Herní ulice ve Vídni: přednost mají hrající si děti

16. 08. 2017

Napříč Vídní se o letních prázdninách objevují herní ulice. Vybrané úseky ulic jsou na jedno odpoledne uzavřeny automobilovému provozu a přednost na nich mají hrající si děti.

V rámci projektu „Wiener Spiel!Straße“ Vídeň na jedno odpoledne uzavírá vybrané ulice ve městě pro automobilovou dopravu a vysílá na ně volnočasové pedagogy. Příchozí děti, které tráví letní prázdniny ve městě, si tak na bezpečných ulicích bez provozu buď samy, nebo společně s animátory mohou hrát, sportovat či jinak trávit volný čas. Díky podpoře městské agentury pro mobilitu se navíc děti učí, jak ve městě jezdit na kole a dbát při tom na bezpečnost.

Veřejné prostranství pro všechny

Do vídeňských herních ulic však může přijít kdokoliv, nejen děti a mládež, ale i dospělí. Prostor bez automobilů totiž slouží i jako místo pro zábavu s přáteli či poznávání sousedů. Podobný účel plní například i malé zelené oázy, tzv. parklety, které vznikají napříč rakouským hlavním městem. Cílem Vídně je co nejvíce využít možnosti veřejného prostranství.

Herní ulice organizují společně magistrátní odbor pro školství a mládež s odborem městského rozvoje a plánování. Program z většiny financují městské části, na jejichž území se akce v daný den koná.

Foto: Vídeňská herní ulice © Alexandra Kromus

Zdroj: Martin Landa

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

landa@eurocommpr.cz

+420 776 373 332

www.eurocommpr.cz

Aktuality