V Javoříčku se diskutovalo o kampani City Changers

30. 09. 2018

40 expertů z České republiky se sjelo do Javoříčka, aby zde ve dnech 25. – 26. 9. 2018 diskutovali na téma Nová městská agenda a cyklistická doprava. Hlavním pořadatelem akce bylo Ministerstvo dopravy, které chce v letech 2019 – 2020 připravit novou vládní strategii regionální a městské mobility, ale již nyní zahájilo sběr prvních podnětů. Akce se konala ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty, Fakultou dopravní ČVUT v Praze a Velvyslanectvím Nizozemského království.

Během prvního dne z diskuze vzešlo jedenáct obecných principů, na kterých by mohla být budoucí strategie postavena.

Druhý den byla pozornost zaměřena na první kroky, které mají pomoci s přípravou nové strategie regionální a městské mobility. Cílem je do procesu přípravy zapojit i veřejnost.

Za tím účelem společnost MasterCard připravila komunikační strategii a vizuál kampaně City Changers, jejímž cílem je motivovat místní občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě (viz. přiložená prezentace MasterCard_Kampan_City_Changers).

Aby kampaň fungovala, potřebujeme získat a propojit aktivní lidi v každém městě. Cílem je vybudovat komunitu ze „spokojených“ lidí, kteří většinou v rozhodujících chvílích mlčí, a tak jejich názory převálcuje „hlasitá menšina“. Cílem je vybudovat komunitu City Changers, která by se sdružovala přes sociální sítě a přes webovou stránku www.citychangers.cz.

Stránka zatím odkazuje na konferenci City Changers, která proběhla ve dnech 6. – 7. 12. v Ostravě. Chceme tím demonstrovat, že právě tam se zrodila myšlenka kampaně City Changers a že se s ní dále pracujeme. Brzy dojde ke změně tohoto webu, který ovšem bude jen špičkou ledovce celkové komunikační strategie.

Na začátku každé aktivní město dostane svou webovou stránku, kterou následně propůjčí aktivním občanům, aby společně sdíleli své názory a přinášeli podněty v jednotlivých oblastech městské mobility. To je právě ta novinka. Důležitý není web, ale styl komunikace. Město nabídne veřejnosti oboustrannou komunikaci a prostor pro vyjádření názoru - prostřednictvím webu a sociálních sítí. O korektnost diskuse mezi městem a veřejností bude dbát odborný garant Fakulta dopravní ČVUT v Praze a zájmový spolek Asociace měst pro cyklisty. Právě tyto instituce ve spolupráci s městem naplní webový portál základními informacemi o městské mobilitě a budou odborně vést aktivní občany k tomu, aby diskuse byla opravdu věcná a korektní. Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Asociace měst pro cyklisty se tak stanou prostředníky v diskusi mezi městem a veřejností. Doposud taková diskuze v praxi často selhává.

V Javoříčku byl způsob komunikace kampaně City Changers prezentován jednak na nizozemské zkušenosti v podání  Rubena Loendersloota z Holandské cyklistické ambasády, a dále na příkladech měst Uničova (viz pilotní webový portál www.unicov.dobramesta.cz) a Třince (viz samostatná prezentace Javoricko_Kampan_City_Changers).

V Hranicích webovou stránku dostanou např. žáci a rodiče ZŠ Drahotuše, neboť právě oni se účastnili besedy o dopravě v Zámecké zahradě. V Třinci to budou studenti, v Hradci Králové a Kroměříži aktivní občané. V Uherském Hradišti se rozhodne po volbách.

A o čem se bude diskutovat? Příklady uvádíme z uničovského webu.

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality