Více cyklistů znamená méně emisí

02. 02. 2018

O vliv dopravy na znečištění vzduchu už není sporu. Hlavně ve velkých městech znamená doprava vážný problém.  
S kvalitou ovzduší, respektive dodržováním limitů dle evropských směrnic, má problém 18 členských států EU a Evropská komise se všemi vede řízení o porušení Smlouvy o EU. Evropská cyklistická federace proto vyzvala vybrané státy, aby před ministerským summitem o kvalitě ovzduší konkrétními kroky podpořili cyklistickou dopravu.

Již  19. ledna 2018 vyzval Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, ministry životního prostředí z Česka, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Rumunska, Slovenska, Španělska a Spojeného království, aby na bruselskému summitu o kvalitě ovzduší, který se konal 30. ledna, předložili návrhy „dalších adekvátních kroků“, které povedou ke zlepšení kvality ovzduší „co nejdříve“ a „nikoli během 10-12 let“. Členské státy, které nebudou na této schůzce schopny předložit odpovídající nové iniciativy, budou předvolány před Evropský soudní dvůr.

Dr. Bernhard Ensink, generální tajemník evropské cyklistické federace (ECF) uvedl: „Motorizovaná doprava je jednou z hlavních příčin špatné kvality ovzduší v městských centrech. Ačkoli Evropská komise už v roce 2002 iniciovala Evropský týden mobility, motorová vozidla jsou stále používána pro přibližně polovinu krátkých cest do 5 km a pro cesty do 10 km představuje jejich podíl celé dvě třetiny. Budou-li pro (elektro)kola vytvořeny bezpečné a příjemné podmínky, mohla by snadno nahradit dopravu a to bez dopadu na kvalitu ovzduší.“ 

Evropská cyklistická federace (ECF) spolu s členskými sdruženími zmíněných zemí zaslaly komisaři Vellovi a ministrům životního prostředí vybraných devíti zemí dopis, který je vybízí, aby vypracovali konkrétní opatření pro rozvoj cyklistiky. Mezi adresáty je i Ministerstvo životního prostředí ČR. 

ECF spolu s dalšími členskými sdruženími předložila členským státům tato doporučení:

  • Založit státní fond pro rozvoj a podporu cyklistiky, který bude investovat minimálně 10 eur na osobu a rok a bude používán na spolufinancování místních a regionálních projektů, jako jsou např. cyklomagistrály (angl. cycle highways, komfortní velkokapacitní cyklostezky) a další opatření,
  • zavést nebo rozšířit program státní podpory nákupu klasických kol i elektrokol (klasifikovaných v evropské směrnici jako L1e-A), který bude podobný programům podporujících nákup elektromobilů v řadě zemí, a/nebo zavést daňové úlevy pro dojíždění na kole do práce,
  • vytvořit systematickou podporu na národní úrovni a důsledně provádět opatření národní cyklostrategie (www.cyklostrategie.cz).
Investice do rozvoje cyklistiky povedou nejen ke zlepšení kvality ovzduší a zachování tisíců životů, ale budou mít i pozitivní dopad na zdraví veřejnosti díky fyzické aktivitě. Nedávná mezinárodní studie spočítala, že pokud by 167 evropských měst zdokonalilo svou síť infrastruktury pro jízdní kola a docílilo 24,7% podíl cyklodopravy, předešlo by se 10 000 předčasným úmrtím ročně. 
Evropská cyklostrategie, která byla vypracována v roce 2017, obsahuje řadu doporučení na vnitrostátní i evropské úrovni týkající se podpory cyklistiky. ECF vyzývá evropského komisaře a ministry životního prostředí, aby tuto publikaci využili jako zdroj inspirace pro jejich vzájemnou diskusi o tom, jak zlepšit kvalitu ovzduší.

Zdroj: Tisková zpráva Evropské cyklistické federace (26. 1. 2018), tisková zpráva Ministerstva životního prostředí (30. 1. 2018), tisková zpráva České cyklistické federace (29. 1. 2018)


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality