 expertů z České republiky se sjelo do Javoříčka, aby zde ve dnech 25. – 26. 9. 2018 diskutovali na téma Nová městská agenda a cyklistická doprava. Hlavním pořadatelem akce bylo Ministerstvo dopravy, které chce v letech 2019 – 2020 připravit novou vládní strategii regionální a městské mobility, ale již nyní zahájilo sběr prvních podnětů. Akce se konala ve spolupráci... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Co ještě nevíme o podpoře městské mobility a cyklistické dopravy?

Co ještě nevíme o podpoře městské mobility a cyklistické dopravy?
29. 09. 2018 | 40 expertů z České republiky mělo možnost diskutovat s Rubenem Loenderslootem z Holandské cyklistické ambasády na téma Nová městská agenda a cyklistická doprava. Akce proběhla ve dnech 25. – 26. 9. 2018 v Javoříčku. Otázka zní: Mohli se vůbec naši odborníci od nizozemského experta něco naučit, když už všechno znají? Odpověď je následující: Jeho úkolem nebylo... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

I vy můžete ovlivnit budoucnost městské mobility.

I vy můžete ovlivnit budoucnost městské mobility.
18. 09. 2018 | V rámci Evropského týdne mobility probíhá rovněž série přednášek Jaroslava Martinka z FD ČVUT v Praze a jednatele Asociace měst pro cyklisty a to na téma - I vy můžete ovlivnit budoucnost městské mobility. Ke stažení přikládáme prezentaci z Třince, která zazněla dne 18. 9. 2018. Přinášíme také odkaz na dvě krátká videa z Hranic, kde Martinek 17. 9. 2018 vysvětloval,... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Workshop Smart Cities v Hranicích - Jak komunikovat?

Workshop Smart Cities v Hranicích - Jak komunikovat?
10. 09. 2018 | Dne 7. 9. 2018 proběhl v Hranicích seminář workshop Smart Cities - Jak komunikovat?  Těžší téma si nedovedete ani představit. Copak naše společnost umí komunikovat? Kdo ví, jak se dá komunikovat na téma Smart Cities? Copak ke komunikaci stačí informace? Tato novinka zveřejňuje tři prezentace a krátký textový dokument o partcipaci, které byly připraveny pro tento workshop.... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Volby se blíži. V Olomouci proběhne diskuse s politickými stranami na téma Jak bude vypadat doprava a mobilita v Olomouci v letech 2018 – 2022?

Volby se blíži. V Olomouci proběhne diskuse s politickými stranami na téma Jak bude vypadat doprava a mobilita v Olomouci v letech 2018 – 2022?
09. 09. 2018 | Univerzita Palackého v Olomouci, společně s Fakultou dopravní ČVUT a Statutárním městem Olomouc si dovolují pozvat zástupce devíti politických stran k diskusi na téma Jak bude vypadat doprava a mobilita v Olomouci v letech 2018 – 2022? Beseda proběhne dne 20. 9. 2018 od 20:00 v Jazz Clubu. Univerzita Palackého v Olomouci, společně s Fakultou dopravní ČVUT... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Projektování cyklostezky krok za krokem

Projektování cyklostezky krok za krokem
01. 09. 2018 | SMO ČR na svých webových stránkách mimo jiné prezentuje i návod, doporučení a praktické rady, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích a městech. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Méně dopravy je opravdový a obtížný posun paradigmatu

Méně dopravy je opravdový a obtížný posun paradigmatu
16. 08. 2018 | Na počátku bylo slovo: pane veličentsvo, potřebujeme silnici! A jak to dopadlo? Vedou se diskuse, hádky, tvoří se koalice s různými názory: A. Udržitelný rozvoj? Ekonomický, sociální, ekologický! Odlišný pohled na věc: 1.Ekonom: doprava je klíčovým zdrojem růstu: čím víc dopravy a čím levnější, tím je ekonomicky výhodnější! 2.Politik: doprava je klíčovým... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Město Lipsko - inspirace pro Českou republiku

Město Lipsko - inspirace pro Českou republiku
16. 08. 2018 | I když má město Lipsko přes 500 tis. obyvatel, směle může být vzorem i pro taková malá česká města jako jsou Hranice, Milevsko, Uherské Hrdaiště, či Otrokovice. Není to o velikosti, ale o principech, které by se měly aplikovat v každém městě. Spolupráce s městem Lipsko byla zahájena už v roce 2011. Díky tomu jsme mohli pochopit o plánování dopravy a mobility více, než... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

10 principů pro udržitelnou mobilitu

10 principů pro udržitelnou mobilitu
15. 08. 2018 | Je vůbec možné v České republice vzájemně sladit politickou vůli a odborné znalosti a know-how v oblasti dopravy a mobility? První dvě teoretické lekce o integrovaném plánování naznačily, že to bude velmi těžké. První lekce ukázala, že v plánování nemáme tradici a proto politici českých měst plány udržitelné městské mobility berou spíše za trest, než za přednost.... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Úvahy o změnách, strategiích a opatřeních, o kterých se u nás moc nemluví.

Úvahy o změnách, strategiích a opatřeních, o kterých se u nás moc nemluví.
14. 08. 2018 | Včerejší téma představilo základy a principy integrálního plánování dopravy a mobility v německém kontextu. Poskytlo dobrou zpětnou vazbu pro české prostředí. Dnešní lekce prohlubuje dané téma a odhaluje hlubší problémy s prosazováním těchto principů. Vychází se přitom z prezentace Udržitelná mobilita – Výzvy pro města (Fakta, strategie a opatření pro integrované... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak se orientovat v problematice udržitelné mobility?

Jak se orientovat v problematice udržitelné mobility?
13. 08. 2018 | Blíží se volby a každá z politických stran řeší i dopravu a mobilitu. Otázkou je, nakolik se jejich představy shodují s realitou? Proto Fakulta dopravní ČVUT v Praze, ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty, za podpory Ministerstva dopravy ČR, chtějí politikům před volbami nabídnout informace k dané problematice. Jak je ale použijí ve své volební kampani, záleží pouze... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Co je více? Kvalitně zpracovaný plán udržitelné mobility, nebo jeho implementace?

Co je více? Kvalitně zpracovaný plán udržitelné mobility, nebo jeho implementace?
10. 08. 2018 | Co je více? Kvalitně zpracovaný plán udržitelné mobility, nebo jeho implementace? Zjevně trapná otázka, ale praxe prostě ukazuje, že města si sice nechávají zpracovávat dané plány podle přesně popsaných postupů a procesů, ale uniká pravá podstata. Je třeba učit nejen procesy, ale je třeba se zaměřit především na prezentaci efektivních opatření pro udržitelnou městskou... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Na jakých principech je postaveno vzdělávání udržitelné mobility?

Na jakých principech je postaveno vzdělávání udržitelné mobility?
09. 08. 2018 | Přístup ke strategickému plánování mobility, plánovaná opatření i strategie financování se mohou lišit stát od státu, nebo dokonce město od města v rámci jedné země. I přesto mohou být zkušenosti jiných měst a států velmi přínosné. Není přece nutné znovu objevovat kolo. Na druhé straně informace nejsou ty nejdůležtější. Je potřeba být ochoten se vzdělávat... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží?

Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží?
08. 08. 2018 | I po pěti letech je dobré si položit zcela primitivní otázku. Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží? Definic existuje hodně, můžete si ji najít i na tomto odkaze, ale možná pořád máme zkreslené informace a dáváme důrazy tam, kde nejsou. Takže přicházíme s další odpovědí, kterou jsme získali na mezinárodní letní škole Udržitelná mobilita - Made... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jaké mohou být problémy s plánováním udržitelné mobility?

Jaké mohou být problémy s plánováním udržitelné mobility?
07. 08. 2018 | A další postřeh z MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLY pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“.  Města, která připravují a realizují plán udržitelné mobility, by měla hledat odpovědi na tuto otázku: Jaké mohou být problémy s plánováním udržitelné mobility? Příprava a realizace plánu je ambiciózní cíl, který vyžaduje adekvátní finanční zdroje i kapacity... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Inspirace pro Česko: Opatření na podporu cyklistické a pěší dopravy mění města k lepšímu

Inspirace pro Česko: Opatření na podporu cyklistické a pěší dopravy mění města k lepšímu
06. 08. 2018 | V příštím roce se bude aktualizovat Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Asociace měst pro cyklisty k tomu již nyní zahájila sběr podkladů, dokumentů, které mají pomoci vytvořit silný a důvěryhodný dokument. Inspirace se hledají nejen v Dánsku, či Nizozemsku, ale také ve Velké Británii, která tolik připomíná situaci v České republice, alespoň co se týče... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Máme odborníky na zpracování plánů udržitelné městské mobility. Stačí to?

Máme odborníky na zpracování plánů udržitelné městské mobility. Stačí to?
06. 08. 2018 | Jedno město za druhým si nechává v Česku zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM). Právě probíhající MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“, která se koná ve dnech 6. – 11. srpna 2018 v německém Lipsku, představila těžiště takového plánu. To je možné dohledat v propagačním letáku o PUMM, kde v bodu je... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

2. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“

2. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“
05. 08. 2018 | Tým Akademie městské mobility se bude účastnit 2. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLY pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“, která se bude konat ve dnech 6. – 11. srpna 2018 v německém Lipsku. Vracíme se tak na místo, kde byly položeny základy této akademie. Vźdyť s městem Lipsko spolupracujeme už od roku 2011. V roce 2016 jsme se mohli nálsedně seznámit s německou... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prezentace 5. evropská konference k plánům udržitelné městské mobility (PUMM)

Prezentace 5. evropská konference k plánům udržitelné městské mobility (PUMM)
19. 07. 2018 | V Třebíči se bude konat ve dnech 4. - 5. 10.. 2018 konference na téma Akademie městské mobility. Bude postavena na českém kontextu a českém prostředí. Nicméně na druhé straně není potřeba vymýšlet vymyšlené.  Naše konference se bude insporovat konferencí Evropské komise o plánech udržitelné městské mobility, která se konala 14. – 15. května v kyperské Nikósii. Tato... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Plán Bratislava - dobrá inspirace i pro česká města, klidně i pro menší

Plán Bratislava - dobrá inspirace i pro česká města, klidně i pro menší
01. 06. 2018 | Blíží se volby a jednotlivé politické strany připravují své politické programy, ve kterých popisují své představy rozvoje města. V Bratislavě dostali ovšem politické strany dárek. Sdružení více jak 70 profesionálů se spojilo do pracovních skupin za lepší město a společně napsali knihu Plán Bratislava - http://www.planbratislava.sk/. Napsali ji proto, že Bratislava už... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Představujeme projekt FLOW

Představujeme projekt FLOW
30. 05. 2018 | Představujeme projekt  FLOW, jehož cílem je dostat cyklistickou a pěší dopravu na stejnou úroveň s osobní motorovou dopravou a využít jejich potenciál při řešení problémů s dopravní přetížeností měst. Jde o vůbec první projekt, který jednoznačně propojuje pěší a cyklistickou dopravu s možností redukovat dopravní zácpy ve městech. V rámci projektu vznikla uživatelsky... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Akademie městské mobility - bonusově otázky: odpovědnost, finance, monitoring, oslava

Akademie městské mobility - bonusově otázky: odpovědnost, finance, monitoring, oslava
08. 05. 2018 | Zveřejňujeme poslední díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Na závěrečné otázky však zatím nemáme odpovědi. Důvod je prostý. Pokud nepochopíme předchozí lekce, je zbytečné řešit tuto koncovku. Otázky jsou tedy v tomto případě spíše pro informaci, aby bylo zřejmé, jaké má být finále celého plánu udržitelné městské mobility. K tomuto cíli... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Akademie městské mobility - přehled efektivních balíčků opatření.

Akademie městské mobility - přehled efektivních balíčků opatření.
07. 05. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají přehled efektivních balíčků opatření. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit. Zcela jistě se jedná o revoluční kapitolu, na které... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Akademie městské mobility - participační strategie.

Akademie městské mobility - participační strategie.
06. 05. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají participační strategie. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit. O participační strategii se již několikrát psalo, ale největší rozsah... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Akademie městské mobility - stanovení priorit a měřitelných cílů

Akademie městské mobility - stanovení priorit a měřitelných cílů
05. 05. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají stanovení priorit a měřitelných cílů. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit. Základní otázka zni: považujete PUMM za strategický... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Akademie městské mobility - Vytvoření společné vize a zapojení veřejnosti

Akademie městské mobility - Vytvoření společné vize a zapojení veřejnosti
04. 05. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají vytvoření společné vize a zapojení veřejnosti. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit. Je součástí vašeho SUMP i dlouhodobá vize... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Nový regionální dopravní systém v Praze a okolí zasáhne více než 3 miliony lidí

Nový regionální dopravní systém v Praze a okolí zasáhne více než 3 miliony lidí
03. 05. 2018 | V létě chystá Operátor ICT spuštění nového regionálního dopravního systému, který zasáhne Pražany i cestující ze Středočeského kraje. Projekt virtuální Lítačky, moderní digitální odbavovací systém, rozšíří možnosti platebních kanálů ve veřejné dopravě. Cestující budou moci jako nosič jízdného použít, kromě stávající karty Lítačka, platební kartu,... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Akademie městské mobulity - vypracování scénářů

Akademie městské mobulity - vypracování scénářů
03. 05. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají vypracování scénářů. Jak už bývá zvykem této akademie, není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit. Pokusíme se vnést do problematiky nový pohled. Víme, že součástí... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak aktivní je vaše město? Chcete vědět víc o průzkumu aktivních měst projektu PACTE?

Jak aktivní je vaše město? Chcete vědět víc o průzkumu aktivních měst projektu PACTE?
02. 05. 2018 | 235 milionů. Takový je počet v současnosti neaktivních Evropanů. Během několika posledních desetiletí se nedostatek aktivity stal velkým problémem jak jednotlivce, tak Evropské unie jako celku. Asociace měst pro cyklisty chce přispět k řešení totoho problému v českých městech a plně se ztotožňuje s danými tezemi. Jak dobře víme, město má pro stimulaci fyzické aktivity... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Akademie městské mobility - analýzy v novém světle

Akademie městské mobility - analýzy v novém světle
02. 05. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají analýz plánu udržitelné městské mobility. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit. Oblast, která jde českým městům při zpracování... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Akademie městské mobility: otázky k procesu přípravy plánu udržitelné městské mobility

Akademie městské mobility: otázky k procesu přípravy plánu udržitelné městské mobility
01. 05. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Dnes se otázky týkají definování procesu přípravy plánu udržitelné městské mobility a rozsahu takového plánu. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit. ... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Akademie městské mobiility: finance a politika

Akademie městské mobiility: finance a politika
15. 04. 2018 | Zveřejňujeme další díl vzdělávacího semináře Akademie městské mobility. Zatím vyšly na webovém portálu dvě zprávy: Kdo jsou klíčoví hráči realizace plánu udržitelné městské mobility? Participace dle metody „Value Proposition Design“,. Dnes se zaměříme na další téma: finance a politika. Pochopení lekce najdeme v roce 2015. Tehdy se tvořila pravidla a strategické... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility

Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility
08. 04. 2018 | Průběžně vás informujeme o zpracování návrhu akčního plánu 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“), jehož je spolukoordinátorem i naše MMR. Po dohodě s pracovním skupinou na MMR zveřejňujeme pracovní překlad návrhu opatření 9. Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility. Cílem je upozornit na fakt, že i v Česku proces plánování... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Posílení víceúrovňové spolupráce a vládnutí ve smyslu Governance a nikoliv Goverment

Posílení víceúrovňové spolupráce a vládnutí ve smyslu Governance a nikoliv Goverment
07. 04. 2018 | Průběžně vás informujeme o zpracování návrhu akčního plánu 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“), jehož je spolukoordinátorem i naše MMR. Po dohodě s pracovním skupinou na MMR zveřejňujeme pracovní překlad návrhu opatření 8. Posílení víceúrovňové spolupráce a "Governance". Cílem je upozornit na fakt, že i Česká republika potřebuje takovou... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Konference Urban Future Global 2018 a česká kampaň City Changers

Konference Urban Future Global 2018 a česká kampaň City Changers
06. 04. 2018 | V prosinci proběhla konference CityChangers (6. - 7. 12. 2017, Ostrava). Inspirací jí byla konference Urban Future Global conference 2018 - www.urban-future.org, největší evropská konference na téma udržitelného rozvoje měst, která se konala ve Vídni ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2018. Konference byla postavena na myšlence, že díky otevřené mezioborové debatě lze dosavadní mnohdy pasivní... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Umíte anglicky? Můžete se přihlásit hned do dvou zahraničních vzdělávacích programů: SUMPs-Up a SIMPLA

Umíte anglicky? Můžete se přihlásit hned do dvou zahraničních vzdělávacích programů: SUMPs-Up a SIMPLA
24. 03. 2018 | Potřebuje Vaše město pomoc a podporu při přípravě balíčku opatření pro plán udržitelné městské mobility (PUMM)? Chcete se dozvědět víc o všech postupech, které s tím souvisejí? Potom se přihlaste do dalšího kola vzdělávacího programu PUMM (SUMP Learning Programme SLP), který organizuje CIVITAS SUMPs-Up.    Přihlaste se nyní! Do třetího a čtvrtého kola vzdělávacího... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Vyšlo nové číslo zpravodaje CIVINET.

Vyšlo nové číslo zpravodaje CIVINET.
23. 03. 2018 | Dnes bylo zveřejněno nové číslo zpravodaje CIVINET. Hlavním tématem tohoto čísla je Veřejná doprava ve městech a regionech.Více informací - http://www.civinet.cz/. číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Nově vznikající Platforma městské mobility se chce inspirovat projektem CIVITAS-PROSPERITY.

Nově vznikající Platforma městské mobility se chce inspirovat projektem CIVITAS-PROSPERITY.
19. 03. 2018 | Není žádným tajemstvím, že mezi potřebami a požadavky měst, která budou připravovat a realizovat vlastní plán udržitelné městské mobility (PUMM), a vyššími správními orgány, které zajišťují podmínky a vytvářejí programy pro přípravu a realizaci PUMM, zeje určitá propast.Je dobré, že naše ministerstva MD, MMR, MŽP, spolu s dalšími organizacemi, si uvědomují... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Tak trochu jiný vzdělávací program Akademie městské mobility.

Tak trochu jiný vzdělávací program Akademie městské mobility.
16. 03. 2018 | Dne 14. 3. 2018 vyšla zpráva, že byl zahájen vzdělávací program Akademie městské mobility. Chceme, aby měl přidanou hodnotu, aby přišel s něčím novým, razantním a to i za předpokladu, že s ním někdo nebude souhlasit.   Jak by řekl klasik: „nové víno musí do čistých sudů, v těch starých by se zkazilo“. První lekce byla ještě nenápadná, mířila na lidi,... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Byl zahájen vzdělávací program Akademie městské mobility. Sada otázek 1: Kdo jsou klíčoví hráči realizace plánu udržitelné městské mobility?

Byl zahájen vzdělávací program Akademie městské mobility. Sada otázek 1: Kdo jsou klíčoví hráči realizace plánu udržitelné městské mobility?
14. 03. 2018 | Plán udržitelné městské mobility (PUMM) se ve městech realizuje už nějakou dobu. Probíhají semináře, workshopy, konference a před lety proběhl i rozsáhlý 10-denní vzdělávací program - tzv. BUMP. Nicméně i přesto se stále potkáváme s otázkou: "a co to vlastně je ten Plán udržitelné městské mobility?" A nebo ještě hůře: "on to stejně nikdo nebereme u nás vážně".... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Poslední výzva k připomínkám prvního návrhu opatření akčního plánu Partnerství městská mobilita.

Poslední výzva k připomínkám prvního návrhu opatření akčního plánu Partnerství městská mobilita.
13. 03. 2018 | V návaznosti na tzv. Městskou agendu pro EU bychom rádi znali váš názor na první návrh opatření akčního plánu Partnerství městská mobilita. Akční plán určuje několik oblastí, kterým je potřeba se v oblasti městské mobility prioritně věnovat. Ta se vztahují na místní, regionální a zejména evropskou úroveň a mají posloužit evropským městům k rozšíření možností... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Volné vstupenky pro města - nenechte si ujít největší středoevropskou konferenci Smart City v Brně

Volné vstupenky pro města - nenechte si ujít největší středoevropskou konferenci Smart City v Brně
13. 03. 2018 | MMR informuje, že města a obce mají možnost do 23. 3. 2018 zažádat o speciální promo kód, díky kterému mohou přijet zdarma na veletrh URBIS SMAR CITY FAIR, který se odehraje ve dnech 25. - 28. 4. 2018 na brněnském výstavišti. S potěšením oznamujeme, že zde také bude představena kampaň City Changers. Veletržní město Brno hostí největší středoevropskou konferenci Smart... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Výzva k připomínkám dokumentu EU - Akční plán městské mobility

Výzva k připomínkám dokumentu EU - Akční plán městské mobility
25. 02. 2018 | Ministerstvo pro místní rozvoj je spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU).  V této chvíli byla již vypracována pracovní verze tzv. Akčního plánu městské mobility (Urban Mobility Draft Action Plan), který obsahuje doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Představujeme Centrum Města Budoucnosti / Center of City of Future

Představujeme Centrum Města Budoucnosti / Center of City of Future
24. 02. 2018 | Centrum Města Budoucnosti / Center of City of Future je samostatné pracoviště v rámci Oddělení inteligentních systémů (dále jen CBM/CCF).Termíny jako Smart cities, Industry 4.0, ITC (Information and Communication Technology), Internet of Things, Smart Grid, Smart services, blockchain, cryptocurrency, virtuální realita, umělá inteligence, autonomní systémy a nespočet dalších jsou... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Policy Lab EUKN: Městská mobilita

Policy Lab EUKN: Městská mobilita
20. 02. 2018 | V České republice je stále živá otázka kolem plánů udržitelné městské mobility. Rádi proto chceme připomenout akci Policy Lab na téma Městská mobilita, kterou dne 14. 11. 2017 uspořádala Evropská síť znalostí městské problematiky EUKN společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR . Česká republika se jako jeden z koordinátorů Partnerství pro městskou mobilitu (založeno... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak můžeme realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře?

Jak můžeme realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře?
18. 02. 2018 | Světová banka společně s iniciativou Embarq (iniciativa pro udržitelnou mobilitu, WRI Ross Centre for Sustainable Cities) se staly organizátory letošního ročníku konference Transforming Transportation, která se konala ve Washingtonu DC 11. - 12. ledna 2018. Téma znělo „Jak realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře“. Úvodní řeč pronesli Laura Tucková,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Výzkum a inovace v EU pro města a s městy

Výzkum a inovace v EU pro města a s městy
17. 02. 2018 | Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace nedávno zveřejnilo dva dokumenty k tématu Města a jejich rozvoj: Výzkum a inovace v EU pro města a s městy". Zpráva přehledně informuje o hlavních aktivitách EU v oblasti výzkumu a inovací, které jsou zaměřeny na města a probíhají ve spolupráci s městy, a jejichž cílem je na evropské i mezinárodní úrovni... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Mezinárodní konference o plánech udržitelné městské mobility

Mezinárodní konference o plánech udržitelné městské mobility
16. 02. 2018 | Již v lednu 2018 byla zahájena registrace pro 5. konferenci Evropské komise o plánech udržitelné městské mobility (SUMP), která se bude konat 14. – 15. května v hlavním městě Kypru Nikósii. Předpokládáme, že česká delagace nebude asi příliš početná, ale jedná se o akci, která je středem pozornosti webového portálu Akademie městské mobility. Proto považujeme za důležité... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

BUMP - již ukončený vzdělávací projekt o udržitelné městské mobilitě má stále co říci

BUMP - již ukončený vzdělávací projekt o udržitelné městské mobilitě má stále co říci
11. 02. 2018 | Několik českých úředníků se v letech 2013 - 2015 účastnilo vzdělávacího projektu BUMP. Účastníci projektu dostali výborné informace o plánování udržitelné mobility v městských a příměstských oblastech. Do projektu bylo tehdy zapojeno celkem devět zemí (Itálie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko). Kurz byl... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Výzkumná práce: Utopie pomalé cyklistiky: jak by mohla cyklistika vypadat

Výzkumná práce: Utopie pomalé cyklistiky: jak by mohla cyklistika vypadat
10. 02. 2018 | Akademie městské mobility je zjednodušeně postavena na dvou pilířích. Je třeba věci zjednodušovat, aby danou problematiku pochopil každý a na druhé straně je třeba vycházet z odborného základu, z výzkumných prací, které sice bude číst málo kdo, ale bez nich by nešlo nic zjedondušovat.Mezi výzkumné práce patří i oblast "utopie", aneb, co by bylo, kdy bylo ... Jednou z... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Dokumenty nové městské agendy.

Dokumenty nové městské agendy.
04. 02. 2018 | SUTP (německý projekt na podporu udržitelné mobility) se podílí na spoluvytváření nové městské agendy. Bylo vytvořeno pět dokumentů s cílem oslovit politiky a odbornou veřejnost. Dokumenty se mohou také stát inspirací pro evropský projekt Partnerství městská mobilita, který koordinuje u nás MMR. Plány udržitelné městské mobility Řešením je cyklistika Role pohlaví... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Představujeme projekt MOVECIT - o procesu

Představujeme projekt MOVECIT - o procesu
31. 01. 2018 | MOVECIT motivuje a podporuje veřejné instituce při vytváření vlastních plánů pro udržitelnou mobilitu.Cílem projektu MOVECIT je zvýšit udržitelnost dopravy, což je zvlášť důležité v době, kdy v zemích Střední Evropy osobní motorová doprava neustále nabývá na intenzitě. Do projektu se zapojili zástupci měst, odborníci na udržitelnou mobilitu, agentury pro regionální... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Blíží se vídeňská konference Urban Future

Blíží se vídeňská konference Urban Future
29. 01. 2018 | V prosinci proběhla konference CityChangers (6. - 7. 12. 2017, Ostrava). Inspirací jí byla konference Urban Future Global conference 2018 - www.urban-future.org, největší evropská konference na téma udržitelného rozvoje měst, která se bude konat ve Vídni ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2018. Organizátoři věří, že díky otevřené mezioborové debatě lze dosavadní mnohdy pasivní rozvoj... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Není nad jednoduchou infografiku

Není nad jednoduchou infografiku
24. 01. 2018 | Potřebuje přiložený obrázek nějaký komentář? Dočkáme se podobné filozofie i v České republice? Zdroj:  www.ov-fiets.nl. Překlad CykloZlín. číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Mohou se principy lékařské etiky uplatnit v dopravním oboru?

Mohou se principy lékařské etiky uplatnit v dopravním oboru?
13. 01. 2018 | Čas od času je připraven článek filozofického charakteru. Inspirací se staly dva krátké články, které teď vyšly ve Světě motorů 51-52-2017 („Dálnice pro všechny“ a „Jak k tomu přijdu?“). Je možno ocenit smysl pro humor daných autorů, ale každý soudný člověk lehce odhadne, kam míří. Někam bude mířit i nová podoba webu Akademie městské mobility, která bude... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

ECF a Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zakládají partnerství na podporu udržitelné mobility

ECF a Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zakládají partnerství na podporu udržitelné mobility
07. 01. 2018 | Evropská cyklistická federace (ECF) a Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD z ang. World Business Council for Sustainable Development) oznamují vznik partnerství za účelem spolupráce na projektu SiMPlify (projekt WBCSD k udržitelné městské mobilitě). ECF a WBCSD budou společně usilovat o to, aby evropská města měla vlastní komplexní plány udržitelné mobility,... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Zájem o cyklistickou dopravu ve vědeckých kruzích roste

Zájem o cyklistickou dopravu ve vědeckých kruzích roste
03. 01. 2018 | Rozmach cyklistické dopravy v evropských i amerických městech nezůstal bez povšimnutí ani v akademických kruzích. Počet vědeckých publikací z oblasti cyklistiky se pozoruhodně zvýšil zejména v posledních pěti letech (2011-2016). John Pucher a Ralph Buehler na to upozorňují ve svém editoriálu pro Transport Reviews [1]: „Index dopravních publikací TRID (mezinárodní databáze... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jak náš životní styl a režim ovlivňují naši dopravní volbu?

Jak náš životní styl a režim ovlivňují naši dopravní volbu?
02. 01. 2018 | Projekt MoTiV zkoumá novou definici hodnoty času, který strávíme dopravou a cestováním. Nedávný průzkum na Univerzitě v západní Anglii odhalil, že pokud se doba dojíždění do práce prodlouží o 20 minut, je to pro zaměstnance stejně nepříjemné jako 19% snížení platu: každá minuta navíc, kterou musíme strávit dojížděním do práce a z práce, snižuje naši spokojenost... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Představujeme projekt TRITIA na zlepšení ovzduší

Představujeme projekt TRITIA na zlepšení ovzduší
16. 12. 2017 | V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvoření efektivního... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

City Changers chtějí konkrétní systémové změny, symbolem je Malá Kodaň

City Changers chtějí konkrétní systémové změny, symbolem je Malá Kodaň
14. 12. 2017 | Konference City Changers, která se konala ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě, se zaměřila na otázky městské mobility a dopravy. Cílem konference bylo vytvořit podmínky pro to, aby v roce 2018 byla ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu, jež by společně řešila otázky na národní úrovni. Záměrem bylo cíleně oslovit tzv. CITY CHANGERS, tedy lidi, kteří... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

V Otrokovicích se uskutečnil seminář o tvorbě designu ulic a veřejném prostoru

V Otrokovicích se uskutečnil seminář o tvorbě designu ulic a veřejném prostoru
27. 11. 2017 | Jak do města přirozeně integrovat motoristu, chodce a cyklistiku tak, aby měl každý svůj prostor a cítil se bezpečně? I těmito otázkami se zabýval seminář nesoucí název Design ulice a veřejný prostor. Druhá část byla věnována novým Technickým podmínkám Ministerstva dopravy týkající se navrhování komunikací pro cyklisty. Seminář se uskutečnil v Otrokovicích v pátek... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jsou potřebné útvary dopravního inženýrství?

Jsou potřebné útvary dopravního inženýrství?
24. 11. 2017 | Kam se bude ubírat dopravní inženýrství v České republice? Nevíme, ale rozhodně by si čeští dopravní inženýři měli přečíst výborný článek Sú nám potrebné ÚDI-útvary dopravného inžinierstva? od A. Kollárové a R. Surového z SZSI-Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Lehce se tohoto tématu také dotkne blíží se konference City Changers, která proběhne... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)