Bezpečný odstup - nejsme na silnicích sami

02. 01. 2018

V roce 2016 bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti druhou nejčastější příčinou dopravních nehod v ČR (12,7 %).

Bezpečná vzdálenost mezi vozidly je vhodná zejména pro:

  • kompenzaci nezpomalení vozidla za dobu reakce řidiče následujícího vozidla,
  • vytvoření dostatečné vzdálenosti mezi následujícími vozidly po jejich úplném zastavení.

Jak na to pohlíží zákon?

„Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“

JAK SE CHOVAJÍ ČEŠTÍ ŘIDIČI
Jak dopadl průzkum dodržování bezpečné vzdálenosti?

Z průzkumu vyplývá, že podíl odstupů menších jak dvě sekundy není v dopravním proudu zanedbatelný.

Jejich největší relativní četnost (cca 40 %) lze v dopravním proudu nalézt mezi 7:00 a 17:00 hodinu, tedy v době běžného denního provozu.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti se pohybuje do 10 % v nočních hodinách, kdy je intenzita provozu nejnižší.

Jeden z deseti řidičů nedodržuje  bezpečnou vzdálenost po celou denní dobu provozu. Během denního provozu  to jsou až čtyři řidiči z deseti.

Zastavit na bezpečnou vzdálenost při náhlém/kritickém brždění závisí na:

  • aktuální rychlosti obou vozidel,
  • bezpečném odstupu vozidel,
  • reakční době následujícího vozidla,
  • náběhu brzdové soustavy vozidel,
  • zpomalení obou vozidel.

Doporučení pro řidiče je proto následující:

  • „Počítej s jednou sekundou na reakci a s jednou sekundou na zastavení vozidla.“
  • „Po dobu reakce se na vozidlo před sebou jen díváš. Tvoje auto však jede pořád stejně rychle.“
  • „Do dvou napočítáš při každé rychlosti.“

Bezpečná vzdálenost v zahraničí

Rakousko

Bezpečná vzdálenost zavedena přímo do zákona. Sankce jsou vyměřeny dle zaznamenané vzdálenosti mezi vozidly.

Rozestup < 0,4 sekund

Vzdálenost < 50 m

Dánsko

Bezpečná vzdálenost je pouze doporučena a aplikována policií.

Německo

Řidiči musí dodržet takovou vzdálenost, na kterou jsou schopni bezpečně zastavit.

Pro těžká nákladní vozidla je nařízena bezpečná vzdálenost min. 50 m pokud jejich rychlost přesahuje 50 km/h.

Švédsko

Pokutování jsou ti řidiči, kteří mají mezi sebou menší vzdálenost jak jedna sekunda.

Finsko

Řidiči mají povinnost udržovat takový odstup, aby byli schopni své vozidlo zastavit.

Pokuta je vyměřena dle hodnoty časového odstupu a vzdálenosti.

Irsko

Doporučuje opatrnou a obezřetnou jízdu vozidlem. Bez specifikace odstupu.

Nizozemí

Pokuta je vyžadována pro odstup menší jak jedna sekunda.

§ 19, odstavec 1) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Zjištění:

Dodržování bezpečného odstupu je součásti zákonů většiny evropských zemí.

Odstup dvou sekund od následujícího vozidla postačí pro reakci řidiče následujícího vozidla a zastavení jeho vozidla na bezpečnou vzdálenost.
ZDROJ: Observatoř bezpečnosti silničního provozu, https://www.czrso.cz/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Aktuality