Představujeme autory webu www.sharedmobility.news

12. 03. 2018

Kdo stojí za webem www.sharedmobility.news? Jedná se o skupinu strategických analytiků s rozsáhlými znalostmi v oblastech nových technologií, nových obchodních modelů a inovativního podnikání. Pevně věří, že koncepce změny se proměnila, a snaží se najít odpověď na následující otázku:

Měníme se tak rychle, jako se mění svět kolem nás?

Pokud tempo interních změn ve firmě zaostává za změnami externími, ztrácí firma na relevanci. Když firemní nováčci přijdou s lepším způsobem, jak uspokojit potřeby zákazníků, pak bývají dobré strategie nahrazeny lepšími. Z toho důvodu jsme se rozhodli podrobně analyzovat vše, co se v současnosti mění v exponenciálním tempu, a pokusit se předpovědět, kam se svět ubírá. Ve fyzice je systém definován jako chaotický, když už není možné zjistit, kde se dál bude nacházet. Předvídatelnost neexistuje – systém nikdy není dvakrát na stejném místě. Ale jak ukazuje teorie chaosu, pokud takový systém sledujeme dostatečně dlouho, vždy se projeví jeho vlastní uspořádání. Stručně řečeno, ty nejchaotičtější systémy nikdy nepřekročí určité hranice. Souhlasíme s Machiavellim, když ve svém Vladaři píše: Římané tyto zásady velmi dobře znali a přísně se jich drželi…konali tak, jak by si měl počínat každý moudrý vladař: všímat si totiž nejen problémů současných, ale předvídat i budoucí a předcházet jim. Počítáme-li s něčím předem, máme čas si všechno rozmyslet a zavčas jednat. Když se však pohroma nečekaně přiblíží, bývá už na lék pozdě. (Kapitola třetí, O smíšených knížectvích)

Sdílená ekonomika je jedním z akcelerátorů změn. Dnes spolu sdílíme domy, jízdní kola, kanceláře, restaurace atd., a prorokujeme, že éra „apokalyptického parku“ již začala. My si představujeme budoucnost, ve které už nevlastníme auta. Car sharing bude součástí našich životů, tak běžnou, jako je dnes taxi. Představujeme si budoucnost, ve které auta stojí doma a města jsou opět bez smogu a emisí CO2. Vidíme budoucnost, kde se parkovací místa promění v zelené plochy a parky. To je náš sen, na kterém pracujeme.

Překlad: Asociace měst pro cyklisty
Zdroj: http://www.sharedmobility.news/about-us/


Štítky: Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Aktuality