Evropský parlament a bezpečnost cyklistů v dopravním provozu

07. 11. 2017

ECF dlouhodobě komunikuje s Výborem pro dopravu a cestovní ruch (TRAN; v Evropském parlamentu odpovídá za oblast dopravy) ve věci bezpečnosti vozidel a odborné přípravy profesionálních řidičů ve vztahu k cyklistické dopravě.

Asociace měst pro cyklisty připravila překlad člínku z 12. 10. 2017, ve kterém ECF informuje o současném dění.

Pro ECF jsou zajímavé dvě záležitosti. Nejprve zpráva, kterou inicioval přímo výbor TRAN a která se týká bezpečnosti silničního provozu a technologie vozidel. Přichází v okamžiku, kdy Evropská komise připravuje revizi typového schvalování pro všechny nové vozy [1] (dokumenty ECF zde [2]).

ECF je velmi ráda, že postoje, které jsme prostřednictvím zpravodaje a stínových zpravodajů obhajovali, byly z velké části přijaty, a vytvořily skvělou základnu pro to, aby Komise do připravovaného návrhu zahrnula průlomové bezpečnostní technologie vozidel. Díky a gratulace si zaslouží především tyto osoby: poslanec EP Dieter-Lebrecht Koch, předsedkyně výboru Karim Delliová a stínoví zpravodajové a europoslanci Olga Sehnalová, Kosma Zlotowski, Jens Rohde, Kateřina Konečná, Rolandas Paksas a samozřejmě přítel cyklistů europoslanec Michael Cramer.

Zpráva vyzývá k realizaci následujícího:

  • Inteligentní omezovač rychlosti (ISA) součástí všech nových automobilů
  • Autonomní nouzové brzdění (AEB) součástí všech nových automobilů kvůli možné kolizi s chodcem či cyklistou
  • Lepší Direct Vision v okolí kabin těžkých nákladních vozidel
  • Aktivní bezpečnostní systémy v těžkých nákladních vozidlech
  • Kvalitnější infrastruktura pro chodce a cyklisty

Zprávu musí ještě potvrdit plenární zasedání, nemělo by však dojít k zásadním změnám. Aktuální informace zveřejníme ihned po hlasování spolu s úplným textem zprávy. Věříme, že tento podnět bude Evropskou komisi motivovat k tomu, aby zohlednila a využila všechny tyto průlomové bezpečnostní technologie.

A musíme znovu poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům, kteří se tímto spisem ve výboru zabývali [3] (poznámka pod čarou). Proto zde uvádíme seznam všech europoslanců, kteří jsou součástí výboru TRAN a přispěli a hlasovali pro tuto zprávu. Uvidíte, komu poděkovat přímo ve vašem regionu http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/members.html

Druhou záležitostí je aktualizace dokumentu Počáteční kvalifikace a průběžné školení řidičů některých silničních vozidel o směrnicích k přepravě zboží nebo pasažérů a směrnicích o řidičských průkazech (měli by aktualizovat i tento problematický název). Tento právní předpis je podkladem pro zajišťování vzdělávacích programů pro profesionální řidiče, včetně kvalifikace nutné pro Driver CPC/ osvědčení o odborné způsobilosti pro řidiče autobusů a nákladních aut. Domníváme se, že současná legislativa dostatečně neřeší oblast bezpečnosti dopravy a nezdůrazňuje nutnost toho, aby řidiči rozuměli potřebám cyklistů a chodců v provozu.

Směrnice je poměrně mírná a členským státům dává hodně volnosti pro interpretaci a realizaci základních kroků. Příloha 1 však stanovuje, že „členské státy musí do vzdělávacích programů pro prvotní kvalifikaci a pravidelné školení řidičů zahrnout alespoň témata uvedená v tomto seznamu“.

Tohle je stále ještě v procesu, tento týden však došlo k určitému zlomu, když evropský výbor TRAN schválil původní návrh Komise [4] s jednou či dvěma úpravami [5] a konkrétně zmiňuje chodce a cyklisty, kteří mají být začleněni do vzdělávacích programů pro řidiče všech autobusů a nákladních aut. Návrh ještě musí projít parlamentem a samozřejmě ho musí odsouhlasit Evropská rada (tedy členské státy), ale momentálně to pro bezpečnost cyklistů v souvislosti se vzděláváním řidičů těžkých nákladních aut vypadá víc než dobře. (Poziční dokument ECF viz zde  https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_Position_Paper_on%20Prof_Drivers_Qual_Dir.pdf)

O dalším vývoji vás budeme informovat.

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0787&utm_source=ETSC&utm_campaign=0c8f156393-20171012_gsr_report_ep_tran&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-0c8f156393-103273177

[2] https://ecf.com/what-we-do/road-safety/motor-vehicle-regulation-safer-cycling

[3] dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eukarima.delli@europarl.europa.euolga.sehnalova@europarl.europa.eukosma.zlotowski@europarl.europa.eujens.rohde@europarl.europa.eukaterina.konecna@europarl.europa.eurolandas.paksas@europarl.europa.eumichael.cramer@europarl.europa.eu

[4] http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0047/COM_COM(2017)0047(ANN)_EN.pdf

[5] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-607.811&secondRef=01&language=EN

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/good-week-ecf-and-cycling-road-safety-tran-committee-european-parliament

Aktuality