Náš postoj k integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou

03. 11. 2019

Snadná dostupnost služeb veřejné dopravy prostřednictvím chůze nebo na jízdním kole – to je klíčový krok k tomu, aby lidé byli méně závislí na svých autech, aby polevily dopravní zácpy v ulicích měst i v okolí autobusových zastávek a vlakových nádraží.

Shrnutí

  1. Integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou je zcela zásadní, pokud chceme, aby lidé nechali svá auta doma.
  2. Pro vytvoření integrovaného udržitelného systému dopravy je nezbytné, aby dopravní uzly veřejné dopravy byly snadno dosažitelné pěšky a na kole.
  3. Náš spolek se domnívá, že každá cestující osoba má nárok na to, aby na dopravních uzlech byla k dispozici parkovací místa pro jízdní kola, chráněná a zabezpečená, dále servis jízdních kol, případně další služby pro cyklisty. Rovněž přeprava jízdních kol ve vlakových spojích by měla být flexibilní, pohodlná a bezpečná.

Kontext

Odklon od osobní automobilové dopravy směrem k udržitelným způsobům dopravy, jako jsou chůze, jízda na kole nebo veřejnou dopravou, může výrazně přispět ke zvyšování kvality ovzduší, zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, snižování problémů s přetíženými silnicemi, ale také může pomoci udělat z našich měst a obcí příjemnější místa k životu.

Když se lidé snadněji dostanou pěšky či na kole na zastávky a k nádraží, nebudou tak závislí na svých autech a uvnitř měst poleví dopravní zácpy.

Dojet na vlak na kole nebo dojít pěšky se stává čím dál populárnějším udržitelným způsobem dopravy ke stále žádanější železniční dopravě.

Chůze i jízda na kole bývají nejrychlejší a z hlediska doby jízdy nejspolehlivější dopravou na krátké vzdálenosti, protože je natolik neovlivňují právě dopravní zácpy. A pro uživatele to znamená bezproblémový a zdraví prospěšný začátek a konec cesty.

Na jednu stranu vítáme, že roste počet vagónů pro přepravu jízdních kol, a to na celé železniční síti, nicméně jsou zde velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami a provozovateli, které cyklistům cestování dost ztěžují.

Máme-li co nejlépe integrovat pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu, musí být pro veřejnost atraktivnější než jízda autem. To znamená především na venkově a v chudších krajích levnější a pohodlnější.

Co děláme

V rámci Pracovní skupiny pro cyklistickou a železniční dopravu a jejích ekvivalentů na území Česka spolupracujeme s ministerstvem dopravy a s provozovateli železniční dopravy, abychom zajistili lepší vybavení pro cyklisty cestující vlakem, především parkování na nádražích a vhodnou přepravu ve vagónech. Požadujeme, aby vybavení pro cyklisty bylo podmínkou pro získání oprávnění provozovatele.

Jak to vidí spolek Partnerství pro městskou mobilitu?

Dostupnost

Současným trendem jsou udržitelné způsoby dopravy, proto by všechna autobusová i vlaková nádraží nebo zastávky měly být maximálně dostupné pro chodce a cyklisty. To znamená zajistit bezpečné, přímé a pohodlné trasy, dobře značené a navazující na stávající pěší a cyklistickou síť v dané oblasti, se zvláštním zaměřením na poslední kilometr.

Hlavní uzly veřejné dopravy by měly být atraktivní místa, ke kterým lze přijet odkudkoliv.

Samozřejmostí je integrované jízdné napříč jednotlivými způsoby dopravy i provozovateli, s případnou slevou pro uživatele veřejné dopravy a sdílených jízdních kol.

Chodci

Příjemné a pro chodce bezpečné prostředí v okolí dopravních uzlů bude veřejnost motivovat k volbě aktivních a udržitelných způsobů dopravy.

Parkování a úschova jízdních kol

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu je přesvědčen, že každý cestující má nárok na bezpečnou úschovnu jízdního kola, a to na všech vlakových i autobusových stanicích. Podle spolku by hlavní uzly veřejné dopravy měly fungovat i jako uzly aktivní mobility a umožňovat lidem být více aktivní. Nutná opatření:

  • Systémy sdílených jízdních kol, které propojují důležité lokality ve městě.
  • Zabezpečené parkování pro jízdní kola, chráněné před vlivy počasí, dobře označené a umístěné co nejblíž ke vchodu do stanice/nádraží.
  • Servis jízdních kol, případně další služby.

Jízdní kola ve vlacích

V některých případech podpořit udržitelnou dopravu znamená zajistit možnost přepravy jízdních kol ve vlaku. Taková přeprava by měla být co nejvíc flexibilní, například se sklápěcími sedadly, aby v době dopravní špičky mohli ve vagónech jezdit lidé cestující do práce nebo do školy a mimo dopravní špičku s kočárky nebo s jízdními koly. Vagóny pro přepravu jízdních kol by měly být dobře označené a viditelné z nástupiště, a rovněž vhodně upravené pro nakládání a vykládání jízdních kol, případně kočárků a dalších.

Tam, kde je nutná rezervace předem, je třeba zajistit jednotný standardizovaný systém pro všechny provozovatele. Usnadní to situaci nejen cestujícím, ale i zaměstnancům drah.

Inspirace pro sepsání této zprávy: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/policy-positions/all/all/our-position-on-integrating-walking-and-cycling-with-public-transport/


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality