Curych vysílá lidem jasný signál: Ve městě jste vítání, ale Vaše auto ne!

19. 08. 2018

Pokud si najdete chvíli času, doporučujeme se podívat na tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=6EUg6PMhomo. Zurich's Policies Favor People & Transit, Not Cars. Dokument je sice anglicky, ale lze v něm zapnout titulky i v češtině. Dokument ukazuje, že město může výborně fungovat i s minimálním využíváním automobilů pro dopravu ve městě.
Obyvatelé Curychu využívají:
- Tramvaje (veřejnou dopravu) - 32 %
- Automobily a motorky - 26 %
- Pěšky - 36 %
- Na kole - 6 %

Mimochodem:
Cílem je zdvojnásobit cyklodopravu ve městě během následujících 10 let
A v roce 2015 byl zprovozněn nový (druhý) městský železniční tunel, včetně nové části podzemní stanice na hlavním nádraží, která umožňuje navýšit počet vlaků v Curyšském uzlu (v roce 2013 projíždělo nádražím 2700 osobních vlaků denně), který byl na hranici své kapacity. Předpokládá se navýšení počtu cestujících na hlavním nádraží o 20 % z cca 420 000 na 500 000 denně do roku 2020.

Klíčové bylo vybudování kvalitního systému veřejné dopravy, který je postaven na příměstské železnici - což dokazují počty cestujících na hlavním nádražím v Curychu. (Jen pro srovnání - v Praze hl.n. je to jen kolem 80 000 denně - máme co dohánět, respektive kam růst - potenciál železnice v Praze je velký)

Ve městě zajišťuje dopravu 15 tramvajových linek - ve špičce spoje jezdí každých 7,5 minuty, celý systém veřejné dopravy je propojený a lze jej využívat jako celek na 1 jízdenku (vlaky, autobusy, tramvaje, lanovky, lodě).

A dalším klíčem k úspěchu bylo stanovení pevného počtu parkovacích míst ve městě, nová se nesmí stavět - respektive mohou jen pokud se stejný počet stávajících v okolí zruší. Došlo tak postupně k odstranění parkovacích stání z ulic, ty se přesunuly pod zem a ulice začaly sloužit lidem.

Ve městě není kde zaparkovat, proto lidé přijíždí do města převážně vlakem.
A navíc celá silniční doprava je řízena s pomocí 4500 čidel a senzorů,
které hlídají počet aut vjíždějících do centra města, aby jejich počet nepřekročil únosnou mez a proto v centru města nevznikají kolony. Na předměstí jsou dle informací z čidel řízeny křižovatky, které upravují intervaly na semaforech a tím skutečně řídí silniční dopravu.
Dopravní zácpy proto vznikají mimo město, kde tolik neškodí lidem.

Zároveň je v dokumentu zdůrazněno, že nebylo jednoduché to prosadit, třeba uzavřít rušnou silnici pro auta v centru města na nábřeží - obchodníci to odmítali, báli se, že přijdou o tržby, když zmizí auta - pak zjistili, že lidé se mohou jednodušeji dostat do jejich obchodů a jejich tržby naopak vzrostly a dnes jsou rádi, že k tomu došlo.

Možná se Vám to zdá jako pohádka, ale je to tak.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8)

Aktuality