Urban agenda - Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“).

26. 03. 2018

Dovolujeme si informovat o prodloužení termínu pro veřejnou konzultaci prvního návrhu akčního plánu zpracovaného v rámci ČR (MMR) spolukoordinovaného 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“). Termín pro připomínky byl prodloužen na základě požadavku našich německých kolegů, ale i kvůli zatím relativně slabé účasti partnerů v rámci EU. Např. za ČR se připomínkování zúčastnila jen 1 organizace (sic!).

Na aktualizovaném odkazu níže se můžete veřejné konzultace zúčastnit až do 9. dubna. Vyjádřit se je možné v angličtině, nově je však poskytnuta i možnost připomínkovat v němčině.
Doporučení: Nejefektivnějším způsobem účasti na konzultaci je výběr Vám 1-3 nejbližších témat, respektive actions (podle seznamu actions v přiloženém „background dokumentu“) a proklikání se dotazníkem (každou action následuje samostatné dotazování).

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-mobility/background-paper-public-feedback-urban-mobility-partnerships-draft-actions

Možnost veřejné konzultace je tu pro každého, kdo se ve své pracovní činnosti zabývá či dotýká tématu městská mobilita. Považujeme ji za jedinečnou příležitost vyjádřit připomínky k tomuto evropskému projektu z rámce Městské agendy pro EU, a to zhodnocením relevance návrhů opatření i případně navržením nových témat či naopak doporučením „vyškrtnutí“ či zúžení některého z nich.

Co bude následovat: Do podzimu 2018 bude akční plán přiveden do finální podoby (zejména zapracujeme připomínky z veřejné konzultace a také vstupy z tzv. outreach seminářů probíhajících v dubnu a květnu t. r.) a postupně jej budeme implementovat. Fáze implementace se ČR bude týkat, zejména pokud jde o opatření Action 6 – Evaluating best practices in convenient access to public transport. Velmi zajímavý bude osud návrhu opatření Action 3 – Reducing diversity of Urban Vehicle Access Regulations, které navrhla a zpracovala zejména Evropská komise a jehož snahou je mj. pokusit se harmonizovat přístup k omezení vjezdu vozidel do měst v celé EU.

S dotazy týkajícími se samotného vyplnění dotazníku apod. se prosím případně obraťte přímo na nás: jiri.vlcek@mmr.cz a frantisek.kubes@mmr.cz.

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality