Projektování cyklostezky krok za krokem

01. 09. 2018

SMO ČR na svých webových stránkách mimo jiné prezentuje i návod, doporučení a praktické rady, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích a městech.

Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si můžete na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Věříme, že pro Vás budou tyto stránky prospěšné a že přispějí ke zdárné realizaci Vašich plánovaných investičních projektů.

Konkrétní odkaz: http://www.projektuj.smocr.cz/


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality