Ostrava je díky projektu fajnOVA Městem s dobrou praxí, jediným v České republice

21. 08. 2017

Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč Evropou. Ostrava se přihlásila s projektem participativní tvorby strategického plánu fajnOVA, který realizovala v roce 2016, a uspěla. V říjnu v Tallinu zástupci města převezmou ocenění Město s dobrou praxí. Titul získala Ostrava jako jediné město v České republice.

„Vloni jsme se celý rok věnovali zpracování strategického plánu pod značkou fajnOVA, který je o rozvoji Ostravy až do roku 2030. Zapojilo se do něj přes 20 tisíc lidí, což je unikátní počet přinejmenším v rámci střední Evropy. Pro nás je to potvrzení, že masivní zapojení obyvatel města a množství odborníků do tvorby plánu bylo správnou, i když složitější cestou. Získané ocenění patří všem, kteří s námi na přípravě strategického plánu spolupracovali,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Ostrava se bude jako Město s dobrou praxí aktivně účastnit Festivalu měst URBACT letos v říjnu v estonském Tallinu. Pro město je to příležitost propagovat svou práci a zviditelnit Ostravu v evropském měřítku. Festivalu se má účastnit 450 zástupců z evropských měst.

Titul zároveň Ostravě otevírá dveře k možnosti  stát se od roku 2018 součástí další sítě měst URBACT (nyní je zapojena ve dvou evropských URBACT projektech In Focus a Refill), kde může předávat své zkušenosti se strategickým plánováním jiným městům v Evropě nebo se od nich naopak učit jejich dobré praktiky.

Novinky z oblasti strategického plánování v Ostravě jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.fajnova.cz.

Podrobnosti o projektu Ostravy s názvem Participativní přístup při tvorbě Strategického Plánu rozvoje města najdete na adrese: http://urbact.eu/participatory-approach-creating-city-strategic-development-plan.

 Strategický plán rozvoje města na léta 2017–2023 s výhledem do roku 2030 vznikal pod značkou fajnOVA v průběhu roku 2016. Do tvorby plánu, který v lednu 2017 schválili ostravští zastupitelé, se zapojilo přes 250 odborníků a osobností a přes 20 tisíc obyvatel města a jeho návštěvníků.

Komunikační platforma fajnOVA je stále využívána pro komunikaci s občany a slouží také jako portál pro zveřejňování informací o strategickém plánu, jednotlivých projektech, navrhovaných koncepcích i významných akcích. Jedná se o webové stránky, profil na Facebooku a Instagramu.

Aktuality