Zdravý život ve veřejném prostoru: neaktivní občané jsou pro města výzvou

15. 05. 2017

Jak přimět, či motivovat obyvatele měst, aby se vrátili k fyzické aktivitě? To je jedna z hlavních výzev, které budou města čelit v příští dekádě.

Nedostatek fyzické aktivity a sedavý způsob života jsou současné hlavní rizikové faktory pro lidské zdraví. Dramatický nárůst chronických nemocí, které souvisejí s nedostatečnou pohybovou aktivitou obyvatel, se týká všech měst. Tato chronická onemocnění jako nemoci srdce a dýchací soustavy, rakovina tlustého střeva nebo obezita jsou příčinou dalších nemocí, osamělosti a sociální vyloučenosti. Hromadné podceňování a zanedbávání fyzické aktivity má značné negativní důsledky v podobě vyšších přímých výdajů za zdravotní péči, ale i nepřímých výdajů kvůli delší pracovní neschopnosti a nutné každodenní péči. Současné tendence decentralizovat řešení (ne)zaměstnanosti, sociální péče, základní zdravotní péče atd. a přesunout ho z národní úrovně na úroveň místní klade před naše města nové výzvy – město je klíčovým hráčem, který má udržet občany aktivní.

V příloze uvádíme, který nabízí přehled informací k dané problematice a snaží se potvrdit fakt, že jde o nedílnou součást plánování udržitelné mobility v evropských zemích.

Zdroj: http://www.urbact.eu/health-public-spaces-challenge-inactive-citizens-cities

Ke stažení :

health_in_public_space.pdf (666 kB)
Aktuality