Open data a big data

30. 12. 2017

Otevřená data uspoří miliardy

Tento článek se skládá ze dvou částí ilustrujících americký a britský přístup. Úmyslně představuji oba, aby více vynikl rozdíl mezi nimi. Americký tvoří chaotické mondénní výkřiky, které obsahují neurčité informace, zkratkovitá sdělení a slouží k oslnění; něco podobného se bohužel děje i u nás. Popis britského přístupu se zakládá na studii konzultantské společnosti Deloitte a vystihuje jeho komplexnost a pragmatičnost. Jde o přístup, který je osvíceně podporován vládou a jehož výsledky jsou hmatatelné a blahodárné. Snad Vám tyto informace poslouží jako potřebný vhled jak do oblasti otevřených dat, tak i jako potřebné rámcové informace k dalším článkům v rubrice CITY DATA.

Převzato od Mohana Ravindranatha, vydáno: 30. října 2013 na www.washingtonpost.com

Celý článek najdete na webu www.citeone.cz na tomto odkaze.

Big data – co to je?

Vyhodnocení správné funkce složitých systémů zasahujících více oborů, jakým je např. doprava, lze možné jen strojovým zpracováním velkého množství údajů z různých zdrojů. Využití těchto podkladů je perspektivní způsob budoucího správného i politického rozhodování.

Vycházím z předpokladu, že většina z Vás, čtenářů, je aktivními řidiči. Proto jsem si pro názorné vysvětlení termínu big data dovolil využít článku Andrewa Tolva, pravidelného přispěvatele Telematics update. Pojednává o velkých objemech dat v automobilovém průmyslu. Pokud si představíme, že namísto o vozidle se mluví o městě, vyplynou nám jednoznačné závěry: big data představují nástroj, díky němuž můžeme lépe porozumět reálným potřebám města, jeho občanů i systémů a efektivněji na ně reagovat. Velká data slouží jako objektivní statistický nástroj k vyhodnocování četnosti výskytu problémů i potřeb, s jejichž znalostí lze adekvátně, tedy úsporně a cíleně a včasně reagovat na změny v potřebách našich měst. O potenciálním rozvoji nových služeb pro občany a nových obchodních příležitostech ani nemluvě.

Celý článek najdete na webu www.citeone.cz na tomto odkaze.

Žebříček datové otevřenosti českých statutárních měst v roce 2017

Již třetím rokem sledujeme stoupající datovou otevřenost českých statutárních měst. Opravdu jsme svědky postupného odemykání truhel s poklady, nebo si i v roce 2017 některá města nechávají informace pro sebe?

Datová otevřenost měst je dobrým ukazatelem toho, jak město přistupuje ke svým občanům. Zároveň to však platí i opačně, kde neexistuje aktivní společenská poptávka po otevřených městských datech, není ani důvod zbytečně data otvírat. Každá mince má dvě strany.

Celý článek najdete na webu www.citeone.cz na tomto odkaze.

 


Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality