Vazba na monitoring a indikátory


Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel

V roce 2016 byla vydána příručka Využití indikátorů od A do Z, která si dala za cíl jediné - shrnout praxi a zkušenosti odborného týmu společnosti Ci2, o.p.s. v oblasti práce s indikátory udržitelnosti na místní úrovni. Publikace vznikla v době, kdy byly přijaty nové Cíle udržitelného rozvoje OSN – tzv. Sustainable Development goals (SDgs), které se postupnými kroky dostávají do zorného pole mnoha organizací. Z hlediska hodnocení udržitelného rozvoje představují SDgs významný milník, jenž by se měl projevit v hodnocení vývoje na národní úrovni, ale jak autoři publikace doufali, i na úrovni místní. I přes toto vědomí, zmíněná publikace témata SDg neobsahuje, neboť jejich aplikace na místní úrovni v podmínkách ČR je na samém počátku.

V kontextu značky Města s dobrou adresou je důležitý Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel, který je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Mezi základní hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k určení obecného modelu mobility každého občana, patří:

 • účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty rozdělit na „systematické" a „nesystematické" (podíl systematických cest v porovnání s podílem nesystematických cest);
 • průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu);
 • délka trvání cest (čas cesty v minutách);
 • použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (podíl vtahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);
 • počet cestujících v autě;
 • rozdělení cest na cesty po městě a mimo město.
Další informace k danému indikátoru najdete na tomto odkaze.

Příkladem vyhodnocení je město Krnov. Vyhodnocení dalších měst najdete na tomto odkaze.


Indikátory dle Plánu udržitelné městské mobility: Dopravní chování obyvatel


 • Indikátor: Dělba přepravní práce
 • Měření / potřebná data: Průzkumy dopravního cho­vání

 • Indikátor: Změny v dopravních proudech do centra města v dopravních špičkách
 • Měření / potřebná data: Měření objemu dopravy

 • Indikátor: Čas strávený v kongescích
 • Měření / potřebná data: Trvání jednotlivých cest a Průměrná cestovní rychlost

 • Indikátor: Obsazenost vozidel
 • Měření / potřebná data: Dopravní průzkumy (dotazníková šetření, sčítání vozidel)


PŘÍKLAD ZLÍN


Příklad základních údajů o využívání automobilové dopravy obyvateli Zlína

Údaje k roku 2017

Počet obyvatel Zlína: 75 151
Počet registrovaných osobních automobilů: 30 400
Stupeň automobilizace (počet vozidel / 1 000 obyvatel): 405
Průměrný počet cest v běžném dni připadající na 1 obyvatele: 2,47
Celkový počet cest vykonávaných obyvateli města v běžném dni: 185 623
Počet cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut v běžném dni: 83 530
Podíl cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut: 45 %
Průměrná obsazenost osobních aut (osoby): 1,3


S přihlédnutím k současným trendům se předpokládá další zvýšení zátěže města osobní automobilovou dopravou. S tím bude také spojen nárůst negativních vlivů, jako je znečištěné životní prostředí, nadměrný hluk, snižování bezpečnosti a snižování atraktivity veřejných prostranství.

Co z toho celkově vyplývá?

Kombinace trendů výše popsaných ukazatelů představuje do budoucna neudržitelnou situaci. Objem netranzitní automobilové dopravy ve městech dlouhodobě roste. Stávající komunikační síť měst však může pojmout jen její omezené množství. K limitní hodnotě se již blížíme a podle toho se dopravní situace ve městech zhoršuje, zejména v dopravních špičkách.

Dopravní stavby, které by dokázaly vyřešit dopravní problémy uvnitř měst, by byly jednak neuvěřitelně drahé, v řádu několika miliard korun. To je zcela mimo rámec finančních možností měst. Současně by za jejich oběť padl další veřejný prostor a ještě více by trpěla kvalita městského prostředí, zejména v centru, což je pochopitelně těžko přijatelné.

Prostě se potřebujeme pohybovat různými způsoby.
Často je výhodné (časově i ekonomicky) kombinovat různé druhy dopravy.


INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

PUMM Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů

PUMM Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů
21. 12. 2019 | V roce 2018 schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání strategický dokument Plán udržitelné městské mobility Olomouc (dále jen „PUMMO“) podle maximalistického scénáře. Dokument byl poté předložen Komisi pro posuzování dokumentu městské mobility (Ministerstvo dopravy), která ho také přijala. Tento dokument je rozdělen na dvě části: Analytickou a Návrhovou,... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Příklady z praxe - průzkum mezi studenty a učiteli

Příklady z praxe - průzkum mezi studenty a učiteli
26. 11. 2019 | Uvádíme nejlepší říklady z praxe, které by vám mohly pomoci nadefinovat průzkum mezi studenty a učiteli.  Obecně platí, čím přesnější a detailnější údaje jsou potreba, tím nákladnější a delší průzkum musí být.Konkrétní metodika musí být tedy postavena v rámci finančních mozností, časového omezení (mj. aktivní doprava kolísá výrazně v letním a zimním... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Kampaně (Občan, tag35)

Průzkum k tématu dopravy a volného času dětí v Mladé Boleslavi z roku 2012

Průzkum k tématu dopravy a volného času dětí v Mladé Boleslavi z roku 2012
22. 11. 2019 | V roce 2012 proběhl v Mladé Boleslavi průzkum k tématu dopravy a volného času dětí. Proč? Dnešní děti mají mnohem méně příležitostí k samostatnému pohybu venku, než mívala generace jejich rodičů. Bezpečný prostor pro spontánní hry s kamarády nebo třeba pro ježdění na kole je pro většinu z nich nedostatkovým zbožím. Jejich potřeby pro zdravý vývoj se ale nezměnily:... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Děti (Občan, tag38)

Český výzkum by se měl učit od toho norského.

Český výzkum by se měl učit od toho norského.
25. 09. 2019 | Položme si řečnickou otázku. Kdy naposledy česká výzkumná instituce, či nějaká vysoká škola zveřejnila zprávu tohoto typu: "Infrastrukturní opatření zvýšila využití cyklistiky v norských městech o 31 %". Je nepsaným tajemstvím, že výzkumné organizace a university se musí honit především za odbornými články, za které dostávají RIV body, aneb body, za které dostávají... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Dopravní chování začíná v naší hlavě

Dopravní chování začíná v naší hlavě
16. 09. 2019 | Lidé se často domnívají, že dělají taková rozhodnutí, která jsou pro ně co nejlepší a nejracionálnější, a to i pokud jde o volbu dopravy. Při hledání vyhovujícího řešení pro jakoukoliv záležitost související s dopravou se však náš rozum nevyhnutelně potkává s našimi zvyky a postoji. A o tom by měl být Evropský týden mobility, který právě začíná. Bourat... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Motorizace v Německu je mezigenerační otázkou

Motorizace v Německu je mezigenerační otázkou
24. 06. 2019 | V souvislosti s dlouhodobými strategiemi se někdy objevuje úvaha, že jejich plné důsledky pocítí mladá generace. Je tedy přirozené sledovat, jaké jsou možnosti a potřeby mladých lidí. Například v sousedním Německu se dopravní chování mladých v poslední době mění: hlavním trendem je automobily používat, nikoli vlastnit. "Starší lidé se v dlouhodobém horizontu... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Senioři (Občan, tag40)