Projekt FLOW zveřejnil 15 stručných důkazů k tématu dopravního přetížení

05. 08. 2017

Jedním z výstupů projektu FLOW, realizovaném v rámci iniciativy CIVITAS, je 15 stručných důkazů o tom, že opatření ve prospěch pěší a cyklistické dopravy nezlepšují jen podmínky pro chodce a cyklisty, ale také problémy s dopravními zácpami.

Článek byl v přeložen z portálu ELTIS.

Z průzkumu projektu FLOW jsme zjistili, že téměř polovina evropských politiků a úředníků se obává zvýšených problémů s dopravními zácpami kvůli realizaci opatření pro chodce (41 %) a cyklisty (48 %). Je to ale právě naopak, existuje stále více důkazů o tom, že tato opatření skutečně pomáhají snižovat dopravní přetíženost v městských oblastech.

15 stručných důkazů popisuje, jakých překvapivých výsledků dosáhla efektivita dopravy díky lepším podmínkám pro cyklisty a chodce.

Zúžení vozovek v Lisabonu, jehož účelem bylo zkrátit délku přechodu pro chodce, nezpůsobilo větší dopravní zácpy: délku přechodu pro chodce zkrátili v partnerském městě FLOW Lisabonu na rušné ulici Alexandra Herculano v centru města.

Díky této změně v koncepci křižovatky se chodci cítí bezpečněji (+ 18 %) a nemusí při přecházení tak spěchat (- 14 %). Rozšíření chodníku v této ulici nemělo za následek větší problémy s dopravními zácpami, přestože tím došlo k redukci prostoru pro auta. Věříme tedy, že 15 stručných důkazů projektu FLOW pomůže zbavit městské politiky a úředníky obav z intenzivnějšího dopravního přetížení v souvislosti s podporou pěší a cyklistické dopravy a bude je inspirovat k rozhodným činům ve prospěch jejich měst a pro lepší obyvatelnost jejich ulic. Aktivní doprava by měla být součástí řešení, jak zvýšit kapacitu městských ulic a zlepšit plynulost dopravního provozu – pro všechny skupiny obyvatel.

15 stručných důkazů projektu FLOW je k dispozici v anglickém jazyce: 15 QUICK FACTS FOR CITIES(link is external)

Stáhnout materiál a zjistit další detaily o něm můžete na tomto odkaze (link is external).

Český překlad:

Vliv pěší dopravy na dopravní přetíženost

1. Upravený veřejný prostor zlepšuje podmínky pro mobilitu a umožňuje dalším 700 lidem projít křižovatkou v době dopravní špičky (Dublin, Ireland)

2. Zúžená vozovka za účelem zkrácení vzdálenosti pro přecházení chodců nezvyšuje problémy s dopravní přetížeností (Lisbon, Portugal)

3. Opatření ve prospěch chodců snižují dobu jízdy autobusů o 40 % (Strasbourg, France)

4. Nové pěší zóny zkracují dobu jízdy taxi a autobusů o 15 % (New York, USA)

 

Vliv cyklistické dopravy na dopravní přetíženost

5. Opatření pro cyklisty redukovala objem automobilové dopravy o 45 % a zrychlila veřejnou dopravu (Copenhagen, Denmark)

6. Cyklodálnice zkrátila dobu čekání v dopravní zácpě o 3,8 milionů hodin (The Netherlands)

7. Cyklistická dálnice sníží počet motorových vozidel na dopravních komunikacích o 50 000 denně (Ruhr area, Germany)

8. Systémy bike sharing ulevují dopravní přetíženosti ve městech v pracovní době (Bordeaux, France)

9. Bike sharing pomáhá snižovat dopravní přetíženost o 4 % (Washington DC, USA)

10. Nové cyklopruhy zkracují dobu jízdy autem o 35 % (New York, USA)

 

 

Vliv omezeného vjezdu vozidel na dopravní přetíženost

11. Díky nové zóně bez aut je v centru města o 30 % méně aut (Paris, France)

12. Omezení vjezdu motorových vozidel snížilo počet jízd v městské části o 10 000 denně

 (London, UK)

 

Potenciál pěší a cyklistické dopravy v boji s dopravní přetížeností

13. Jeden milion každodenních cest bychom zvládli ujít pěšky za méně než 10 minut (London, UK)

14. 6,47 milionů každodenních cest motorovou dopravou bychom zvládli ujet na kole za méně než 20 minut (London, UK)

15. Program Školní ulice snižuje počet aut v době dopravní špičky o 4000

period (Bolzano, Italy)

Autorka Pasquale Cancellaraová

http://eltis.org/discover/news/flow-project-publishes-15-quick-facts-congestion?utm_medium=email&utm_campaign=Eltis%20Mobility%20Update%20July%202017&utm_content=Eltis%20Mobility%20Update%20July%202017+CID_e13565e564aa65c21ca260c8984afd8b&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Read%20more

Aktuality