Stezky pro každého. Cyklostezka Karoliny Světlé v Podještědí a elektrokola

19. 11. 2018

Vzpomeňte si na nějakou nezapomenutelnou procházku. Vybavte si cyklovýlet, který jste si užili s rodinou nebo kamarády. Hádáme, že nic z toho neproběhlo na některé z rušných silnic. Proto také kraje, mikroregiony, města a obce připravují projekty na výstavbu cyklostezek a Státní fond dopravní infrastrukrury chce jejich záměry v maximálně míře podpořit. Více zde. 

Všichni potřebujeme místa, kde můžeme daleko od stresu a rizika dopravní nehody chodit na procházky, jezdit na kole, elektrokole nebo na koloběžce. Místa, kde můžeme děti bezpečně učit jezdit na kole, kde si můžeme vyčistit hlavu, nejlépe hned cestou z práce. Potřebujeme prostor, který nás propojí s naším okolím, přáteli, rodinami. Prostor, kde veškerý pohyb probíhá na lidské úrovni a kde se lidé setkávají s lidmi, ne s plechovými krabicemi.

Dnes představujeme záměr tzv. cyklostezka Karoliny Světlé v Podještědí a to v úseku Vlčetín - Hodkovice nad Mohelkou. Celé zadání má cca 9,5 km, je rozděleno na 14 úseků a řeší se ve dvou etapách, z toho I. etapa má cca 4,5 km (PDSP) a II. etapa má cca 5 km (ÚTS). Do roka by mohlo být územní rozhodnutí a po té cca do roka snad stavební povolení. Nyní již město Hodkovice n. M. a obec Bílá mají rozhodnutí o dotaci na projektovou přípravu od Lib. kraje, každý 0,5 mil. Kč.

A bude se na vzdálenost 9,5 km jezdit na kole do práce? Proč NE! Stále máme pocit, že je nedoceněn význam elektrokol, jak dokáží v budoucnosti měnit naše vzorce dopravního chování. Ujet na kole do práce 10 - 15 km prostě nebude problém. K tomu je třeba dodat, že vědci z univerzity v Basileji zveřejnili výsledky květnového výzkumu, který porovnával vliv jízdy na kole a elektrokole na kardiovaskulární systém. Naměřené hodnoty ukázaly, že obě pozorované skupiny dosahovaly nečekaně podobných výsledků. Celý článek najdete na tomto odkaze. Přínosy aktivní mobility zase najdete zde. Tak už víte, proč je dobré podporovat výstavbu cyklostezek?

Pokud píšeme o elekrokolech, už jste slyšeli o prvním elektrokole speed pedelec od českého výrobce!? K odvážnému a průkopnickému kroku se odhodlal domácí výrobce elektrokol Lovelec z Českého Těšína, když do připravované kolekce na rok 2019 zařadil model speed pedelec. Více se dočtete zde.

Pojďme tedy společně budovat rozsáhlou síť cyklostezek v České republice, stejně jak ve Velké Británii.

Inspirace z Velké Británie.

Podobnou iniciativu vyvíjí i Sustrans, který se snaží vybudovat celostátní síť stezek bez motorové dopravy, které budou sloužit všem – to je nová vize Národní cyklistické sítě.

Jako správce Národní cyklistické sítě jsme v posledních dvou letech prováděli její důkladnou revizi. Nedělali jsme to sami – ani jsme nemohli. Spolupracovali jsme se stovkami místních úřadů, se soukromými i veřejnými vlastníky pozemků, kteří zajišťují provoz a údržbu tras. Spolupracovali jsme s organizacemi, které reprezentují různé typy uživatelů sítě, a také se všemi vládami.

Především jsme však tuto revizi mohli realizovat díky stovkám dobrovolníků, kteří neúnavně pracovali na zobrazení stavu celé sítě, každé silnice, stezky, cyklopruhu nebo zelené stezky, které jsou její součástí.

Koneckonců celá síť je národním bohatstvím - ročně jde o 800 milionů vykonaných cest, což je ohromující číslo.

První kompletní revize sítě

Naše cyklistická síť je tu už víc než 23 let. Vyrostla z několika zelených stezek, na kterých platil zákaz vjezdu motorových vozidel, až do délky 26 675 km tras. Některé úseky vedou po silnicích, jiné mimo ně, a protínají každý region v zemi. Všichni samozřejmě tušíme, že současná síť má k dokonalosti daleko. Teď už ale přesně víme, kde jsou problémy a jaká je jejich příčina.

V roce 2015 jsme zahájili dvouletý audit stezek, který prováděli naši nezávislí kontroloři. Následovala celková revize, realizovaná malým projektovým týmem s podporou kolegů ze Sustrans i dalších partnerů.

Každý jednotlivý úsek sítě prošel kontrolou a byl ohodnocen na základě čtyř kritérií: plynulost jízdy (včetně šířky a bariér na trase), povrch, značení, bezpečnost.

A co revize zjistila?

Jen něco málo přes polovinu (54 %) sítě získalo hodnocení dobrý nebo velmi dobrý, zbytek pak špatný nebo velmi špatný (1 % velmi dobrý, 53 % dobrý, 4 % špatný, 42 % velmi špatný). Hlavním důvodem takového hodnocení je skutečnost, že značná část sítě vede po silnicích, kde je příliš hustá nebo příliš rychlá doprava.

Třetina sítě, která vede po bezmotorových trasách, byla z 90 % hodnocena jako dobrá nebo velmi dobrá. Samozřejmě i zde existují místa, která vyžadují opravy. Stále existují úseky, které jsou jen obtížně sjízdné i pro horské kolo, a jiné jsou v současnosti tak populární, že bez dalšího rozšíření nejsou schopny pojmout všechny zájemce. Společně s našimi partnery se tedy zaměříme na šířku stezek a jejich povrch.

Jsou to ale ty další dvě třetiny – trasy vedoucí po silnicích – které opravdu nutně potřebujeme vyřešit, abychom mohli nabídnout trasu bez motorové dopravy každému, kdo ji potřebuje.

Opravy na síti

To se samozřejmě nestane přes noc. Stanovili jsme si cíl do roku 2040 zdvojnásobit počet kilometrů tras bez motorové dopravy. Tím bychom se dostali na jednu třetinu tras po silnicích. I tato jedna třetina by měla být dost klidná a bezpečná pro dvanáctileté dítě, které jede samo na kole, pro rodiče s malými dětmi na procházce nebo pro osoby, které se pohybují na vozíku. Ve městech nebo na větších komunikací to znamená omezení rychlosti na 30 km/h nebo vybudování oddělených cyklopruhů a chodníků, na klidnějších komunikacích v menších obcích pak limit 50 km/h.

Díky těmto změnám bude cyklistická síť bezpečnější a dostupnější pro všechny. Pořád nám ale zůstává 16 000 dalších problémů – takový je počet překážek na celé síti, které mohou pro různé typy uživatelů znamenat stopku.

Spolu s našimi partnery se chystáme provést úpravy nebo odstranění bariér a otevřít možnost využití stezek bez motorové dopravy každému, ať už před sebou tlačíte kočárek se dvěma dětmi, používáte upravenou trojkolku nebo za sebou táhnete dítě na kole.

Není to snadné.

Bariéry mají často fungovat jako prevence nepovoleného vjezdu motorek apod. Z naší zkušenosti však víme, že je možné zvýšit přístupnost stezky pro různé účastníky, a současně zajistit její správné užívání, jako se to podařilo např. na Foss Islands (Trasa 658), populární stezce pro chodce a cyklisty v Yorku, kde byly odstraněny bariéry na všech vstupních místech po celé délce stezky, aby byla přístupná i pro osoby na vozítku pro omezenou mobilitu (tzv. mobility scooter), pro cyklisty s přívěsným vozíkem nebo pro větší bezmotorová jízdní kola.

Všechny tyto změny nemůže realizovat jen Sustrans. Na základě výsledků této revize budeme několik následujících let spolupracovat s našimi partnery na nápravě problémů a zvýšení počtu kilometrů bez motorové dopravy. Chceme vypracovat plány pro rozvoj celé sítě.

Síť, kterou milují ti, kdo ji používají

A není to jen o opravách, ačkoliv jsou důležité. Chceme, aby síť stezek mohl milovat každý, kdo ji používá.

V celé Británii máme víc než 3500 úžasných dobrovolníků, kteří v letech 2017/18 odpracovali 250 000 hodin, i řadu nezávislých skupin, které se o stezky starají, pomáhají s propagací a rozvojem. Naše síť je celostátní a její přínos pro Británii je obrovský: jen v turistice a volnočasovém vyžití jde o 2,5 miliardy liber, které lidé každoročně utratí.

Pozitivní dopad sítě lze však zaznamenat i na místní úrovni. Nejde jen o zřejmé benefity jako rozvoj maloobchodu a služeb nebo menší dopravní zácpy na místních komunikacích, ale i o lepší propojenost míst, a především osob. A právě tuto propojenost se budeme snažit spolu s místními skupinami a organizacemi ještě zlepšit. Prvním příkladem je partnerství s běžeckou komunitou Good Gym – její členové pomohou se sběrem odpadků a údržbou vegetace v okolí stezek.

Nevyužitý potenciál

Samozřejmě, že všechny uvedené kroky budou něco stát. Naštěstí máme víc než 30 000 dárců, kteří Sustrans a cyklistickou síť podporují finančně.

Ačkoliv místní úřady stále častěji bojují s nedostatkem financí, mnohé z nich dokážou najít způsob, jak úseky sítě, které vedou jejich územím, nejen udržovat, ale i rozvíjet. Abychom mohli naplnit naši ambiciózní vizi, budeme hledat nové dárce a budeme se snažit shromáždit finanční prostředky z různých zdrojů.

Skotská vláda investuje do Národní cyklistické sítě 6,9 milionů liber, během léta se ministerstvo dopravy rozhodlo vyčlenit 1 milion liber na rozvoj sítě na území Anglie a spolu se správou dálnic Highways England budeme pracovat na rekonstrukci cyklistické sítě v místech, kde se kříží se Strategickou silniční sítí.

K úplné transformaci sítě však potřebujeme víc. A nemůžeme si dovolit to neudělat.

V době, pro kterou je charakteristické intenzivní rozdělování, tato síť propojuje národy, města i obce. Řešíme problémy s klimatickými změnami a znečištěným ovzduším a tato síť usnadňuje naše rozhodnutí nejezdit autem, a tedy nezvyšovat množství vyloučených emisí uhlíku. Čelíme epidemii obezity a psychických onemocnění a stezky bez aut jsou právě ta potřebná místa, kde se každý pohybuje svým tempem a v harmonii s dalšími lidmi.

Dokument ke stažení 'Paths for everyone'

https://www.sustrans.org.uk/blog/paths-everyone-why-it-matters


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Aktuality