QUEST: účinný nástroj pro stimulaci a zlepšení politik udržitelné mobility ve městech

11. 08. 2017

Pro řadu měst je problémem nastavit a implementovat skutečně udržitelné politiky a opatření mobility. Metoda QUEST byla vytvořena, aby pomohla malým a středně velkým městům připravit a dále rozvíjet jejich politiky a akce udržitelné mobility s pomocí externího odborníka.

Projekt QUEST podporuje města v posunu k udržitelnějšímu systému městské dopravy a pomáhá jim najít řešení pro dosažení těchto cílů. Tato metoda byla vyvinuta v rámci evropského projektu QUEST (2011–2013).

QUEST (Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport; Nástroj řízení kvality pro  udržitelnou, energeticky efektivní dopravu) představuje nástroj pro řízení kvality vytvořený za účelem pomoci městům vybudovat a dále rozvíjet své politiky a akce pro udržitelnou mobilitu s pomocí externích odborníků – auditorů QUEST.

QUEST není připravená sada nástrojů, která by poskytovala hotová řešení udržitelné mobility, a není to ani technický nástroj pro tradiční dopravu. QUEST klade důraz na zapojení zúčastněných stran. Jeho cílem je vytvořit obecné porozumění problému u místních zúčastněných stran, usnadnit zavedení životaschopných opatření i politik a prakticky zlepšit interní procesy. Cílem QUEST je předložit městům strukturovaný proces, pomocí kterého budou schopna pro sebe najít řešení.

Jeho cílem není porovnávat města mezi sebou. Účelem metody QUEST je identifikovat slibné oblasti vývoje a podpořit procesy ve městě, které vedou ke skutečným zlepšením. QUEST uznává, že každé město má svůj vlastní specifický kontext a své charakteristiky, které je nutno brát v úvahu. QUEST připouští, že postupná zlepšení jsou možná na všech úrovních vývoje udržitelné dopravní politiky.

Dosažení udržitelné mobility není prostým zkopírováním osvědčených postupů, ale je výsledkem trvalého procesu učení a realizace, kterým musí projít každé město, pokud chce dosáhnout dokonalosti.

Jsme připraveni poskytnout vašemu městu naše odborné znalosti a podporu!

Ke stažení :

QUEST_brochure_CZ.pdf (1.7 MB)
Aktuality