Využití indikátorů od A do Z, Mobilita a město Krnov

20. 07. 2017

V roce 2016 byla vydána příručka Využití indikátorů od A do Z, která si dala za cíl jediné - shrnout praxi a zkušenosti odborného týmu společnosti Ci2, o.p.s. v oblasti práce s indikátory udržitelnosti na místní úrovni.
Publikace vznikla v době, kdy byly přijaty nové Cíle udržitelného rozvoje OSN – tzv. Sustainable Development goals (SDgs), které se postupnými kroky dostávají do zorného pole mnoha organizací. Z hlediska hodnocení udržitelného rozvoje
představují SDgs významný milník, jenž by se měl projevit v hodnocení vývoje na národní úrovni, ale jak autoři publikace doufali, i na úrovni místní. I přes toto vědomí, zmíněná publikace témata SDg neobsahuje, neboť jejich aplikace na místní úrovni v podmínkách ČR je na samém počátku.

V kontextu značky Města s dobrou adresou je důležitý Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel, který je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti.

Zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi základní hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k určení obecného modelu mobility každého občana, patří:

  • účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty rozdělit na „systematické" a „nesystematické" (podíl systematických cest v porovnání s podílem nesystematických cest);
  • průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu);
  • délka trvání cest (čas cesty v minutách);
  • použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (podíl vtahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);
  • počet cestujících v autě;
  • rozdělení cest na cesty po městě a mimo město.

V tomto kontextu je možné se seznámit s aktuálními výsledky města Krnov. Výsledky jsou k dispozici i v elektronické podobě zde:
http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a3-2/zpusob-dopravy

Aktuality