Jak navrhnout férově sdílené město?

07. 05. 2017

Často se zdá, že naše města a obce byla navržena bez ohledu na děti a mládež. Veřejné prostory a dopravní prostředky navržené zdravými dospělými přinejmenším pro jiné zdravé dospělé opomíjejí potřeby dětí, stejně jako potřeby postižených nebo starších obyvatel, stejně jako rodin s malými dětmi. 

Úvodní odstavec jsme převzali z příručky „Děti na cestách. Bezpečně po městě.“, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, na základě původního dokumentu Evropské komise.

Nedostatky při navrhování veřejného prostoru vnímají v první řadě lidé, kteří mají ztíženou situaci při překonávání bariér. Mnoho organizací se snaží situaci změnit a navrhovat města s ohledem na potřeby všech skupin obyvatel - seniorů, rodin s dětmi, lidem s různými formami postižení a také s ohledem na různé potřeby mužů a žen. Mezi tyto aktivity patří i činnost Heinrich-Böll-Stiftung a WPS Prague. Obě instituce nyní vydávají společně publikaci určenou odborníkům a odbornicím v oblasti architektury, urbanismu či antropologie, také politikům a političkám, ale i nejširší veřejnosti se zájmem o plánování. 

Celkem osm příběhů, které ukazují časté chyby a problémové oblasti při plánování veřejného prostoru, ale zároveň přinášejí doporučení na obecné principy a pravidla, jejichž dodržování pomůže vytvořit prostředí příjemné pro všechny, kdo sdílejí veřejné prostory ve městě.

Publikace je ke stažení zde:
http://cz.boell.org/cs/2017/02/26/jak-navrhnout-ferove-sdilene-mesto

Základní informace:

Publikaci vydávají společně německá politická nadace Heinrich-Böll-Stiftung (www.cz.boell.org) a Women Public Space Prague (WPS Prague), nezávislá a nestranická síť pro ženy různých profesí souvisejících s městem (www.wpsprague.cz).

 

Zároveň zveme na setkání určené k síťování různých aktérů: http://www.cyklokonference.cz/terminy-seminaru/jak-navrhnout-ferove-sdilene-mesto/96/

Aktuality