Cyklistická a pěší doprava v médiích – víc než 60 % zpráv vyzní negativně

13. 07. 2019

Ta novinka není z Česka, ale z Velké Británie. Nicméně, i když nemáme fakta, tak šestý smysl nám říká, že u nás je to podobné. Otázka zní: "Proč asi?"

Originální zpráva ze SUSTRANS:

Jak ukazuje nový výzkum společnosti Sustrans Scotland, navzdory velmi dobře zdokumentovaným přínosům v oblasti zdraví a životního prostředí se o aktivní dopravě v médiích píše především jako o riskantní a nebezpečné aktivitě.  

V rámci výzkumu (financováno společností Transport Scotland a realizováno Týmem Sustrans pro výzkum a monitorování (RMU)) byla v období dvanácti měsíců provedena analýza 600 článků z internetových zpravodajských serverů, které podávají zpravodajství ze všech států Spojeného království. Cílem analýzy bylo zjistit, jakým způsobem bývá zobrazována pěší a cyklistická doprava a co se široká veřejnost nejčastěji dozví o chodcích a cyklistech.

Analýza článků byla provedena ze čtyř úhlů pohledu: „tematický“, který sledoval články v širším kontextu zpravodajství; „postoj“, který se zabýval tím, zda je povaha či vyznění článku spíš pozitivní, nebo negativní; a „projev“, který detailně zkoumal, jak jsou pěší nebo cyklistická doprava v článku zobrazeny. Tým prováděl i vizuální analýzu, která zkoumala, jaký typ obrazové dokumentace články doprovází.

Jde o vůbec první mediální analýzu, která se zabývá zobrazením aktivních způsobů dopravy ve skotských a dalších médiích.

Hlavní poznatky:

Vypadá to, že články často spadají do kategorie „černé kroniky“ – když cyklista spáchá trestný čin nebo je trestný čin spáchán na cyklistovi či chodci, případně se chodec či cyklista stane svědkem trestného činu, včetně zpráv o incidentech s následkem zranění nebo jiného poškození.

Většina článků (61 %) o pěší a cyklistické dopravě je obecně negativní. Existují však regionální odlišnosti. Celostátní zpravodajské servery mají vyšší podíl pozitivně laděných článků o pěší dopravě, zatímco jak skotské, tak regionální noviny mnohem častěji informují pozitivně o cyklistické dopravě.

A našla se i nějaká pozitivní témata: téma „infrastruktury“ se objevuje v 64 % a téma „zdraví“ ve více než 93 % článků, které poskytují pozitivní náhled na aktivní dopravu.

Články k tématu „infrastruktura“, které byly označeny jako negativní, nešly nutně proti pěší nebo cyklistické dopravě, spíš řešily špatnou kvalitu infrastruktury, která snižuje bezpečnost na určitém území, a tím znovu upozorňovaly na možná nebezpečí aktivních způsobů dopravy.

 Články k tématu „zdraví“ souvisely častěji s pěší dopravou a objevovaly se spíš v celostátních médiích.

 

Jeden z hlavních poznatků vzešel z vizuální analýzy. Fotografie k aktivní dopravě obecně, ale především k cyklistice, zobrazovaly převážně příslušníky mužského pohlaví a bílé rasy.

Na 50 % fotografií, které se týkaly aktivní dopravy, byli jen muži, zatímco pouze ženy zobrazovalo 27 % fotografií. A rozdíl je ještě větší v případě výhradně cyklistických fotek (63 % muži a 18 % ženy). Články o aktivní dopravě v zemích Spojeného království v nadměrné míře prezentují fotky bílého etnika (96 %) na úkor jiných etnik (4 %) a potlačují tak rasovou různorodost.

 

Podle výzkumu mohou cyklisté a chodci na fotografiích často vypadat zranitelně, a to „kvůli izolované lokalitě nebo místě s dominancí aut, „voyeurskému“ úhlu pohledu nebo obsahu fotky, který zobrazuje například jen něčí nohy – pro čtenáře je pak obtížné spojit si fotku s konkrétním jedincem a vytvořit si k němu vztah.“

 

Will Wright jako vedoucí výzkumu bude prezentovat kompletní výsledky na Velo-city 2019, mezinárodní konferenci, kterou Evropská cyklistická federace letos pořádá v Dublinu. Konference se zúčastní více než 1200 delegátů ze 45 zemí světa.

Zástupce generálního ředitele Sustrans a ředitel národních sekcí Sustrans pro Skotsko, Severní Irsko a Irskou republiku John Lauder komentuje výsledky následovně: „Je jistě povzbudivé, že skotská média informují o zdravotních přínosech cyklistiky a celostátní média uznávají přínosy pěší dopravy. Přesto je v této oblasti pořád co dělat. Měli bychom usilovat o to, aby se cyklistická a pěší doprava zbavily dosavadní stereotypizace a aby doprovodná obrazová dokumentace prezentovala společnost v celé šíři. My, kdo v tomto sektoru pracujeme, musíme zajistit, aby nedocházelo ani k neúmyslnému posilování stereotypů či atmosféry strachu“.

A zde je vyjádření vedoucího týmu Sustrans pro výzkum a monitorování, Nathana Farrella: „Jde o jednu z nejkomplexnějších přehledných zpráv o tom, jak je aktivní doprava zobrazována v médiích ve Skotsku a celém Spojeném království. Zkoumá některé klíčové problémy, které se v článcích o cyklistice objevují. Tento výzkum především odhaluje, jak touha po dramatičnosti a senzacích, které většina médií preferuje, velmi často bagatelizuje široké zdravotní a environmentální přínosy cyklistiky.

Závěrem výzkum poukazuje na nutnost bližšího dialogu mezi obhájci aktivní dopravy a zástupci médií, který by vedl k přesnějšímu reportování.“

https://www.sustrans.org.uk/news/walking-and-cycling-portrayed-negatively-over-60-media-articles-new-research-reveals

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality