Od 1.6.2017 vejdou v platnost nové TP179 (Technické podmínky MD – Navrhování komunikací pro cyklisty)

31. 05. 2017

Nové TP179 (Technické podmínky MD – Navrhování komunikací pro cyklisty) jsou schválené, od 1.6.2017 platí a mohou se začít užívat:
http://www.pjpk.cz/uvodni-strana/nove-schvalene-technicke-predpisy-ministerstva-6

Přímý odkaz na PDF ke stažení:
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf

Tento technický dokument pro odbornou veřejnost je výsledkem mnohaletého snažení o integraci cyklodopravy v ČR, který napomůže další kultivaci postředí a utváření lepších podmínek mj. i pro používání jízdního kola. Za tím účelem bude aktualizována stránka www.cyklokonference.cz, která bude doplněna o rozšířené texty a příklady dobré praxe. Výhledově bude připravena jednoduchá popularizační verze i rozšířené komentované znění s obrázky, fotkami a příklady. Zároveň by dále měla být řešena jiná související navazující témata (SSZ, směrové značení atd.).

Děkujeme všem, kteří stáli za novými TP 179, zejména jeho zpracovateli Tomáši Cachovi.

Aktuality