IROP podpořil výstavbu cyklostezek. Je to důvod k radosti?

17. 07. 2018

Byl zveřejněn seznam cyklistických stezek, které byly schválené k financování v rámci 72. výzvy IROP. Celkem bylo podpořeno 17 akcí o celkové výši 235 mil. Kč. Seznam všech akcí je dostupný na tomto odkaze - http://www.irop.mmr.cz/getmedia/e8c1ee09-1fcc-4185-9a53-7bc2d4a7e6d4/Prehled-schvalenych-a-nahradnich-projektu_72-vyzva-IROP.pdf.aspx?ext=.pdf,

Při bližším pohledu na schválené projekty zjistíme, že mezi podpořenými jsou většinou města. Nejlepší hodnocení má Planá nad Lužnicí, dále tam je například Písek, Klatovy, Studénka, Pohořelice nebo obec Zlechov. 

Mezi kritérii se hodnotila intenzita automobilové dopravy na silnici, ze které má být cyklistická doprava odvedena, či obsahovalo i tata kritéria: "Projekt zahrnuje úpravu nebo realizaci cyklostezky či liniového opatření pro cyklisty směřujícího bezprostředně k přestupnímu uzlu na železnici" a "Projekt zahrnuje úpravu nebo realizaci cyklostezky či liniového opatření pro cyklisty směřujícího bezprostředně k přestupnímu uzlu/stanici/zastávce veřejné dopravy obsluhované linkami v systému integrované dopravy"

(Zdroj: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, ke stažení zde)

A tím fakta končí. Pojďme se na věc podívat z druhé strany, resp. vraťme se v čase do roku 2014. Tenkrát sice byly dobře nastavené obecné parametry, jak IROP bude podporovat cyklostezky, ale málo kdo si všiml nastavení indikátorů. Počet nově vybudovaných km cyklostezek byl tak nízký, že bylo jasné, že to absolutně neuspokojí potřeby České republiky. Dobře to bylo vidět na přípravě ITI Olomoucké aglomerace. Obce požadovaly na cyklostezky jen v tomto regionu 700 mil. Kč, ale pak někdo přišel s názorem, že to Praha nechce.

Nikdo se dnes už nedozví, jak to tehdy bylo, ale měli bychom se poučit z předchozích chyb. Dnes hovoříme o tzv. Plánech udržitelné městské mobility, či o Plánem udržitelné regionální mobility, kde významnou roli hraje i cyklistická doprava. Ať už se ten plán jmenuje jakkoliv, musí mít dobře nastavené indikátory. K čemu jsou obecné informace o tom, jak je jízda na kole prospěšná. Blíží se volby a zcela jistě opět budou politici hovořit o tom, jak podpoří cyklistickou dopravu. O tom ale nejde. Jde o to, aby byli schopni říci – postavíme tolik a tolik km cyklostezek.

A na závěr jeden příklad. Dne 12. 7. 2018 se konala společná cyklovyjížďka politických zástupců Olomoucké kraje se zástupci mikroregionu Litovelsko, Šternbersko a Uničovsko. Mimo jiné starosta obce Šumvald představil plán na vybudování cyklostezky Šumvald  - Libina. Už tehdy věděl, že dotaci nezíská. Tenkrát ale pronesl památnou větu, nad kterou je třeba se zamyslet: "To máte těžké, na malé obce a na venkov se při stanovení indikátorů nemyslelo. My o cyklostezky máme zájem, jsou pro nás životně důležité, víme, že nám zkvalitňují náš venkovský život. Pro nás ale výstavba takové cyklostezky je finančně náročná a bez dotací se neobejdeme. Pro velká města je to jen kapka v moři a přitom ony ty dotace dostaly. Ano, na body jsme prohráli, ale kdyby byla větší alokace, pak i na nás by zbylo. Takto musíme vracet i dotaci z Olomouckého kraje, kde jsme měli přislíbeno spolufinancování“.

Ano, můžeme panu starostovi doporučit, aby podal projekt na SFDI, ale pokud MMR tento krok doporučí všem neúspěšným žadatelům, tak na SFDI přijdou už nyní projekty ve výši 365 mil. Kč. Bude ochoten SFDI tuto částku vyčlenit? A to není vše, na SFDI bude podáno daleko více žádosti, takže pro rok 2019 je reálné počítat s dotací minimálně ve výši 500 mil. Kč.

Velká města pak mají ještě k dispozici své individuální integrované nástroje (ITI nebo IPRÚ), které si mohly za určitých podmínek nastavit. Konkrétně v IPRÚ Zlín je na výstavbu cyklistických stezek vyčleněno 100 mil. Kč, takže město Zlín a jeho sousedé se v oblasti rozvoje cyklodopravy soustředí na tento dotační titul, který je nastaven na míru dané aglomerace.

Ať se nám to líbí, nebo ne, hodně věcí je o politice. Finance jsou jen jedny a je třeba si říci, čemu dáme přednost. Je dobře, že političtí reprezentanti Olomouckého kraje vzali tuto věc velmi vážně. Olomoucký kraj má nově zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (dále jen „Cyklokoncepce“). Cílem je, aby Olomoucký kraj společně s obcemi ležícími na území Olomouckého kraje postupně vybudoval síť cyklotras, bezpečných cyklistických komunikací. Zřídil pozici krajského cyklokoordinátora, který je přímo pověřen tímto úkolem, neboli spolupracovat se všemi zainteresovanými odbory na kraji a se všemi další zainteresovanými organizacemi, aby bylo možné realizovat daný cíl.

Společně s dalšími kraji a Asociací měst pro cyklisty chtějí měnit status quo pohledu na cyklistickou dopravu, tak aby v jakýchkoliv dalších strategických dokumentech byly indikátory spojené s výstavbou cyklistických stezek nastavené v odpovídajících číslech.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality