Pomožte nám zlepšit podmínky pro chůzi.

06. 06. 2019

Využijme toho, že právě nyní občané 30 zemí celého světa vyplňují ten stejný dotazník. Budeme rádi, když se zapojí i lidé z České republiky? Výsledky uplatníme v nové vládní koncepci městské a aktivní mobilty.

Dotazník se týká postojů občanů jednotlivých zemí k pěší dopravě. Jinak řečeno, jak se občanům chodí. Co jsou bariéry pro bezpečnou a pohodlnou chůzi po „jejich“ městě anebo naopak, co jsou benefity pěší chůze (místo například dopravy autem). 

Výstup výzkumu bude ryze praktický a bude přispívat k zmapování funkčních strategií (pro pohodlnou chůzi občanů) a ke snaze tyto funkční modely zavádět do praxe.

Budeme vám velmi vděční, pokud se rozhodnete pomoci nám s mapováním situace v České republice. Čím více lidí, z rozmanitějších koutů republiky se zapojí, tím lépe.

Vyplnění dotazníku je online a trvá maximálně 30 minut. Zúčastnit se může každý starší 18 let s pobytem v České republice. Dobrovolným vyplněním dotazníku souhlasíte s anonymním zpracováním dat. 

Vyplnit dotazník:

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/bezpecny-a-zdravy-pesi-provo/

Za český národní výzkumný tým,

Matúš Šucha, Katedra psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci


Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Aktuality