Vídeň hostila úspěšnou konferenci k cyklistické logistice v Evropě

08. 05. 2017

Ve městech celého světa můžeme sledovat rychlý nárůst použití nákladních jízdních kol, která jsou prospěšná jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska firemní ekonomiky. Náklady na pořízení a údržbu jsou mnohem menší než v případě automobilových dodávek a konkrétně v městském prostředí už nákladní kola dokázala, že jsou rychlým, spolehlivým a efektivním dopravním prostředkem.

20. a 21. března se ve Vídni, členském městě iniciativy Cities for Cyclists (Města pro cyklisty), konala „Evropská konference o cyklistické logistice“, na které odborníci z celého světa diskutovali na téma potenciálu nákladních kol. Vídeňské konference se zúčastnili delegáti z 27 zemí; inovativní jízdní kola a koncepce pro cyklodopravu zde představilo 60 firem a podniků. Konferenci podpořilo i samotné město Vídeň.

Na konferenci nechyběl ani generální tajemník ECF Bernhard Ensink, který byl z úspěchu konference nadšený: „Konference ve Vídni jasně ukázala, že jízdní kola se v oboru logistiky stávají mainstreamovou záležitostí! A ECF je nadšená, že naše práce na mezinárodním poli je impulsem pro větší využití jízdního kola jak mezi veřejností, tak pro přepravu zboží.“

Pobídky pro nákladní jízdní kola ve Vídni

Přímo ve Vídni používá jízdní kola pro přepravu velká část menších firem i velkých logistických společností jako UPC. Podle Martina Bluma z Agentury pro mobilitu města Vídně se podíl cyklistické logistiky ve Vídni bude trvale zvyšovat. Zdůrazňuje rovněž, že příslušné orgány města pracují na přípravě rámcové podpory tohoto segmentu přepravy, což mohou být například distribuční centra v okolí centra města. Od března 2017 město poskytuje dotace na nákladní kola pro soukromé i komerční účely a hodlá pokračovat i v následujících letech. Rozpočet dotací je 300 000 eur.

Prezentace přednášejících viz zde.

https://ecf.com/news-and-events/news/city-vienna-host-successful-european-cycle-logistics-conference

Autorka Benedicte Swennen

Datum zveřejnění na stránkách ECF - 14. 4. 2017

Aktuality