Novinky z mezinárodní konference VeloCity - 4. den

16. 06. 2017

Cykloturistika a každodenní doprava - jde to dohromady?

Nijmegen má 174 000 obyvatel a „pořád usiluje o to, aby politika města co nejlépe zajistila cyklistům to, co chtějí: kvalitní propojení, bezpečné trasy a nemuset dýchat příliš znečištěný vzduch“, uvedla Harriët Tiemensová, radní pro udržitelnost, zeleň, vodstvo a mobilitu.

Tam, kde nelze realizovat proslulý holandský vynález - cyklistickou ulici, město se zaměřuje na snižování rychlosti z 50 na 30 km/h, a to na rozsáhlých územích. Je to nutné pro zajištění bezpečného prostoru pro chodce a cyklisty, „kteří nejlíp vědí, které trasy jsou ty nejlepší“, jak říká radní Tiemensová. „30 km/h je dost bezpečné i pro děti.“ K tomu ještě dodává, že předmětem diskuze v Holandsku stále zůstávají rychlostní pedeleky.

Čtvrteční cyklojízdy, která projížděla i nijmegenským parkem Goffart, se zúčastnilo 2000 lidí. Radní vysvětlila, že park byl předmětem vážného politického konfliktu kvůli střetu zájmů dvou uživatelských skupin. Řešení se našlo po konzultaci s uživateli: chodci pak chtěli park používat především mimo dobu dopravní špičky, kterou si určili cyklisté. Výsledkem je skvělá infrastruktura, kterou si minulou noc užila velká skupina lidí.

Marc Andre Gadoury, radní z Montrealu, uvedl, že kdekoliv se objeví konflikty, tam se město snaží rozšířit cyklostezku. Pro cyklisty v parcích i na dalších místech, kde se pohybuje větší množství jiných účastníků provozu, platí omezení v podobě maximální povolené rychlosti. Po skončení tohoto setkání pan Gadoury dodal, že „se město snaží sdílet prostor, protože je to tak lepší. Žít spolu je mottem starosty Montrealu ve všech oblastech, a především v dopravě.“

Akos Bereczky z centra BKK popsal situaci v Budapešti, kde se zdrojem několika problémů staly trasy EuroVelo 6 a Rakos-Stream. Rostoucí popularita těchto tras během posledních let ještě navýšila profil těchto konfliktů, které jsou běžné především v oblastech, kde cyklisté musí sdílet prostor s chodci. Příčinou jednoho z uvedených příkladů bylo nedávné přesměrování cyklostezky tak, že nyní kříží tramvajové koleje. Dokud v důsledku politického rozhodnutí před několika lety nedošlo ke změně, šlo o sdílený prostor. Hodně cyklistů se ale rozhodne přes koleje nepřejíždět a pokračují v jízdě na kole po infrastruktuře pro chodce.

Jak na závěr poznamenal Ed Lancaster, vedoucí pracovník ECF pro Euro-Velo a moderátor tohoto setkání, mnozí z řečníků, mezi nimi právě i Akos Bereczky, zmínili skutečnost, že Velo-city poskytla inspirativní myšlenky, které si s sebou odvezeme domů.

 

Autor: Dr Randy Rzewnicki, ECF Health Policy Officer

 

Aktuality