ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Hlavním cílem zklidňování dopravy je zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit lokální podmínky pro bydlení, práci i turismus. Úspěšná opatření v této oblasti obecně vedou ke snížení rychlosti motorových vozidel a přesměrování tranzitní dopravy, což přímo snižuje hluk a množství nečistot v ovzduší, a také pravděpodobnost a závažnost dopravních nehod.
Zklidněná doprava vytváří bezpečnější prostředí pro cyklisty, protože nižší rychlost a objem dopravy umožňují cyklistům využít bezpečně komunikace s provozem motorových vozidel.

Weby a literatura
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/zklidnovani-dopravy/
Příručka Mobile 2020: „Cyklodopravní encyklopedie“, strany 81, 88—94

Návaznost na dokument „Nepopsaný list papíru“:

• Oblast 2.2. – UTVÁŘET CELÉ MĚSTO PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM

 

Dále doporučujeme:

anglicky
http://www.vtpi.org/documents/smart.php
http://www.vtpi.org/calming.pdf

cesky
http://www.fd.cvut.cz/personal/tyfal/str/publikace/2010/doprava2009-k_reakci1.pdf
http://www.muniss.cz/files/files/rocnik1/MUNISS_2013-Oziveni_centra.pdf

Dále doporučujeme nastuovat závěry a prezentace z Konference Město pod pokličkou: Hledejme nové recepty, která proběhla dne 10.5.2014 v Brně. Názvem  Město pod pokličkou chtěla Nadace partnerství poukázat na to, že město není hotovým produktem, ale je na něj třeba neustále hledat nové recepty. Obyvatelnost města a kvalita jeho veřejného prostoru není záležitostí jedné profese - pouze odborníků nebo jen politiků nebo aktivních občanů. Uživateli a klienty jsme všichni.

Dále doporučujeme velmi zajímvý článek k Cyklistické ulici.

Ke stažení