Návrh na deklaraci britského parlamentu o stavu ohrožení životního prostředí a klimatu

29. 05. 2019

Ve středu 1. května poslanci britského parlamentu schválili návrh na to, aby parlament vyhlásil „stav ohrožení životního prostředí a klimatu“. Tak toho se v Česku asi jen tak nedočkáme.

Můžeme tak jen tiše závidět, jak britská organizace SUSTRANS uvítala toto prohlášení následujícími slovy:

„Jsme rádi, že britský parlament vyhlásil pro životní prostředí a klima tento stav nouze. Deklarace vyzývá k okamžité akci v oblasti uhlíkových emisí, zejména v sektoru dopravy, který je jediným sektorem, ve kterém hladina emisí stále roste. Pokud máme skutečný zájem o to, aby emise uhlíku byly nulové, je načase zvýšit podíl cyklistické a pěší dopravy a skutečně snížit používání osobních automobilů.

Spotřebu energie a množství emisí z dopravy neovlivňuje jen technická efektivita vozidel a volba dopravního prostředku, ale i volba životního stylu a socio-ekonomické faktory. Pokud má být aktivní a ekologicky čistá doprava pro obyvatele Spojeného království atraktivní a snadno dostupná, je nezbytné, aby vláda podnikla potřebné kroky a navýšila investice a úsilí na podporu rozvoje cyklistické a pěší dopravy.“

Dr. Andy Cope, který v Sustrans pracuje na pozici Director of Insight,

https://www.sustrans.org.uk/news/sustrans-response-uk-parliaments-environment-and-climate-emergency-declaration?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=10563493_The%20Network%20May%202019&dm_i=6EB,6AEUD,MOUJV,OTLNZ,1

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Aktuality