Co je D21?

29. 09. 2017

D21 je revoluční nástroj, který umožňuje spravedlivější rozhodování se šíří u nás i ve světě jako lavina. Jak je to možné?

D21 je Demokracie 21- Volební systém pro 21. století - https://www.d21.me/cs

D21 podporuje participaci a umožňuje dělat lepší rozhodnutí na základě široké shody. D21 je systém, který zefektivňuje jakékoliv skupinové rozhodování. Umožňuje lidem použít více než jeden hlas, a tím zvyšuje počet těch, kteří jsou s výsledkem spokojeni. Platforma D21 je použitelná v obcích, firmách, ale i v partě kamarádů. Politické volby podle D21 přinesou kvalitnější demokracii. Vtáhnou občany více do hry a posílí volební vyhlídky schopných a věrohodných kandidátů.

Každý z nás se v životě rozhoduje téměř nepřetržitě. Pokud jde o rozhodnutí více lidí, má při hlasování obvykle jeden člověk jeden hlas. Z takového typu hlasování ale vzejde výsledek, který o skutečných preferencích lidí řekne jen málo. Proto jsme vyvinuli mnohem efektivnější nástroj pro rozhodování – systém Demokracie 2.1.

Demokracie 2.1 (D21) je univerzální hlasovací systém, který zásadně mění kolektivní rozhodování. Hlasování pomocí D21 vede k mnohem efektivnějším výsledkům a zásadně zvyšuje sociální užitek volby – více lidí je spokojeno s výsledkem.

Oproti klasickým hlasováním, v nichž každý hlasující disponuje jedním hlasem, umožňuje D21 mnohem přesnější vyjádření preferencí – díky tzv. efektu více hlasů.

Jde o jednoduchý algoritmus: počet hlasů každého hlasujícího je dvakrát větší, než je počet vítězných možností. Většinou chcete znát jednoho vítěze, např. projekt, který má mezi hlasujícími nejvyšší podporu nebo místo, kam vyrazíte na výlet. V takové případě disponuje každý z hlasujících dvěma hlasy, neboť vítězem může být jen jeden projekt či jedna lokalita. Pro zpřesnění preferencí je možné použít i negativní hlas. Těch může hlasující vždy udělit dvakrát méně než hlasů kladných.

Globální projekt D21 jsme spustili v roce 2014 a má dva základní komponenty: inovativní hlasovací systém, který nabízí voličům větší flexibilitu díky efektu více hlasů, a digitální platformu, která umožňuje bezpečně hlasovat a analyzovat výsledky v reálném čase. Principy hlasovacího systému D21 jsme konzultovali s univerzitami v Cambridge a Stanfordu, se kterými i nadále spolupracujeme na dalším vývoji, a testovali je v největším českém volebním experimentu na 11 000 respondentech. Momentálně rozvíjíme partnerství s komunitami po celém světě.

Aktuality