Znáte iniciativu EIT Urban Mobility?

02. 10. 2019

V pondělí 30. 9. 2019 proběhla konference Města budoucnosti. Každá taková akce dává skvělou příležitost pro kontakty. Jedním z takových bylo seznámení s českým koordinátorem evropské iniciativy EIT Urban Mobility, která se týká i České republiky a která má velmi blízko k myšlenkám spolku Partnerství pro městskou mobilitu. První kontakt tak může být příslibem budoucí spolupráce.

EIT Urban Mobility je iniciativou Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Naše práce začala v lednu 2019. Snažíme se posílit pozitivní změny v městské dopravě a udělat z města příjemnější místo pro život. Naším cílem je stát se největší evropskou iniciativou se zaměřením na proměny městské mobility. K tomu přispívá i spolufinancování ve výši 400 milionů euro (2020-2026) od EIT (který je orgánem EU).

Vyvíjíme systémová řešení, jak přepravovat lidi v městském prostoru efektivněji a uvolnit veřejný prostor pro jiné účely.

Propojujeme všechny důležité aktéry na poli městské mobility tak, aby nedocházelo k fragmentaci a dosažené výsledky byly co nejlepší.

Snažíme se od samého začátku do procesu zapojit občany i zástupce měst a dát jim možnost, aby se stali skutečnými zprostředkovateli změny.

Naše vize, naše poslání

Naši partneři z průmyslového sektoru a z oblasti vysokoškolského vzdělávání budou využívat města jako živé laboratoře a demonstrovat, jak nové technologie, které umožňují přepravovat osoby nebo náklady zboží a odpadu chytrým a udržitelným způsobem, mohou přispívat k řešení reálných problémů v reálných městech.

Díky našim programům mohou městské prostory znovu získat svou obyvatelnost. Podporou inovací a transformací můžeme zlepšit kvalitu života obyvatel měst, snížit množství emisí uhlíku z dopravy a zvýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

Prostřednictvím tohoto partnerství vytvoříme novou komunitu s cílem vzdělávat a inspirovat k mobilitě pro města 21. století, komunitu, která díky zapojení všech aktérů z oblasti městské mobility posílí sociální inkluzi a rovnoprávnost.

 

Přístup

Mobilita ve městech je trvale pod tlakem. Problémy, které jsou před námi, zahrnují především rostoucí počet obyvatel měst, budování a údržbu infrastruktury, ekonomické a environmentální náklady dopravního přetížení, požadavky na lepší dostupnost a bezpečnost, a rovněž otázku kvality ovzduší. 

Challenge 1 (C1)
Zajistit udržitelný rozvoj a růst měst

Challenge 2 (C2)
Odlehčit dopravní sítě

Challenge 3 (C3)
Rozvíjet mezioborovou spolupráci

Challenge 4 (C4) 
Ekologicky efektivní a bezpečná doprava pro lidi i zboží, včetně odpadu

Challenge 5 (C5) 
Využití dat

Challenge 6 (C6)
Posílit konkurenceschopnost celého odvětví mobility

Challenge 7 (C7)
Vypracovat rámec pro regulační a behaviorální změny

Challenge 8 (C8)
Správa a řízení měst

Více: https://www.eiturbanmobility.eu/


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Leták

Aktuality